เศรษฐกิจ

ที่ ชื่อเรื่อง จังหวัด ปี พ.ศ.
41 กรณีชาวนากำแพงเพชรประท้วงโครงการรับจำนำข้าว กำแพงเพชร 2556 - 2557
42 กรณีชาวไร่ข้าวโพดอำเภอเมืองชุมนุมทวงถามมาตราการแก้ไข และแทรกแซงราคาข้าวโพด อุตรดิตถ์ 2556
43 กลุ่มชาวนาพิจิตรปิดถนนประท้วงไม่ได้เงินโครงการรับจำนำข้าว พิจิตร 2556 - 2557
44 การคัดค้านการก่อสร้างท่าเทียบเรือปากบารา สตูล 2556 - 2561
45 การคัดค้านโครงการทางพิเศษบูรพาวิถี-พัทยา ชลบุรี 2556 - 2558
46 ความขัดแย้งเพื่อแย่งที่ดินทำกิน กระบี่ 2555 - 2561
47 ความขัดแย้งในการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งเลี้ยงสัตว์หนองพลับ สุราษฎร์ธานี 2549 - 2555
48 คัดค้านโครงการท่าเทียบเรือมารีนายามู ภูเก็ต 2549 - 2550
49 ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ทับที่ทำกินของชาวบ้านควน ตรัง 2540 - 2559
50 ความคัดแย้งโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง นครศรีธรรมราช 2536 - 2554
เศรษฐกิจ
41 ชื่อเรื่อง กรณีชาวนากำแพงเพชรประท้วงโครงการรับจำนำข้าว
จังหวัด กำแพงเพชร
ปี พ.ศ. 2556 - 2557
42 ชื่อเรื่อง กรณีชาวไร่ข้าวโพดอำเภอเมืองชุมนุมทวงถามมาตราการแก้ไข และแทรกแซงราคาข้าวโพด
จังหวัด อุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2556
43 ชื่อเรื่อง กลุ่มชาวนาพิจิตรปิดถนนประท้วงไม่ได้เงินโครงการรับจำนำข้าว
จังหวัด พิจิตร
ปี พ.ศ. 2556 - 2557
44 ชื่อเรื่อง การคัดค้านการก่อสร้างท่าเทียบเรือปากบารา
จังหวัด สตูล
ปี พ.ศ. 2556 - 2561
45 ชื่อเรื่อง การคัดค้านโครงการทางพิเศษบูรพาวิถี-พัทยา
จังหวัด ชลบุรี
ปี พ.ศ. 2556 - 2558
46 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งเพื่อแย่งที่ดินทำกิน
จังหวัด กระบี่
ปี พ.ศ. 2555 - 2561
47 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งในการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งเลี้ยงสัตว์หนองพลับ
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2549 - 2555
48 ชื่อเรื่อง คัดค้านโครงการท่าเทียบเรือมารีนายามู
จังหวัด ภูเก็ต
ปี พ.ศ. 2549 - 2550
49 ชื่อเรื่อง ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ทับที่ทำกินของชาวบ้านควน
จังหวัด ตรัง
ปี พ.ศ. 2540 - 2559
50 ชื่อเรื่อง ความคัดแย้งโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2536 - 2554

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.