เศรษฐกิจ

ที่ ชื่อเรื่อง จังหวัด ปี พ.ศ.
1 กรณีกลุ่มคนงานจากโรงซอสพริกและเกษตรกรผู้ปลูกพริกประท้วงและร้องขอความเป็นธรรม เนื่องจากอุตสาหกรรมจังหวัดสั่งปิดโรงงานผลิตซอสพริก นครสวรรค์ 2561
2 กรณีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคากระเทียมตกต่ำ แม่ฮ่องสอน 2561
3 กรณีชาวเชียงรายคัดค้านการก่อสร้างโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมล้านนา (อนุสาวรีย์ช้างคู่บารมีพญามังราย) เชียงราย 2561 - 2562
4 ความขัดแย้ง ปตท.จี้รัฐเลิกสัมปทานเก่า ระนอง 2561
5 ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านตำบลระเวียงร้องเรียนปัญหาการก่อสร้างโครงการน้ำประปาผิวดินงบประมาณกว่า 2 ล้านบาทแต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง สุรินทร์ 2561
6 ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านร้องเรียนสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตอุบลรัตน์ พบว่าเป็นหนี้ทั้งที่ไม่ได้กู้ ขอนแก่น 2561
7 คัดค้านการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับ ที่ 188 เพชรบุรี 2561
8 คัดค้านโครงการมอเตอร์เวย์สายชลบุรี-หนองคาย ชลบุรี 2561
9 กรณีกลุ่มพ่อค้าเนื้อสุกรรายย่อยในจังหวัดน่านรวมตัวประท้วงต่อต้านบริษัทเอกชนค้าเนื้อสุกร น่าน 2560
10 กรณีความขัดแย้งกรณีเครือข่ายประชาชนจังหวัดขอนแก่นคัดค้านเทศบาลนครขอนแก่นใช้ บขส.แห่งที่ 1 ทำตลาดนัด ขอนแก่น 2560 - 2561
เศรษฐกิจ
1 ชื่อเรื่อง กรณีกลุ่มคนงานจากโรงซอสพริกและเกษตรกรผู้ปลูกพริกประท้วงและร้องขอความเป็นธรรม เนื่องจากอุตสาหกรรมจังหวัดสั่งปิดโรงงานผลิตซอสพริก
จังหวัด นครสวรรค์
ปี พ.ศ. 2561
2 ชื่อเรื่อง กรณีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคากระเทียมตกต่ำ
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2561
3 ชื่อเรื่อง กรณีชาวเชียงรายคัดค้านการก่อสร้างโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมล้านนา (อนุสาวรีย์ช้างคู่บารมีพญามังราย)
จังหวัด เชียงราย
ปี พ.ศ. 2561 - 2562
4 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้ง ปตท.จี้รัฐเลิกสัมปทานเก่า
จังหวัด ระนอง
ปี พ.ศ. 2561
5 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านตำบลระเวียงร้องเรียนปัญหาการก่อสร้างโครงการน้ำประปาผิวดินงบประมาณกว่า 2 ล้านบาทแต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง
จังหวัด สุรินทร์
ปี พ.ศ. 2561
6 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านร้องเรียนสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตอุบลรัตน์ พบว่าเป็นหนี้ทั้งที่ไม่ได้กู้
จังหวัด ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2561
7 ชื่อเรื่อง คัดค้านการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับ ที่ 188
จังหวัด เพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2561
8 ชื่อเรื่อง คัดค้านโครงการมอเตอร์เวย์สายชลบุรี-หนองคาย
จังหวัด ชลบุรี
ปี พ.ศ. 2561
9 ชื่อเรื่อง กรณีกลุ่มพ่อค้าเนื้อสุกรรายย่อยในจังหวัดน่านรวมตัวประท้วงต่อต้านบริษัทเอกชนค้าเนื้อสุกร
จังหวัด น่าน
ปี พ.ศ. 2560
10 ชื่อเรื่อง กรณีความขัดแย้งกรณีเครือข่ายประชาชนจังหวัดขอนแก่นคัดค้านเทศบาลนครขอนแก่นใช้ บขส.แห่งที่ 1 ทำตลาดนัด
จังหวัด ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2560 - 2561

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.