อื่นๆ

ที่ ชื่อเรื่อง จังหวัด ปี พ.ศ.
31 ประท้วงการใช้กฎหมายห้ามเรือประมงผิดกฎหมาย สมุทรสงคราม 2560 - 2561
32 กรณีความขัดแย้งการเคลื่อนย้ายแหล่งชุมชนริมทางรถไฟ อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 2559
33 กรณีเครือข่ายประชาชนจังหวัดเลยคัดค้านร่างกฎหมายแร่ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เลย 2559 - 2561
34 ขอสิทธิ์ขึ้นสะพานและลอดอุโมงค์ กรุงเทพมหานคร 2559 - 2561
35 ความขัดแย้งกรณีการก่อสร้างถนนเพื่อขยายช่องการจราจรในอำเภอรัตนาวาปีแต่ไม่ทำจุดกลับรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในพื้นที่ หนองคาย 2559
36 ความขัดแย้งกรณีการเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 2559 - 2561
37 ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านขับไล่เจ้าอาวาสวัดเวินพระบาทภูกระแต นครพนม 2559
38 ความขัดแย้งกรณีผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลอำเภอวังสะพุงคัดค้านสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เลย 2559 - 2561
39 ความขัดแย้งกรณีสหกรณ์ชุมชนอุ่มเหม้านครพนมจำกัดขับไล่สหกรณ์จังหวัดนครพนมสาเหตุเรื่องการใช้อำนาจตรวจสอบไม่เป็นธรรม นครพนม 2559
40 คัดค้านจุดกลับรถ อ.บ้านโป่ง ราชบุรี 2559 - 2561
อื่นๆ
31 ชื่อเรื่อง ประท้วงการใช้กฎหมายห้ามเรือประมงผิดกฎหมาย
จังหวัด สมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
32 ชื่อเรื่อง กรณีความขัดแย้งการเคลื่อนย้ายแหล่งชุมชนริมทางรถไฟ อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัด ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2559
33 ชื่อเรื่อง กรณีเครือข่ายประชาชนจังหวัดเลยคัดค้านร่างกฎหมายแร่ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จังหวัด เลย
ปี พ.ศ. 2559 - 2561
34 ชื่อเรื่อง ขอสิทธิ์ขึ้นสะพานและลอดอุโมงค์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2559 - 2561
35 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีการก่อสร้างถนนเพื่อขยายช่องการจราจรในอำเภอรัตนาวาปีแต่ไม่ทำจุดกลับรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในพื้นที่
จังหวัด หนองคาย
ปี พ.ศ. 2559
36 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีการเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัด บุรีรัมย์
ปี พ.ศ. 2559 - 2561
37 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านขับไล่เจ้าอาวาสวัดเวินพระบาทภูกระแต
จังหวัด นครพนม
ปี พ.ศ. 2559
38 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลอำเภอวังสะพุงคัดค้านสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
จังหวัด เลย
ปี พ.ศ. 2559 - 2561
39 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีสหกรณ์ชุมชนอุ่มเหม้านครพนมจำกัดขับไล่สหกรณ์จังหวัดนครพนมสาเหตุเรื่องการใช้อำนาจตรวจสอบไม่เป็นธรรม
จังหวัด นครพนม
ปี พ.ศ. 2559
40 ชื่อเรื่อง คัดค้านจุดกลับรถ อ.บ้านโป่ง
จังหวัด ราชบุรี
ปี พ.ศ. 2559 - 2561

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.