ชาติพันธุ์/ศาสนา/วัฒนธรรม

ที่ ชื่อเรื่อง จังหวัด ปี พ.ศ.
1 กรณีกลุ่มชาวบ้านชุมชนล่ามช้างตำบลศรีภูมิชุมนุมคัดค้านสำนักพุทธให้เอกชนเช่าพื้นที่วัดต้นปูนทำโรงแรม เชียงใหม่ 2561
2 กรณีวัดศรีชุมฟ้องกรมศิลปากร 50 ล้านบาท ทวงคืนมรดกโลก พระอจนะ สุโขทัย 2561
3 ความขัดแย้งกรณีการจับกุมแกนนำขบวนการประชาชนพีมูฟ ลำพูน 2561
4 คัดค้านอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 118 สมุทรปราการ 2561
5 กรณีชาวบ้านอำเภอเมือง ลำปางคัดค้านการทุบสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี ลำปาง 2560
6 ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบและถูกไล่ออกจากหมู่บ้านตำบลคำโพน อำนาจเจริญ 2560
7 ความขัดแย้งกรณีชาวสกลนครคัดค้านนโยบายการสร้างมัสยิดพื้นที่บ้านดงยอ ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร สกลนคร 2560 - 2561
8 คัดค้านป้าย LED โฆษณาบดบังทัศนียภาพเจดีย์เอียงเกาะเกร็ด นนทบุรี 2560 - 2561
9 ประท้วงการใช้กฎหมายห้ามเรือประมงผิดกฎหมาย สมุทรสาคร 2560 - 2561
10 กรณีการคัดค้านการสร้างมัสยิดกลางจังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร 2559 - 2561
ชาติพันธุ์/ศาสนา/วัฒนธรรม
1 ชื่อเรื่อง กรณีกลุ่มชาวบ้านชุมชนล่ามช้างตำบลศรีภูมิชุมนุมคัดค้านสำนักพุทธให้เอกชนเช่าพื้นที่วัดต้นปูนทำโรงแรม
จังหวัด เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2561
2 ชื่อเรื่อง กรณีวัดศรีชุมฟ้องกรมศิลปากร 50 ล้านบาท ทวงคืนมรดกโลก พระอจนะ
จังหวัด สุโขทัย
ปี พ.ศ. 2561
3 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีการจับกุมแกนนำขบวนการประชาชนพีมูฟ
จังหวัด ลำพูน
ปี พ.ศ. 2561
4 ชื่อเรื่อง คัดค้านอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 118
จังหวัด สมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2561
5 ชื่อเรื่อง กรณีชาวบ้านอำเภอเมือง ลำปางคัดค้านการทุบสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี
จังหวัด ลำปาง
ปี พ.ศ. 2560
6 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบและถูกไล่ออกจากหมู่บ้านตำบลคำโพน
จังหวัด อำนาจเจริญ
ปี พ.ศ. 2560
7 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีชาวสกลนครคัดค้านนโยบายการสร้างมัสยิดพื้นที่บ้านดงยอ ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร
จังหวัด สกลนคร
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
8 ชื่อเรื่อง คัดค้านป้าย LED โฆษณาบดบังทัศนียภาพเจดีย์เอียงเกาะเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
9 ชื่อเรื่อง ประท้วงการใช้กฎหมายห้ามเรือประมงผิดกฎหมาย
จังหวัด สมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
10 ชื่อเรื่อง กรณีการคัดค้านการสร้างมัสยิดกลางจังหวัดมุกดาหาร
จังหวัด มุกดาหาร
ปี พ.ศ. 2559 - 2561

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.