ทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ ชื่อเรื่อง จังหวัด ปี พ.ศ.
51 กรณีชาวอำเภอตรอนคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล อุตรดิตถ์ 2560
52 การจัดการที่ดินเกาะกูด ตราด 2560 - 2561
53 ความขัดแย้งกรณีการสร้างโครงการโซล่าฟาร์ม อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี อุดรธานี 2560 - 2561
54 ความขัดแย้งกรณีชาวตำบลสมสะอาดเรียกร้องให้โรงงานเอทานอลโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ หยุดขยายบ่อบำบัดน้ำเสีย กาฬสินธุ์ 2560 - 2561
55 ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านตำบลปาฝาค้านโรงไฟฟ้าขยะขนาด 9.9 เมกะวัตต์ ร้อยเอ็ด 2560 - 2561
56 ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านหนองแวงได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของโรงงานยางพารามุกดาหาร มุกดาหาร 2560 - 2561
57 ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านเรียกร้องให้ยุติการบุรุกป่าชุมชนกว่า100 ไร่ ของชาวบ้านหนองโพนงาม ชัยภูมิ 2560 - 2561
58 ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลดงสิงห์ ค้านไม่เอาโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานขยะ มูลค่าการก่อสร้าง 1,500 ล้านบาทในพื้นที่อำเภอจังหาร ร้อยเอ็ด 2560 - 2561
59 ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านได้รับผลกระทบจากนโยบายการจัดระเบียบที่ดินและที่อยู่อาศัยของมณฑลทหารบกที่ 28 หนองบัวลำภู 2560 - 2561
60 ความขัดแย้งกรณีชาวหนองบัวลำภูคัดค้านโรงงานเตาเผาขยะพื้นที่อำเภอเมือง หนองบัวลำภู 2560
ทรัพยากรธรรมชาติ
51 ชื่อเรื่อง กรณีชาวอำเภอตรอนคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล
จังหวัด อุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2560
52 ชื่อเรื่อง การจัดการที่ดินเกาะกูด
จังหวัด ตราด
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
53 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีการสร้างโครงการโซล่าฟาร์ม อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
54 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีชาวตำบลสมสะอาดเรียกร้องให้โรงงานเอทานอลโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ หยุดขยายบ่อบำบัดน้ำเสีย
จังหวัด กาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
55 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านตำบลปาฝาค้านโรงไฟฟ้าขยะขนาด 9.9 เมกะวัตต์
จังหวัด ร้อยเอ็ด
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
56 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านหนองแวงได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของโรงงานยางพารามุกดาหาร
จังหวัด มุกดาหาร
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
57 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านเรียกร้องให้ยุติการบุรุกป่าชุมชนกว่า100 ไร่ ของชาวบ้านหนองโพนงาม
จังหวัด ชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
58 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลดงสิงห์ ค้านไม่เอาโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานขยะ มูลค่าการก่อสร้าง 1,500 ล้านบาทในพื้นที่อำเภอจังหาร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
59 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านได้รับผลกระทบจากนโยบายการจัดระเบียบที่ดินและที่อยู่อาศัยของมณฑลทหารบกที่ 28
จังหวัด หนองบัวลำภู
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
60 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีชาวหนองบัวลำภูคัดค้านโรงงานเตาเผาขยะพื้นที่อำเภอเมือง
จังหวัด หนองบัวลำภู
ปี พ.ศ. 2560

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.