ทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ ชื่อเรื่อง จังหวัด ปี พ.ศ.
101 คัดค้านการรวม 3 เกาะตั้งอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม ประจวบคีรีขันธ์ 2559 - 2561
102 คัดค้านตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชน สมุทรสงคราม 2559 - 2561
103 คัดค้านสร้างฝายชะลอน้ำ ตราด 2559 - 2561
104 คัดค้านสร้างเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม เขาโต๊ะกรัง สตูล 2559 - 2561
105 คัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ตรัง 2559 - 2561
106 คัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ นครนายก 2559
107 ชาวบ้านตำบลแม่กาษาประท้วงโรงงานมันสำปะหลังส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ตาก 2559
108 ต่อต้านการก่อสร้างโครงการโรงงานกำจัดขยะ สมุทรปราการ 2559 - 2561
109 ประท้วงการสร้างโรงคัดแยกขยะและโรงไฟฟ้า สมุทรสาคร 2559 - 2561
110 ประท้วงฝายชะลอน้ำชำรุด นครนายก 2559
ทรัพยากรธรรมชาติ
101 ชื่อเรื่อง คัดค้านการรวม 3 เกาะตั้งอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ. 2559 - 2561
102 ชื่อเรื่อง คัดค้านตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชน
จังหวัด สมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2559 - 2561
103 ชื่อเรื่อง คัดค้านสร้างฝายชะลอน้ำ
จังหวัด ตราด
ปี พ.ศ. 2559 - 2561
104 ชื่อเรื่อง คัดค้านสร้างเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม เขาโต๊ะกรัง
จังหวัด สตูล
ปี พ.ศ. 2559 - 2561
105 ชื่อเรื่อง คัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล
จังหวัด ตรัง
ปี พ.ศ. 2559 - 2561
106 ชื่อเรื่อง คัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
จังหวัด นครนายก
ปี พ.ศ. 2559
107 ชื่อเรื่อง ชาวบ้านตำบลแม่กาษาประท้วงโรงงานมันสำปะหลังส่งกลิ่นเหม็นรบกวน
จังหวัด ตาก
ปี พ.ศ. 2559
108 ชื่อเรื่อง ต่อต้านการก่อสร้างโครงการโรงงานกำจัดขยะ
จังหวัด สมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2559 - 2561
109 ชื่อเรื่อง ประท้วงการสร้างโรงคัดแยกขยะและโรงไฟฟ้า
จังหวัด สมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2559 - 2561
110 ชื่อเรื่อง ประท้วงฝายชะลอน้ำชำรุด
จังหวัด นครนายก
ปี พ.ศ. 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.