เศรษฐกิจ

ที่ ชื่อเรื่อง จังหวัด ปี พ.ศ.
21 กรณีชาวบ้านอำเภอแม่ระมาดประท้วงค้านรัฐเอาที่ดินทำพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ตาก 2559 - 2562
22 กรณีชาวบ้านในชุมชนตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รวมตัวคัดค้านโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายกับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เชียงราย 2559
23 กรณีนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์เรียกร้องและคัดค้านไม่ให้มีการก่อสร้างถนน 4 เลนผ่ากลางวิทยาลัย อุตรดิตถ์ 2559
24 กรณีผู้ประกอบการเกสต์เฮ้าส์ประท้วงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 เชียงใหม่ 2559 - 2562
25 กลุ่มชาวนาตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตรนัดชุมนุม เพื่อปิดถนนประท้วงราคาข้าวตกต่ำ พิจิตร 2559
26 กลุ่มผู้ค้าในเมืองกาฬสินธุ์ร้องเรียนทบทวนการสร้างตลาดเพิ่มจะกระทบต่อรายได้ท้องถิ่น กาฬสินธุ์ 2559 - 2561
27 คัดค้านโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 305 (ถนนรังสิต-นครนายก) นครนายก 2559 - 2561
28 คัดค้านโมเดลการตั้งบริษัทลูก กรุงเทพมหานคร 2559 - 2561
29 ต่อต้านโครงการท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 อำเภอจะนะ สงขลา 2559 - 2561
30 ประท้วง “อัมพวาโมเดล” สมุทรสงคราม 2559
เศรษฐกิจ
21 ชื่อเรื่อง กรณีชาวบ้านอำเภอแม่ระมาดประท้วงค้านรัฐเอาที่ดินทำพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
จังหวัด ตาก
ปี พ.ศ. 2559 - 2562
22 ชื่อเรื่อง กรณีชาวบ้านในชุมชนตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รวมตัวคัดค้านโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายกับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด เชียงราย
ปี พ.ศ. 2559
23 ชื่อเรื่อง กรณีนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์เรียกร้องและคัดค้านไม่ให้มีการก่อสร้างถนน 4 เลนผ่ากลางวิทยาลัย
จังหวัด อุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2559
24 ชื่อเรื่อง กรณีผู้ประกอบการเกสต์เฮ้าส์ประท้วงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547
จังหวัด เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2559 - 2562
25 ชื่อเรื่อง กลุ่มชาวนาตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตรนัดชุมนุม เพื่อปิดถนนประท้วงราคาข้าวตกต่ำ
จังหวัด พิจิตร
ปี พ.ศ. 2559
26 ชื่อเรื่อง กลุ่มผู้ค้าในเมืองกาฬสินธุ์ร้องเรียนทบทวนการสร้างตลาดเพิ่มจะกระทบต่อรายได้ท้องถิ่น
จังหวัด กาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2559 - 2561
27 ชื่อเรื่อง คัดค้านโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 305 (ถนนรังสิต-นครนายก)
จังหวัด นครนายก
ปี พ.ศ. 2559 - 2561
28 ชื่อเรื่อง คัดค้านโมเดลการตั้งบริษัทลูก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2559 - 2561
29 ชื่อเรื่อง ต่อต้านโครงการท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 อำเภอจะนะ
จังหวัด สงขลา
ปี พ.ศ. 2559 - 2561
30 ชื่อเรื่อง ประท้วง “อัมพวาโมเดล”
จังหวัด สมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.