ทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ ชื่อเรื่อง จังหวัด ปี พ.ศ.
91 ความขัดแย้งกรณีการขุดลอกคลองสาธารณะหนองกระจับตำบลพรหมเทพ สุรินทร์ 2559 - 2561
92 ความขัดแย้งกรณีการคัดค้านก่อสร้างโรงงานเผายางมะตอยในเขตพื้นที่อำเภอห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 2559 - 2561
93 ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านเหล่าดอกไม้ทำคอกวัวในหมู่บ้านและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน บึงกาฬ 2559 - 2560
94 ความขัดแย้งกรณีหน่วยป้องกันรักษาป่าคำป่าหลายไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่ทำกิน มุกดาหาร 2559 - 2561
95 ความขัดแย้งจากโครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล สงขลา 2559 - 2561
96 ความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานภาครัฐกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมูกว่า 300 ไร่ มุกดาหาร 2559 - 2561
97 ความขัดแย้งโครงการก่อสร้างเขื่อนวังหีบ นครศรีธรรมราช 2559 - 2561
98 คัดค้านการก่อสร้างลานกองถ่านหิน พระนครศรีอยุธยา 2559
99 คัดค้านการก่อสร้างโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลวัตต์ ลพบุรี 2559 - 2561
100 คัดค้านการก่อสร้างโรงงานคัดแยกขยะ ปราจีนบุรี 2559 - 2561
ทรัพยากรธรรมชาติ
91 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีการขุดลอกคลองสาธารณะหนองกระจับตำบลพรหมเทพ
จังหวัด สุรินทร์
ปี พ.ศ. 2559 - 2561
92 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีการคัดค้านก่อสร้างโรงงานเผายางมะตอยในเขตพื้นที่อำเภอห้วยผึ้ง
จังหวัด กาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2559 - 2561
93 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านเหล่าดอกไม้ทำคอกวัวในหมู่บ้านและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน
จังหวัด บึงกาฬ
ปี พ.ศ. 2559 - 2560
94 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีหน่วยป้องกันรักษาป่าคำป่าหลายไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่ทำกิน
จังหวัด มุกดาหาร
ปี พ.ศ. 2559 - 2561
95 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งจากโครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล
จังหวัด สงขลา
ปี พ.ศ. 2559 - 2561
96 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานภาครัฐกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมูกว่า 300 ไร่
จังหวัด มุกดาหาร
ปี พ.ศ. 2559 - 2561
97 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งโครงการก่อสร้างเขื่อนวังหีบ
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2559 - 2561
98 ชื่อเรื่อง คัดค้านการก่อสร้างลานกองถ่านหิน
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2559
99 ชื่อเรื่อง คัดค้านการก่อสร้างโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลวัตต์
จังหวัด ลพบุรี
ปี พ.ศ. 2559 - 2561
100 ชื่อเรื่อง คัดค้านการก่อสร้างโรงงานคัดแยกขยะ
จังหวัด ปราจีนบุรี
ปี พ.ศ. 2559 - 2561

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.