ทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ ชื่อเรื่อง จังหวัด ปี พ.ศ.
1 กรณีความขัดแย้งระหว่างเกษตรผู้ที่ใช้สารเคมี(สารพาราควอต)กับผู้ที่ไม่ใช้สารเคมีเพื่อการเพาะปลูกในจังหวัดอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 2561
2 กรณีชาวบ้านตำบลภูซางประท้วงคัดค้านให้หยุดก่อสร้างโรงโม่หิน ในพื้นที่ตำบลภูซาง พะเยา 2561
3 กรณีชาวบ้านตำบลวังลึกคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล สุโขทัย 2561
4 กรณีชาวบ้านตำบลหนองสว่างประท้วงให้ย้ายบ่อขยะของเทศบาลเมืองหล่มสัก เพชรบูรณ์ 2561
5 กรณีชาวบ้านตำบลแม่ทะต่อต้านการก่อสร้างโรงงานเชือดสุกรของบริษัทยักษ์ใหญ่ ลำปาง 2561
6 กรณีชาวบ้านตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลานคัดค้านการตัดไม้สักในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสวนหมาก–คลองขลุง กำแพงเพชร 2561
7 กรณีชาวบ้านอำเภอเมืองเชียงใหม่ชุมนุมประท้วงการก่อสร้างบ้านพักตุลาการตีนดอยสุเทพ เชียงใหม่ 2561
8 กรณีเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมตามวิถีคนตำบลศรีบัวบาน คัดค้านสถานีโรงไฟฟ้าย่อย ลำพูน 3 ลำพูน 2561
9 การคัดค้านขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ทรายแก้ว ปราจีนบุรี 2561
10 การคัดค้านสร้างโรงหลอมขยะอิเล็กทรอนิกส์ ปราจีนบุรี 2561
ทรัพยากรธรรมชาติ
1 ชื่อเรื่อง กรณีความขัดแย้งระหว่างเกษตรผู้ที่ใช้สารเคมี(สารพาราควอต)กับผู้ที่ไม่ใช้สารเคมีเพื่อการเพาะปลูกในจังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัด อำนาจเจริญ
ปี พ.ศ. 2561
2 ชื่อเรื่อง กรณีชาวบ้านตำบลภูซางประท้วงคัดค้านให้หยุดก่อสร้างโรงโม่หิน ในพื้นที่ตำบลภูซาง
จังหวัด พะเยา
ปี พ.ศ. 2561
3 ชื่อเรื่อง กรณีชาวบ้านตำบลวังลึกคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล
จังหวัด สุโขทัย
ปี พ.ศ. 2561
4 ชื่อเรื่อง กรณีชาวบ้านตำบลหนองสว่างประท้วงให้ย้ายบ่อขยะของเทศบาลเมืองหล่มสัก
จังหวัด เพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2561
5 ชื่อเรื่อง กรณีชาวบ้านตำบลแม่ทะต่อต้านการก่อสร้างโรงงานเชือดสุกรของบริษัทยักษ์ใหญ่
จังหวัด ลำปาง
ปี พ.ศ. 2561
6 ชื่อเรื่อง กรณีชาวบ้านตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลานคัดค้านการตัดไม้สักในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสวนหมาก–คลองขลุง
จังหวัด กำแพงเพชร
ปี พ.ศ. 2561
7 ชื่อเรื่อง กรณีชาวบ้านอำเภอเมืองเชียงใหม่ชุมนุมประท้วงการก่อสร้างบ้านพักตุลาการตีนดอยสุเทพ
จังหวัด เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2561
8 ชื่อเรื่อง กรณีเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมตามวิถีคนตำบลศรีบัวบาน คัดค้านสถานีโรงไฟฟ้าย่อย ลำพูน 3
จังหวัด ลำพูน
ปี พ.ศ. 2561
9 ชื่อเรื่อง การคัดค้านขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ทรายแก้ว
จังหวัด ปราจีนบุรี
ปี พ.ศ. 2561
10 ชื่อเรื่อง การคัดค้านสร้างโรงหลอมขยะอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัด ปราจีนบุรี
ปี พ.ศ. 2561

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.