อื่นๆ

ที่ ชื่อเรื่อง จังหวัด ปี พ.ศ.
41 ชาวบ้านและนักเรียนชุมนุมขับไล่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเสถียร อำเภอเลิงนกทา ยโสธร 2559 - 2560
42 ประท้วงการจัดระเบียบตลาดปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร 2559 - 2561
43 ประท้วงเรียกร้องเปิดประตูระบายน้ำเจ้าเจ็ด พระนครศรีอยุธยา 2559 - 2561
44 ผู้ประกอบการขอคืนพื้นที่ตลาดเฉลิมลาภ กรุงเทพมหานคร 2559 - 2561
45 กรณีความขัดแย้งการสร้างศาลาการเปรียญมูลค่า 7 ล้านบาท บ้านหนองเม็กอำเภอพยุห์ จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 2558 - 2561
46 กรณีความขัดแย้งชาวบ้านกับงานสาธารณสุข อบตำบลขามป้อมปมซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเลือด มหาสารคาม 2558
47 การจัดผังเมืองพื้นที่ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง เป็นพื้นที่สีชมพู จันทบุรี 2558 - 2559
48 ความขัดแย้งกรณีสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกันทรารมย์กับสหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยนแห่งประเทศไทยเรียกให้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันในวงเงินกู้จำนวน 374 ล้านบาท ศรีสะเกษ 2558 - 2561
49 คัดค้านการก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมธนารักษ์ประชารัฐ กรุงเทพมหานคร 2558 - 2560
50 คัดค้านผังเมือง ระยอง 2558 - 2561
อื่นๆ
41 ชื่อเรื่อง ชาวบ้านและนักเรียนชุมนุมขับไล่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเสถียร อำเภอเลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
ปี พ.ศ. 2559 - 2560
42 ชื่อเรื่อง ประท้วงการจัดระเบียบตลาดปากคลองตลาด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2559 - 2561
43 ชื่อเรื่อง ประท้วงเรียกร้องเปิดประตูระบายน้ำเจ้าเจ็ด
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2559 - 2561
44 ชื่อเรื่อง ผู้ประกอบการขอคืนพื้นที่ตลาดเฉลิมลาภ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2559 - 2561
45 ชื่อเรื่อง กรณีความขัดแย้งการสร้างศาลาการเปรียญมูลค่า 7 ล้านบาท บ้านหนองเม็กอำเภอพยุห์ จ.ศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ
ปี พ.ศ. 2558 - 2561
46 ชื่อเรื่อง กรณีความขัดแย้งชาวบ้านกับงานสาธารณสุข อบตำบลขามป้อมปมซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเลือด
จังหวัด มหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2558
47 ชื่อเรื่อง การจัดผังเมืองพื้นที่ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง เป็นพื้นที่สีชมพู
จังหวัด จันทบุรี
ปี พ.ศ. 2558 - 2559
48 ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งกรณีสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกันทรารมย์กับสหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยนแห่งประเทศไทยเรียกให้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันในวงเงินกู้จำนวน 374 ล้านบาท
จังหวัด ศรีสะเกษ
ปี พ.ศ. 2558 - 2561
49 ชื่อเรื่อง คัดค้านการก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมธนารักษ์ประชารัฐ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2558 - 2560
50 ชื่อเรื่อง คัดค้านผังเมือง
จังหวัด ระยอง
ปี พ.ศ. 2558 - 2561

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.