วันที่เผยแพร่ 24 ก.ย. 2562

ด้านเศรษฐกิจ


ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในระดับชุมชุน ระดับภูมิภาคไปจนถึงระดับประเทศ ซึ่งความขัดแย้งรุนแรงนั้นก่อเกิด ความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ การสูญเสียทรัพย์สิน และสูญเสียชีวิต โดยความขัดแย้งนั้นเกิดมาจากสาเหตุความขัดแย้งทางเศรษฐกิจเป็นหลัก 
 
ตัวอย่างความขัดแย้งทางเศรษฐกิจในไทยมีหลายระดับ เช่น ประชาชนประท้วงจากความเดือดร้อนประเด็นเศรษฐกิจ เช่น ชาวบ้านประท้วงเรื่องราคายาง ราคาอ้อย ราคาปาล์ม เป็นต้น ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.