ทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ ชื่อเรื่อง จังหวัด ปี พ.ศ.
21 คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน สระบุรี 2561
22 คัดค้านการออกโฉนดที่ดินพื้นที่สาธารณะให้นายทุน สระบุรี 2561
23 คัดค้านตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือในชุมชน กรุงเทพมหานคร 2561
24 คัดค้านสร้างเตาเผาขยะ ตรัง 2561
25 คัดค้านโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองประ พัทลุง 2561
26 ค้านการทำบ่อดินในชุมชน สุพรรณบุรี 2561
27 ต่อต้านการสร้างแนวกันคลื่นหาดท้ายเหมือง พังงา 2561
28 ประมงพื้นบ้านขอให้ทบทวนการบังคับใช้กฎหมาย ระยอง 2561
29 กรณีความขัดแย้งกรณีการจัดการน้ำในชุมชนตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ น่าน 2560
30 กรณีความขัดแย้งการขนย้ายแร่ออกจากพื้นที่ของเหมืองแร่ทองคำของบริษัท ทุ่งคำจำกัด เลย 2560 - 2561
ทรัพยากรธรรมชาติ
21 ชื่อเรื่อง คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน
จังหวัด สระบุรี
ปี พ.ศ. 2561
22 ชื่อเรื่อง คัดค้านการออกโฉนดที่ดินพื้นที่สาธารณะให้นายทุน
จังหวัด สระบุรี
ปี พ.ศ. 2561
23 ชื่อเรื่อง คัดค้านตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือในชุมชน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2561
24 ชื่อเรื่อง คัดค้านสร้างเตาเผาขยะ
จังหวัด ตรัง
ปี พ.ศ. 2561
25 ชื่อเรื่อง คัดค้านโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองประ
จังหวัด พัทลุง
ปี พ.ศ. 2561
26 ชื่อเรื่อง ค้านการทำบ่อดินในชุมชน
จังหวัด สุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2561
27 ชื่อเรื่อง ต่อต้านการสร้างแนวกันคลื่นหาดท้ายเหมือง
จังหวัด พังงา
ปี พ.ศ. 2561
28 ชื่อเรื่อง ประมงพื้นบ้านขอให้ทบทวนการบังคับใช้กฎหมาย
จังหวัด ระยอง
ปี พ.ศ. 2561
29 ชื่อเรื่อง กรณีความขัดแย้งกรณีการจัดการน้ำในชุมชนตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ
จังหวัด น่าน
ปี พ.ศ. 2560
30 ชื่อเรื่อง กรณีความขัดแย้งการขนย้ายแร่ออกจากพื้นที่ของเหมืองแร่ทองคำของบริษัท ทุ่งคำจำกัด
จังหวัด เลย
ปี พ.ศ. 2560 - 2561

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.