อื่นๆ

ที่ ชื่อเรื่อง จังหวัด ปี พ.ศ.
21 คัดค้าน ทางขึ้น-ลง โครงข่ายทางสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักของประเทศ ช่วงจังหวัดสมุทรสาคร – จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร 2560 - 2561
22 คัดค้านการสร้างรั้วบนทางเท้า ของเทศบาลเมืองบางบัวทอง นนทบุรี 2560 - 2561
23 คัดค้านการสร้างเกาะกลางถนน พังงา 2560 - 2561
24 คัดค้านตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชน ลพบุรี 2560 - 2561
25 คัดค้านผังเมืองรวม จ.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 2560 - 2561
26 คัดค้านผังเมืองรวมฉบับใหม่ นนทบุรี 2560 - 2561
27 คัดค้านร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ฉบับใหม่ (ไซเตส) สมุทรปราการ 2560 - 2561
28 ค้านสร้างถนนสายเชื่อม ทล.340-ทล.357 สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 2560 - 2561
29 จัดระเบียบแพท่องเที่ยว กาญจนบุรี 2560
30 ประท้วงการละเลยซ่อมถนน อุทัยธานี 2560 - 2561
อื่นๆ
21 ชื่อเรื่อง คัดค้าน ทางขึ้น-ลง โครงข่ายทางสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักของประเทศ ช่วงจังหวัดสมุทรสาคร – จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด สมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
22 ชื่อเรื่อง คัดค้านการสร้างรั้วบนทางเท้า ของเทศบาลเมืองบางบัวทอง
จังหวัด นนทบุรี
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
23 ชื่อเรื่อง คัดค้านการสร้างเกาะกลางถนน
จังหวัด พังงา
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
24 ชื่อเรื่อง คัดค้านตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชน
จังหวัด ลพบุรี
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
25 ชื่อเรื่อง คัดค้านผังเมืองรวม จ.ฉะเชิงเทรา
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
26 ชื่อเรื่อง คัดค้านผังเมืองรวมฉบับใหม่
จังหวัด นนทบุรี
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
27 ชื่อเรื่อง คัดค้านร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ฉบับใหม่ (ไซเตส)
จังหวัด สมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
28 ชื่อเรื่อง ค้านสร้างถนนสายเชื่อม ทล.340-ทล.357 สุพรรณบุรี
จังหวัด สุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
29 ชื่อเรื่อง จัดระเบียบแพท่องเที่ยว
จังหวัด กาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2560
30 ชื่อเรื่อง ประท้วงการละเลยซ่อมถนน
จังหวัด อุทัยธานี
ปี พ.ศ. 2560 - 2561

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.