ชาติพันธุ์/ศาสนา/วัฒนธรรม

ที่ ชื่อเรื่อง จังหวัด ปี พ.ศ.
11 กรณีปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับผู้ใหญ่บ้านพร้อมปลัดอำเภอเกี่ยวกับการขอจัดตั้งวัดในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 2559 - 2561
12 คนไร้สัญชาติเรียกร้องเปลี่ยนกฎหมาย ราชบุรี 2559 - 2561
13 ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านขับไล่เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล (วัดถ้ำดินเพียง) หนองคาย 2559 - 2561
14 ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านคัดค้านการก่อสร้างมัสยิดในชุมชนอำเภอปากคาด บึงกาฬ 2559 - 2561
15 คัดค้านการออกเอกสารสิทธิ์ชายฝั่ง จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี 2559 - 2561
16 กรณีชาวบ้านอำเภอภูเพียง และอำเภอเมืองน่านชุมนุมต่อต้านการก่อสร้างมัสยิด น่าน 2558 - 2562
17 ความขัดแย้งชาวบ้านคัดค้านการประกาศเขตโบราณสถานปราสาทหินพิมาย นครราชสีมา 2558 - 2561
18 ความขัดแย้งในชุมชนกรณีครอบครัวได้รับผลกระทบจากการถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ มหาสารคาม 2558
19 คัดค้านการย้ายโบราณวัตถุ และยุบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม นครปฐม 2558
20 การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว จันทบุรี 2557 - 2561
ชาติพันธุ์/ศาสนา/วัฒนธรรม
11 ชื่อเรื่อง กรณีปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับผู้ใหญ่บ้านพร้อมปลัดอำเภอเกี่ยวกับการขอจัดตั้งวัดในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัด หนองบัวลำภู
ปี พ.ศ. 2559 - 2561
12 ชื่อเรื่อง คนไร้สัญชาติเรียกร้องเปลี่ยนกฎหมาย
จังหวัด ราชบุรี
ปี พ.ศ. 2559 - 2561
13 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านขับไล่เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล (วัดถ้ำดินเพียง)
จังหวัด หนองคาย
ปี พ.ศ. 2559 - 2561
14 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านคัดค้านการก่อสร้างมัสยิดในชุมชนอำเภอปากคาด
จังหวัด บึงกาฬ
ปี พ.ศ. 2559 - 2561
15 ชื่อเรื่อง คัดค้านการออกเอกสารสิทธิ์ชายฝั่ง จังหวัดจันทบุรี
จังหวัด จันทบุรี
ปี พ.ศ. 2559 - 2561
16 ชื่อเรื่อง กรณีชาวบ้านอำเภอภูเพียง และอำเภอเมืองน่านชุมนุมต่อต้านการก่อสร้างมัสยิด
จังหวัด น่าน
ปี พ.ศ. 2558 - 2562
17 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งชาวบ้านคัดค้านการประกาศเขตโบราณสถานปราสาทหินพิมาย
จังหวัด นครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2558 - 2561
18 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งในชุมชนกรณีครอบครัวได้รับผลกระทบจากการถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ
จังหวัด มหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2558
19 ชื่อเรื่อง คัดค้านการย้ายโบราณวัตถุ และยุบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
จังหวัด นครปฐม
ปี พ.ศ. 2558
20 ชื่อเรื่อง การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
จังหวัด จันทบุรี
ปี พ.ศ. 2557 - 2561

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.