เศรษฐกิจ

ที่ ชื่อเรื่อง จังหวัด ปี พ.ศ.
31 ผู้ประกอบการคัดค้านยุทธการ “สระแก้วโมเดล” สระแก้ว 2559
32 คัดค้านสร้างสะพานยกระดับข้ามทางรถไฟ พัทลุง 2558 - 2561
33 คัดค้านโครงการก่อสร้างคลังเก็บก๊าซขนาดใหญ่ และท่าเทียบเรือ สมุทรสงคราม 2558 - 2561
34 ประท้วงค่าเวนคืนโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร ชลบุรี 2558 - 2561
35 กรณีชาวนาสุโขทัยเดินขบวนประท้วงและขับรถอีแต๋นประท้วงไม่ได้เงินโครงการรับจำนำข้าว สุโขทัย 2557
36 การบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยว ชลบุรี 2557 - 2559
37 ความขัดแย้งกรณีจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษโคกภูกระแต จังหวัดนครพนม นครพนม 2557 - 2561
38 ความขัดแย้งกรณีเกษตรกรชาวจังหวัดสุรินทร์กว่า 2,000 คนชุมนุมเรียกร้องเพื่อทวงเงินจำนำข้าวจากรัฐบาล สุรินทร์ 2557 - 2558
39 โครงการรับจำนำข้าว ชัยนาท 2557 - 2561
40 กรณีกลุ่มคนรักเมืองน่านรวมตัวรณรงค์คัดค้านโครงการก่อสร้างขยายถนนสี่เลนของกรมทางหลวง น่าน 2556 - 2562
เศรษฐกิจ
31 ชื่อเรื่อง ผู้ประกอบการคัดค้านยุทธการ “สระแก้วโมเดล”
จังหวัด สระแก้ว
ปี พ.ศ. 2559
32 ชื่อเรื่อง คัดค้านสร้างสะพานยกระดับข้ามทางรถไฟ
จังหวัด พัทลุง
ปี พ.ศ. 2558 - 2561
33 ชื่อเรื่อง คัดค้านโครงการก่อสร้างคลังเก็บก๊าซขนาดใหญ่ และท่าเทียบเรือ
จังหวัด สมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2558 - 2561
34 ชื่อเรื่อง ประท้วงค่าเวนคืนโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร
จังหวัด ชลบุรี
ปี พ.ศ. 2558 - 2561
35 ชื่อเรื่อง กรณีชาวนาสุโขทัยเดินขบวนประท้วงและขับรถอีแต๋นประท้วงไม่ได้เงินโครงการรับจำนำข้าว
จังหวัด สุโขทัย
ปี พ.ศ. 2557
36 ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยว
จังหวัด ชลบุรี
ปี พ.ศ. 2557 - 2559
37 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษโคกภูกระแต จังหวัดนครพนม
จังหวัด นครพนม
ปี พ.ศ. 2557 - 2561
38 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีเกษตรกรชาวจังหวัดสุรินทร์กว่า 2,000 คนชุมนุมเรียกร้องเพื่อทวงเงินจำนำข้าวจากรัฐบาล
จังหวัด สุรินทร์
ปี พ.ศ. 2557 - 2558
39 ชื่อเรื่อง โครงการรับจำนำข้าว
จังหวัด ชัยนาท
ปี พ.ศ. 2557 - 2561
40 ชื่อเรื่อง กรณีกลุ่มคนรักเมืองน่านรวมตัวรณรงค์คัดค้านโครงการก่อสร้างขยายถนนสี่เลนของกรมทางหลวง
จังหวัด น่าน
ปี พ.ศ. 2556 - 2562

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.