อื่นๆ

ที่ ชื่อเรื่อง จังหวัด ปี พ.ศ.
11 กรณีชาวทับคล้อประท้วงขอใช้รถกระบะ-บรรทุกเล่นน้ำสงกรานต์ พิจิตร 2560
12 การจัดพื้นที่พักพิงให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ่างทอง 2560
13 การร้องเรียนเบี้ยยังชีพคนชรา และคนพิการ สมุทรสาคร 2560
14 ขอคืนพื้นที่สวนสาธารณะพระราม 3 กรุงเทพมหานคร 2560
15 ความขัดแย้งกรณีการชุมนุมเรียกร้องการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการล่าช้าพื้นที่ตำบลน้ำก่ำ นครพนม 2560 - 2561
16 ความขัดแย้งกรณีการเรียกร้องความเป็นธรรมโครงการจัดหาโคแม่พันธุ์คุณภาพไม่มีคุณภาพจริง สกลนคร 2560 - 2561
17 ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านกลุ่มรักษ์น้ำอูนยื่นฟ้องต่อศาลปกครองอุดรธานีขอเพิกถอนใบอนุญาตและรายงาน EIA โรงงานน้ำตาลสกลนคร สกลนคร 2560 - 2561
18 ความขัดแย้งกรณีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธร จังหวัดสุรินทร์ร้องเรียนปัญหาการทุจริตเงินสหกรณ์สูญ 168 ล้าน สุรินทร์ 2560 - 2561
19 ความขัดแย้งกรณีเรียกร้องให้ใช้พื้นที่ศาลากลางหลังเก่าสร้างเป็นโรงพยาลศูนย์แทนสวนสาธารณะ กาฬสินธุ์ 2560 - 2561
20 ความขัดแย้งจากการถูกปิดถนนทางเข้าหมู่บ้านที่ใช้สัญจรไปมานานกว่า 20 ปี มุกดาหาร 2560 - 2561
อื่นๆ
11 ชื่อเรื่อง กรณีชาวทับคล้อประท้วงขอใช้รถกระบะ-บรรทุกเล่นน้ำสงกรานต์
จังหวัด พิจิตร
ปี พ.ศ. 2560
12 ชื่อเรื่อง การจัดพื้นที่พักพิงให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่
จังหวัด อ่างทอง
ปี พ.ศ. 2560
13 ชื่อเรื่อง การร้องเรียนเบี้ยยังชีพคนชรา และคนพิการ
จังหวัด สมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2560
14 ชื่อเรื่อง ขอคืนพื้นที่สวนสาธารณะพระราม 3
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2560
15 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีการชุมนุมเรียกร้องการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการล่าช้าพื้นที่ตำบลน้ำก่ำ
จังหวัด นครพนม
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
16 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีการเรียกร้องความเป็นธรรมโครงการจัดหาโคแม่พันธุ์คุณภาพไม่มีคุณภาพจริง
จังหวัด สกลนคร
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
17 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านกลุ่มรักษ์น้ำอูนยื่นฟ้องต่อศาลปกครองอุดรธานีขอเพิกถอนใบอนุญาตและรายงาน EIA โรงงานน้ำตาลสกลนคร
จังหวัด สกลนคร
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
18 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธร จังหวัดสุรินทร์ร้องเรียนปัญหาการทุจริตเงินสหกรณ์สูญ 168 ล้าน
จังหวัด สุรินทร์
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
19 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีเรียกร้องให้ใช้พื้นที่ศาลากลางหลังเก่าสร้างเป็นโรงพยาลศูนย์แทนสวนสาธารณะ
จังหวัด กาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
20 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งจากการถูกปิดถนนทางเข้าหมู่บ้านที่ใช้สัญจรไปมานานกว่า 20 ปี
จังหวัด มุกดาหาร
ปี พ.ศ. 2560 - 2561

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.