ทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ ชื่อเรื่อง จังหวัด ปี พ.ศ.
71 คัดค้านเทศบาลขยายถนนซอยคุณพระ ปทุมธานี 2560
72 คัดค้านโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนสนามบินน้ำ นนทบุรี 2560
73 คัดค้านโครงการเตาเผาขยะติดเชื้อ สงขลา 2560 - 2561
74 คัดค้านโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 60 เมกกะวัตต์ สระแก้ว 2560 - 2561
75 คัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน กาญจนบุรี 2560 - 2561
76 คัดค้านโรงคัดแยกขยะ กระบี่ 2560 - 2561
77 ต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะพิษและกากอุตสาหกรรม สระแก้ว 2560 - 2561
78 กรณีชาวบ้านตำบลเวียง อำเภอเชียงแสนประท้วงบ่อขยะเทศบาล เชียงราย 2559 - 2562
79 กรณี “กลุ่มคนเพชรบูรณ์ไม่เอาเหมืองแร่” เพชรบูรณ์ 2559 - 2562
80 กรณีกลุ่มชาวบ้านบ้านทุ่งกู่ด้ายรวมตัวคัดค้านการก่อสร้างโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ลำปาง 2559 - 2560
ทรัพยากรธรรมชาติ
71 ชื่อเรื่อง คัดค้านเทศบาลขยายถนนซอยคุณพระ
จังหวัด ปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2560
72 ชื่อเรื่อง คัดค้านโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนสนามบินน้ำ
จังหวัด นนทบุรี
ปี พ.ศ. 2560
73 ชื่อเรื่อง คัดค้านโครงการเตาเผาขยะติดเชื้อ
จังหวัด สงขลา
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
74 ชื่อเรื่อง คัดค้านโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 60 เมกกะวัตต์
จังหวัด สระแก้ว
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
75 ชื่อเรื่อง คัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน
จังหวัด กาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
76 ชื่อเรื่อง คัดค้านโรงคัดแยกขยะ
จังหวัด กระบี่
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
77 ชื่อเรื่อง ต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะพิษและกากอุตสาหกรรม
จังหวัด สระแก้ว
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
78 ชื่อเรื่อง กรณีชาวบ้านตำบลเวียง อำเภอเชียงแสนประท้วงบ่อขยะเทศบาล
จังหวัด เชียงราย
ปี พ.ศ. 2559 - 2562
79 ชื่อเรื่อง กรณี “กลุ่มคนเพชรบูรณ์ไม่เอาเหมืองแร่”
จังหวัด เพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2559 - 2562
80 ชื่อเรื่อง กรณีกลุ่มชาวบ้านบ้านทุ่งกู่ด้ายรวมตัวคัดค้านการก่อสร้างโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
จังหวัด ลำปาง
ปี พ.ศ. 2559 - 2560

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.