อื่นๆ

ที่ ชื่อเรื่อง จังหวัด ปี พ.ศ.
1 คนพิการประท้วงเรื่องลิฟต์ของสถานีรถไฟฟ้า กรุงเทพมหานคร 2561
2 ความขัดแย้งกรณีการจัดการผลประโยชน์ป่าคำชะโนด จ.อุดรธานี อุดรธานี 2561
3 ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ของรัฐร้องเรียนปัญหาเรื่องความโปร่งใสการจ่ายเงินคนจน บึงกาฬ 2561
4 ความขัดแย้งกรณีพนักงานชุมนุมขับไล่หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี 2561
5 คัดค้านการก่อสร้างปิดเส้นทางเข้าออกหมู่บ้าน พังงา 2561
6 คัดค้านการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ราชบุรี 2561
7 คัดค้านการชะลอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ปทุมธานี 2561
8 คัดค้านทางกลับรถเกือกม้า อ.โพธาราม ราชบุรี 2561
9 ประท้วงกทม. ตัดงบ “หอศิลป์” กรุงเทพมหานคร 2561
10 ประท้วงการสร้างโครงหลังคาเหล็กบดบังทัศนียภาพ สิงห์บุรี 2561
อื่นๆ
1 ชื่อเรื่อง คนพิการประท้วงเรื่องลิฟต์ของสถานีรถไฟฟ้า
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2561
2 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีการจัดการผลประโยชน์ป่าคำชะโนด จ.อุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
ปี พ.ศ. 2561
3 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ของรัฐร้องเรียนปัญหาเรื่องความโปร่งใสการจ่ายเงินคนจน
จังหวัด บึงกาฬ
ปี พ.ศ. 2561
4 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีพนักงานชุมนุมขับไล่หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
ปี พ.ศ. 2561
5 ชื่อเรื่อง คัดค้านการก่อสร้างปิดเส้นทางเข้าออกหมู่บ้าน
จังหวัด พังงา
ปี พ.ศ. 2561
6 ชื่อเรื่อง คัดค้านการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
จังหวัด ราชบุรี
ปี พ.ศ. 2561
7 ชื่อเรื่อง คัดค้านการชะลอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
จังหวัด ปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2561
8 ชื่อเรื่อง คัดค้านทางกลับรถเกือกม้า อ.โพธาราม
จังหวัด ราชบุรี
ปี พ.ศ. 2561
9 ชื่อเรื่อง ประท้วงกทม. ตัดงบ “หอศิลป์”
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2561
10 ชื่อเรื่อง ประท้วงการสร้างโครงหลังคาเหล็กบดบังทัศนียภาพ
จังหวัด สิงห์บุรี
ปี พ.ศ. 2561

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.