ทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ ชื่อเรื่อง จังหวัด ปี พ.ศ.
61 ความขัดแย้งกรณีผลกระทบจากการสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อุตรดิตถ์ 2560
62 ความขัดแย้งกรณีระหว่างกลุ่มชาวบ้านสนับสนุนการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 2560 - 2561
63 ความขัดแย้งการสัมปทานเหมืองแร่ภูเขาปูนน้ำผึ้ง ตรัง 2560 - 2561
64 ความขัดแย้งการเรียกร้องความเป็นธรรมกรณีมีคำสั่งปิดบ่อดูดทรายในลำน้ำโขง บึงกาฬ 2560 - 2561
65 ความขัดแย้งโครงการวิลล่ายักษ์ เหตุ ระนอง 2560 - 2561
66 คัดค้านการก่อสร้างเสาไฟฟ้าแรงสูง ปทุมธานี 2560
67 คัดค้านการก่อสร้างโครงการศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะและการผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF) ปทุมธานี 2560
68 คัดค้านการสร้างโรงงานรีไซเคิลฝุ่นแดง หรือฝุ่นเหล็ก สระบุรี 2560 - 2561
69 คัดค้านตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชน สระแก้ว 2560 - 2561
70 คัดค้านสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ เพชรบุรี 2560 - 2561
ทรัพยากรธรรมชาติ
61 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีผลกระทบจากการสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัด อุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2560
62 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีระหว่างกลุ่มชาวบ้านสนับสนุนการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัด อำนาจเจริญ
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
63 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งการสัมปทานเหมืองแร่ภูเขาปูนน้ำผึ้ง
จังหวัด ตรัง
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
64 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งการเรียกร้องความเป็นธรรมกรณีมีคำสั่งปิดบ่อดูดทรายในลำน้ำโขง
จังหวัด บึงกาฬ
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
65 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งโครงการวิลล่ายักษ์ เหตุ
จังหวัด ระนอง
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
66 ชื่อเรื่อง คัดค้านการก่อสร้างเสาไฟฟ้าแรงสูง
จังหวัด ปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2560
67 ชื่อเรื่อง คัดค้านการก่อสร้างโครงการศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะและการผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF)
จังหวัด ปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2560
68 ชื่อเรื่อง คัดค้านการสร้างโรงงานรีไซเคิลฝุ่นแดง หรือฝุ่นเหล็ก
จังหวัด สระบุรี
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
69 ชื่อเรื่อง คัดค้านตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชน
จังหวัด สระแก้ว
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
70 ชื่อเรื่อง คัดค้านสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
จังหวัด เพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2560 - 2561

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.