ทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ ชื่อเรื่อง จังหวัด ปี พ.ศ.
41 กรณีชาวบ้านพะเยาคัดค้านโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และทางจักรยานรอบกว๊านพะเยา พะเยา 2560
42 กรณีชาวบ้านอำเภอบรรพตพิสัย ประท้วงคัดค้านการอนุญาติให้บริษัทเอกชนดำเนินกิจการท่าขุดทราย นครสวรรค์ 2560
43 กรณีชาวบ้านอำเภอปายคัดค้านโครงการเมืองสปาและหมู่บ้านน้ำพุร้อน แม่ฮ่องสอน 2560
44 กรณีชาวบ้านอำเภอวังทองร้องเรียนต่อนายอำเภอให้แก้ปัญหาบ่อขยะ หลังสร้างปัญหามลพิษในชุมชน พิษณุโลก 2560
45 กรณีชาวบ้านอำเภอวังเจ้าประท้วงต่อต้านโรงงานกำจัดขยะอุตสาหกรรม ตาก 2560
46 กรณีชาวบ้านอำเภอหนองบัวประท้วงคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าขยะ นครสวรรค์ 2560 - 2562
47 กรณีชาวบ้านอำเภอเด่นชัยเข้ายื่นหนังสือคัดค้านการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ แพร่ 2560
48 กรณีชาวบ้านอำเภอแม่ทะคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ลำปาง 2560
49 กรณีชาวบ้านอำเภอแม่สอดประท้วงบ่อขยะชีวมวล ตาก 2560 - 2562
50 กรณีชาวบ้านเขตเทศบาลเมืองพะเยาชุมนุมประท้วงคัดค้านการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ พะเยา 2560
ทรัพยากรธรรมชาติ
41 ชื่อเรื่อง กรณีชาวบ้านพะเยาคัดค้านโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และทางจักรยานรอบกว๊านพะเยา
จังหวัด พะเยา
ปี พ.ศ. 2560
42 ชื่อเรื่อง กรณีชาวบ้านอำเภอบรรพตพิสัย ประท้วงคัดค้านการอนุญาติให้บริษัทเอกชนดำเนินกิจการท่าขุดทราย
จังหวัด นครสวรรค์
ปี พ.ศ. 2560
43 ชื่อเรื่อง กรณีชาวบ้านอำเภอปายคัดค้านโครงการเมืองสปาและหมู่บ้านน้ำพุร้อน
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2560
44 ชื่อเรื่อง กรณีชาวบ้านอำเภอวังทองร้องเรียนต่อนายอำเภอให้แก้ปัญหาบ่อขยะ หลังสร้างปัญหามลพิษในชุมชน
จังหวัด พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2560
45 ชื่อเรื่อง กรณีชาวบ้านอำเภอวังเจ้าประท้วงต่อต้านโรงงานกำจัดขยะอุตสาหกรรม
จังหวัด ตาก
ปี พ.ศ. 2560
46 ชื่อเรื่อง กรณีชาวบ้านอำเภอหนองบัวประท้วงคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าขยะ
จังหวัด นครสวรรค์
ปี พ.ศ. 2560 - 2562
47 ชื่อเรื่อง กรณีชาวบ้านอำเภอเด่นชัยเข้ายื่นหนังสือคัดค้านการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่
จังหวัด แพร่
ปี พ.ศ. 2560
48 ชื่อเรื่อง กรณีชาวบ้านอำเภอแม่ทะคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
จังหวัด ลำปาง
ปี พ.ศ. 2560
49 ชื่อเรื่อง กรณีชาวบ้านอำเภอแม่สอดประท้วงบ่อขยะชีวมวล
จังหวัด ตาก
ปี พ.ศ. 2560 - 2562
50 ชื่อเรื่อง กรณีชาวบ้านเขตเทศบาลเมืองพะเยาชุมนุมประท้วงคัดค้านการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ
จังหวัด พะเยา
ปี พ.ศ. 2560

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.