ทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ ชื่อเรื่อง จังหวัด ปี พ.ศ.
81 กรณีชาวบ้านตำบลทุ่งหัวช้างคัดค้านบริษัทเอกชนขอสัมปทานเหมืองแร่ดีบุก ลำพูน 2559 - 2561
82 กรณีชาวบ้านตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน ชุมนุมประท้วงโรงงานยางปล่อยน้ำเสีย เชียงราย 2559 - 2562
83 กรณีชาวบ้านอำเภอขุนยวมคัดค้านการตั้งโรงงานผลิตแอสฟัสติกคอนกรีต แม่ฮ่องสอน 2559
84 กรณีชาวบ้านอำเภอลองรวมตัวประท้วงค้คัดานการสร้างถนนลำเลียงแร่ผ่านชุมชน แพร่ 2559
85 กรณีชาวบ้านอำเภอไพศาลีประท้วงคัดค้าน ต้านโรงงานไฟฟ้าขยะ นครสวรรค์ 2559 - 2560
86 กรณีชาวบ้านแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรีรวมตัวคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ กำแพงเพชร 2559
87 กรณีชาวอำเภอเมืองลำพูนคัดค้านโรงงานไฟฟ้าขยะ ลำพูน 2559
88 กรณีปัญหาที่ทำกินของาวบ้านทับซ้อนพื้นที่ป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน น่าน 2559
89 กรณีเครือข่ายลุ่มน้ำชี จ.ยโสธร รวมตัวกันคัดค้านขอถอดถอน ร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. … ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยโสธร 2559 - 2561
90 การรื้อถอนท่อคอนกรีตขวางทางน้ำ ชัยนาท 2559
ทรัพยากรธรรมชาติ
81 ชื่อเรื่อง กรณีชาวบ้านตำบลทุ่งหัวช้างคัดค้านบริษัทเอกชนขอสัมปทานเหมืองแร่ดีบุก
จังหวัด ลำพูน
ปี พ.ศ. 2559 - 2561
82 ชื่อเรื่อง กรณีชาวบ้านตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน ชุมนุมประท้วงโรงงานยางปล่อยน้ำเสีย
จังหวัด เชียงราย
ปี พ.ศ. 2559 - 2562
83 ชื่อเรื่อง กรณีชาวบ้านอำเภอขุนยวมคัดค้านการตั้งโรงงานผลิตแอสฟัสติกคอนกรีต
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2559
84 ชื่อเรื่อง กรณีชาวบ้านอำเภอลองรวมตัวประท้วงค้คัดานการสร้างถนนลำเลียงแร่ผ่านชุมชน
จังหวัด แพร่
ปี พ.ศ. 2559
85 ชื่อเรื่อง กรณีชาวบ้านอำเภอไพศาลีประท้วงคัดค้าน ต้านโรงงานไฟฟ้าขยะ
จังหวัด นครสวรรค์
ปี พ.ศ. 2559 - 2560
86 ชื่อเรื่อง กรณีชาวบ้านแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรีรวมตัวคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ
จังหวัด กำแพงเพชร
ปี พ.ศ. 2559
87 ชื่อเรื่อง กรณีชาวอำเภอเมืองลำพูนคัดค้านโรงงานไฟฟ้าขยะ
จังหวัด ลำพูน
ปี พ.ศ. 2559
88 ชื่อเรื่อง กรณีปัญหาที่ทำกินของาวบ้านทับซ้อนพื้นที่ป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน
จังหวัด น่าน
ปี พ.ศ. 2559
89 ชื่อเรื่อง กรณีเครือข่ายลุ่มน้ำชี จ.ยโสธร รวมตัวกันคัดค้านขอถอดถอน ร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. … ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จังหวัด ยโสธร
ปี พ.ศ. 2559 - 2561
90 ชื่อเรื่อง การรื้อถอนท่อคอนกรีตขวางทางน้ำ
จังหวัด ชัยนาท
ปี พ.ศ. 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.