เศรษฐกิจ

ที่ ชื่อเรื่อง จังหวัด ปี พ.ศ.
11 คัดค้านการจัดระเบียบการจราจร “ตลาดบน-ตลาดล่าง” นครปฐม 2560
12 คัดค้านการตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชน ชลบุรี 2560 - 2561
13 คัดค้านสร้างมอเตอร์เวย์ ท่าเรือแหลมฉบัง-ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 2560 - 2561
14 ผู้ประกอบการปลาชาวกัมพูชาประท้วงศุลกากรไทย เก็บภาษีนำเข้าปลาเพิ่มขึ้น สระแก้ว 2560
15 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเเพะ ชัยนาท 2560 - 2561
16 กรณีกลุ่ม “แม่ท้อรักษ์ถิ่น” คัดค้านการสัมปทานภูเขาหินอุตสาหกรรม ตาก 2559
17 กรณีชาวบ้านตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสักประท้วงคัดค้านการก่อตั้งโรงงานยางพารา เพชรบูรณ์ 2559
18 กรณีชาวบ้านอำเภอจอมทองชุมนุมประท้วงคัดค้านโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เชียงใหม่ 2559
19 กรณีชาวบ้านอำเภอบึงสามพันประท้วงคัดค้านการก่อสร้างโรงงานน้ำตาล เพชรบูรณ์ 2559 - 2562
20 กรณีชาวบ้านอำเภอเมืองพะเยารวมตัวประท้วงคัดค้านการตั้งเสาโทรศัพท์ พะเยา 2559
เศรษฐกิจ
11 ชื่อเรื่อง คัดค้านการจัดระเบียบการจราจร “ตลาดบน-ตลาดล่าง”
จังหวัด นครปฐม
ปี พ.ศ. 2560
12 ชื่อเรื่อง คัดค้านการตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชน
จังหวัด ชลบุรี
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
13 ชื่อเรื่อง คัดค้านสร้างมอเตอร์เวย์ ท่าเรือแหลมฉบัง-ปราจีนบุรี
จังหวัด ปราจีนบุรี
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
14 ชื่อเรื่อง ผู้ประกอบการปลาชาวกัมพูชาประท้วงศุลกากรไทย เก็บภาษีนำเข้าปลาเพิ่มขึ้น
จังหวัด สระแก้ว
ปี พ.ศ. 2560
15 ชื่อเรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเเพะ
จังหวัด ชัยนาท
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
16 ชื่อเรื่อง กรณีกลุ่ม “แม่ท้อรักษ์ถิ่น” คัดค้านการสัมปทานภูเขาหินอุตสาหกรรม
จังหวัด ตาก
ปี พ.ศ. 2559
17 ชื่อเรื่อง กรณีชาวบ้านตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสักประท้วงคัดค้านการก่อตั้งโรงงานยางพารา
จังหวัด เพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2559
18 ชื่อเรื่อง กรณีชาวบ้านอำเภอจอมทองชุมนุมประท้วงคัดค้านโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จังหวัด เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2559
19 ชื่อเรื่อง กรณีชาวบ้านอำเภอบึงสามพันประท้วงคัดค้านการก่อสร้างโรงงานน้ำตาล
จังหวัด เพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2559 - 2562
20 ชื่อเรื่อง กรณีชาวบ้านอำเภอเมืองพะเยารวมตัวประท้วงคัดค้านการตั้งเสาโทรศัพท์
จังหวัด พะเยา
ปี พ.ศ. 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.