ทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ ชื่อเรื่อง จังหวัด ปี พ.ศ.
31 กรณีความขัดแย้งระหว่างเกษตรผู้ที่ใช้สารเคมีกับผู้ที่ไม่ใช้สารเคมีเพื่อการเพาะปลูกในจังหวัดยโสธร ยโสธร 2560 - 2561
32 กรณีความขัดแย้งในชุมชนกรณีหน่วยงานภาครัฐปล่อยให้เอกชนบุกรุกพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชนหมู่บ้านตุงลุง อุบลราชธานี 2560 - 2561
33 กรณีชาวน้ำปาด อำเภอตรอนเดินขบวนค้านนายทุนขอทำเหมืองแร่ทองแดง บนที่ดิน สปก. อุตรดิตถ์ 2560
34 กรณีชาวบ้านคัดค้านโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก เลย 2560 - 2561
35 กรณีชาวบ้านชาวอำเภอแม่สะเรียงรวมตัวคัดค้านไม่เอาเตาเผาบ่อขยะ แม่ฮ่องสอน 2560
36 กรณีชาวบ้านตำบลคลองทรายคัดค้านการประกาศพื้นที่ตำบลคลองทรายเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พิจิตร 2560 - 2562
37 กรณีชาวบ้านตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมืองประท้วงต่อต้านโรงไฟฟ้าชีวมวล สุโขทัย 2560
38 กรณีชาวบ้านตำบลบ้านกร่าง และตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมืองพิษณุโลกประท้วงคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ พิษณุโลก 2560
39 กรณีชาวบ้านตำบลบ้านเรือนคัดค้านการยื่นขอสัมปทานท่าทรายในแม่น้ำปิง ลำพูน 2560
40 กรณีชาวบ้านผาบ่องประท้วงคัดค้านโครงการไฟฟ้าสมาร์ทกริด แม่ฮ่องสอน 2560
ทรัพยากรธรรมชาติ
31 ชื่อเรื่อง กรณีความขัดแย้งระหว่างเกษตรผู้ที่ใช้สารเคมีกับผู้ที่ไม่ใช้สารเคมีเพื่อการเพาะปลูกในจังหวัดยโสธร
จังหวัด ยโสธร
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
32 ชื่อเรื่อง กรณีความขัดแย้งในชุมชนกรณีหน่วยงานภาครัฐปล่อยให้เอกชนบุกรุกพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชนหมู่บ้านตุงลุง
จังหวัด อุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
33 ชื่อเรื่อง กรณีชาวน้ำปาด อำเภอตรอนเดินขบวนค้านนายทุนขอทำเหมืองแร่ทองแดง บนที่ดิน สปก.
จังหวัด อุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2560
34 ชื่อเรื่อง กรณีชาวบ้านคัดค้านโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก
จังหวัด เลย
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
35 ชื่อเรื่อง กรณีชาวบ้านชาวอำเภอแม่สะเรียงรวมตัวคัดค้านไม่เอาเตาเผาบ่อขยะ
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2560
36 ชื่อเรื่อง กรณีชาวบ้านตำบลคลองทรายคัดค้านการประกาศพื้นที่ตำบลคลองทรายเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
จังหวัด พิจิตร
ปี พ.ศ. 2560 - 2562
37 ชื่อเรื่อง กรณีชาวบ้านตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมืองประท้วงต่อต้านโรงไฟฟ้าชีวมวล
จังหวัด สุโขทัย
ปี พ.ศ. 2560
38 ชื่อเรื่อง กรณีชาวบ้านตำบลบ้านกร่าง และตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมืองพิษณุโลกประท้วงคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ
จังหวัด พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2560
39 ชื่อเรื่อง กรณีชาวบ้านตำบลบ้านเรือนคัดค้านการยื่นขอสัมปทานท่าทรายในแม่น้ำปิง
จังหวัด ลำพูน
ปี พ.ศ. 2560
40 ชื่อเรื่อง กรณีชาวบ้านผาบ่องประท้วงคัดค้านโครงการไฟฟ้าสมาร์ทกริด
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2560

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.