ทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ ชื่อเรื่อง จังหวัด ปี พ.ศ.
121 การจัดการทรัพยากรน้ำในการทำการเกษตรกรรม ชัยนาท 2558
122 ความขัดแย้งกรณีกลุ่มธุรกิจท่าทรายกับหน่วยงานภาครัฐกรณีสั่งปิดท่าทรายพื้นที่ตำบลผาตั้ง 4 แห่ง หนองคาย 2558 - 2561
123 ความขัดแย้งกรณีการก่อสร้างโครงการบำบัดน้ำเสียงบ100 ล้านในพื้นที่อำเภอ บ้านไผ่ใช้เวลาก่อสร้างนาน 2 ปี ยังไม่แล้วเสร็จส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน ขอนแก่น 2558 - 2561
124 ความขัดแย้งกรณีการคัดค้านการทำโครงการเหมืองแร่โปแตชพื้นที่ อ.วานรนิวาส สกลนคร 2558 - 2561
125 ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างฝายร้อยเอ็ดฝายยโสธร-ฝายพนมไพรและฝายธาตุน้อยลุ่มน้ำชี ร้อยเอ็ด 2558 - 2561
126 ความขัดแย้งกลุ่มชาวบ้านหนองบง กว่า 100 คนอ้างเอกสารสิทธิ์ในที่ดินพิพาทกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นครราชสีมา 2558 - 2561
127 ความขัดแย้งการผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่บนเกาะพยาม ระนอง 2558 - 2561
128 ความขัดแย้งที่ดินสร้างสนามซ้อมรบที่กระบี่ กระบี่ 2558 - 2561
129 ความขัดแย้งปัญหาปักเสาไฟฟ้าแรงสูงในพื้นที่ป่าคลอก ภูเก็ต 2558 - 2561
130 ความขัดแย้งโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ พัทลุง 2558 - 2561
ทรัพยากรธรรมชาติ
121 ชื่อเรื่อง การจัดการทรัพยากรน้ำในการทำการเกษตรกรรม
จังหวัด ชัยนาท
ปี พ.ศ. 2558
122 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีกลุ่มธุรกิจท่าทรายกับหน่วยงานภาครัฐกรณีสั่งปิดท่าทรายพื้นที่ตำบลผาตั้ง 4 แห่ง
จังหวัด หนองคาย
ปี พ.ศ. 2558 - 2561
123 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีการก่อสร้างโครงการบำบัดน้ำเสียงบ100 ล้านในพื้นที่อำเภอ บ้านไผ่ใช้เวลาก่อสร้างนาน 2 ปี ยังไม่แล้วเสร็จส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน
จังหวัด ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2558 - 2561
124 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีการคัดค้านการทำโครงการเหมืองแร่โปแตชพื้นที่ อ.วานรนิวาส
จังหวัด สกลนคร
ปี พ.ศ. 2558 - 2561
125 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างฝายร้อยเอ็ดฝายยโสธร-ฝายพนมไพรและฝายธาตุน้อยลุ่มน้ำชี
จังหวัด ร้อยเอ็ด
ปี พ.ศ. 2558 - 2561
126 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกลุ่มชาวบ้านหนองบง กว่า 100 คนอ้างเอกสารสิทธิ์ในที่ดินพิพาทกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)
จังหวัด นครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2558 - 2561
127 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งการผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่บนเกาะพยาม
จังหวัด ระนอง
ปี พ.ศ. 2558 - 2561
128 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งที่ดินสร้างสนามซ้อมรบที่กระบี่
จังหวัด กระบี่
ปี พ.ศ. 2558 - 2561
129 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งปัญหาปักเสาไฟฟ้าแรงสูงในพื้นที่ป่าคลอก
จังหวัด ภูเก็ต
ปี พ.ศ. 2558 - 2561
130 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
จังหวัด พัทลุง
ปี พ.ศ. 2558 - 2561

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.