ทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ ชื่อเรื่อง จังหวัด ปี พ.ศ.
11 การจัดการประมงชายฝั่ง ตราด 2561
12 ความขัดแย้งกรณีคัดค้านการสร้างโรงงานน้ำตาลพ่วงชีวมวลของบริษัทน้ำตาลบ้านโป่ง จำกัดในพื้นที่อำเภอปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 2561
13 ความขัดแย้งกรณีปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินทุ่งหนองทับหลวงพื้นที่อำเภอบ้านแพง นครพนม 2561
14 ความขัดแย้งสัมปทานโรงโม่หิน ระนอง 2561
15 คัดค้านการก่อสร้างโครงการโรงงานอุตสาหกรรมแยกขยะเหล็ก ประจวบคีรีขันธ์ 2561
16 คัดค้านการก่อสร้างโรงงานพลาสติก นครปฐม 2561
17 คัดค้านการนำเข้าขยะและการเผาขยะ ปราจีนบุรี 2561
18 คัดค้านการสร้างโรงงานรีไซเคิลฝุ่นจากเตาหลอมเหล็ก ระยอง 2561
19 คัดค้านการสร้างโรงงานรีไซเคิลฝุ่นแดง ระยอง 2561
20 คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน สิงห์บุรี 2561
ทรัพยากรธรรมชาติ
11 ชื่อเรื่อง การจัดการประมงชายฝั่ง
จังหวัด ตราด
ปี พ.ศ. 2561
12 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีคัดค้านการสร้างโรงงานน้ำตาลพ่วงชีวมวลของบริษัทน้ำตาลบ้านโป่ง จำกัดในพื้นที่อำเภอปทุมรัตต์
จังหวัด ร้อยเอ็ด
ปี พ.ศ. 2561
13 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินทุ่งหนองทับหลวงพื้นที่อำเภอบ้านแพง
จังหวัด นครพนม
ปี พ.ศ. 2561
14 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งสัมปทานโรงโม่หิน
จังหวัด ระนอง
ปี พ.ศ. 2561
15 ชื่อเรื่อง คัดค้านการก่อสร้างโครงการโรงงานอุตสาหกรรมแยกขยะเหล็ก
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ. 2561
16 ชื่อเรื่อง คัดค้านการก่อสร้างโรงงานพลาสติก
จังหวัด นครปฐม
ปี พ.ศ. 2561
17 ชื่อเรื่อง คัดค้านการนำเข้าขยะและการเผาขยะ
จังหวัด ปราจีนบุรี
ปี พ.ศ. 2561
18 ชื่อเรื่อง คัดค้านการสร้างโรงงานรีไซเคิลฝุ่นจากเตาหลอมเหล็ก
จังหวัด ระยอง
ปี พ.ศ. 2561
19 ชื่อเรื่อง คัดค้านการสร้างโรงงานรีไซเคิลฝุ่นแดง
จังหวัด ระยอง
ปี พ.ศ. 2561
20 ชื่อเรื่อง คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
จังหวัด สิงห์บุรี
ปี พ.ศ. 2561

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.