การเมือง

ที่ ชื่อเรื่อง จังหวัด ปี พ.ศ.
1 กรณีกลุ่มสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตยกับการจัดกิจกรรม “รวมพลคนอยากเลือกตั้ง เชียงใหม่ 2561
2 กรณีกลุ่มเกษตรกรบ้านดอยเทวดาถูกตั้งข้อหาชุมนุมทางการเมือง ตามคำสั่งหัวหน้าคสช. ฉบับที่ 3/2558 พะเยา 2561
3 ความขัดแย้งกรณีกำนันผู้ใหญ่บ้านโพธิ์ศรีอำเภอพิบูลมังสาหาร ขับไล่ปลัดเทศบาลออกนอกพื้นที่ อุบลราชธานี 2561
4 กรณีกลุ่มผู้ใหญ่บ้านกำนันยื่นหนังสือคัดค้าน ลดวาระการดำรงตำแหน่งเหลือ 5 ปี กำแพงเพชร 2560
5 กรณีความขัดแย้งกำนันผู้ใหญ่บ้านชุมนุมขับไล่นายอำเภอนาเชือกออกจากพื้นที่ มหาสารคาม 2560 - 2561
6 ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านขับไล่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว หนองคาย 2560
7 ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านชุมนุมไล่ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาศรีสะเกษให้พ้นจากตำแหน่ง ศรีสะเกษ 2560 - 2561
8 ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านรวมตัวขับไล่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออกจากตำแหน่ง เพราะอ้างเหตุว่าสร้างความขัดแย้งให้ชุมชน อุบลราชธานี 2560 - 2561
9 กรณีความขัดแย้งศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยในจังหวัด มหาสารคามคัดค้านห้ามกลุ่มอาจารย์เคลื่อนไหวต้าน คสช. มหาสารคาม 2558 - 2559
10 ความขัดแย้งกรณีประชาชนขับไล่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 2558 - 2561
การเมือง
1 ชื่อเรื่อง กรณีกลุ่มสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตยกับการจัดกิจกรรม “รวมพลคนอยากเลือกตั้ง
จังหวัด เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2561
2 ชื่อเรื่อง กรณีกลุ่มเกษตรกรบ้านดอยเทวดาถูกตั้งข้อหาชุมนุมทางการเมือง ตามคำสั่งหัวหน้าคสช. ฉบับที่ 3/2558
จังหวัด พะเยา
ปี พ.ศ. 2561
3 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีกำนันผู้ใหญ่บ้านโพธิ์ศรีอำเภอพิบูลมังสาหาร ขับไล่ปลัดเทศบาลออกนอกพื้นที่
จังหวัด อุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2561
4 ชื่อเรื่อง กรณีกลุ่มผู้ใหญ่บ้านกำนันยื่นหนังสือคัดค้าน ลดวาระการดำรงตำแหน่งเหลือ 5 ปี
จังหวัด กำแพงเพชร
ปี พ.ศ. 2560
5 ชื่อเรื่อง กรณีความขัดแย้งกำนันผู้ใหญ่บ้านชุมนุมขับไล่นายอำเภอนาเชือกออกจากพื้นที่
จังหวัด มหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
6 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านขับไล่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว
จังหวัด หนองคาย
ปี พ.ศ. 2560
7 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านชุมนุมไล่ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาศรีสะเกษให้พ้นจากตำแหน่ง
จังหวัด ศรีสะเกษ
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
8 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านรวมตัวขับไล่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออกจากตำแหน่ง เพราะอ้างเหตุว่าสร้างความขัดแย้งให้ชุมชน
จังหวัด อุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
9 ชื่อเรื่อง กรณีความขัดแย้งศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยในจังหวัด มหาสารคามคัดค้านห้ามกลุ่มอาจารย์เคลื่อนไหวต้าน คสช.
จังหวัด มหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2558 - 2559
10 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีประชาชนขับไล่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัด หนองบัวลำภู
ปี พ.ศ. 2558 - 2561

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.