Result

" ความขัดแย้งกรณีสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกันทรารมย์กับสหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยนแห่งประเทศไทยเรียกให้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันในวงเงินกู้จำนวน 374 ล้านบาท "
" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอกันทรารมย์ "
ประเภทความขัดแย้ง
ด้านสังคม(การจัดการด้านสวัสดิการสังคม)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ประเด็นความขัดแย้งเกิดกับสหกรณ์ในระดับอำเภอแต่เนื่องด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นคู่สัญญาที่รับรู้เป็นการทั่วไปของประชาชน ประกอบกับความขัดแย้งอยู่ในความสนใจของประชาชนทั่วไป จึงมีการนำเสนอข่าวออกไปในระดับชาติระดับการรับรู้จึงมีอยู่แพร่หลาย
ประเด็นความขัดแย้ง
การบริการจัดการองค์กรระหว่างสหกรณ์เครดิตยูเนียนกันทรารมย์กับสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย มีการเรียกให้สมาชิกให้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน โดยไม่เป็นธรรม

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
เกิดเหตุความขัดแย้งระหว่างสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนกันทรารมย์กับสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย หลังมีหนังสือเรียกให้ชำระหนี้เงินกู้ โดยมีนายธวัชชัย ไกรศรี กำนัน ตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ ได้นำตัวแทนชาวบ้านจำนวน 7 คน ที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนจากสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย ให้ไปชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนียนกันทรารมย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 37 ล้านบาท จำนวน 174 ราย มีข้อเท็จจริงว่าสมาชิกของสหกรณ์เครดิตยูเนียนกันทรารมย์ ได้นำเอกสารโฉนดที่ดินไปค้ำประกันสัญญากู้เงินจากสหกรณ์เครดิตยูเนียนกันทรารมย์ โดยทางสหกรณ์คิดดอกเบี้ยร้อยละ 10 บาทต่อปี ซึ่งพวกตนส่งใช้หนี้จนครบแล้ว แต่ไม่สามารถนำเอกสารโฉนดที่ดินคืนมาได้ เนื่องจากสหกรณ์เครดิตยูเนียนได้ให้เหตุผลว่ายังติดค้ำประกันสัญญาเงินกู้อยู่กับสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย และต่อมาได้รับหนังสือแจ้งให้ไปชำระหนี้เงินกู้ เช่น นายปรีชา สุรเสน อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 30 ม.8 บ้านหนองถ่ม ตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ถูกเรียกให้ชำระหนี้จำนวน 4,500,000 บาท ส่วนคนอื่นๆ คนละ 1 ล้านบาท บางคนถูกเรียกเก็บเงิน 19 ล้านบาท โดยชาวบ้านที่ถูกเรียกให้ไปชำระหนี้ส่วนมากมีฐานะยากจน จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะหาเงินจำนวนกว่า 1 ล้านบาทไปชำระหนี้ รวมแล้วกว่า 37 ล้านบาทเศษ ดังนั้น จึงมาร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกันทรารมย์เพื่อขอให้พิจารณาให้การช่วยเหลือโดยด่วน เนื่องจากชาวบ้านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯได้รับความเดือดร้อนในเรื่องนี้มาก ฝ่ายนายอำเภอกันทรารมย์ (นายนพ พงศ์ผลาดิสัย) ได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นในการประสานงานเพื่อหาทางแก้ไข และเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องทางด้านจิตใจเนื่องจากชาวบ้านมีความกังวลใจในเรื่องนี้มาก จึงได้แจ้งให้ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดการกู้ยืมเงินของชาวบ้านทั้งหมด และให้สหกรณ์ฯ ทยอยส่งใช้หนี้เงินกู้ที่ยืมมาแทนชาวบ้านที่ถูกเรียกเก็บเงินให้แล้วเสร็จและจะรายงานความคืบหน้าให้แก่สมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนอำเภอกันทรารมย์จุดยืนคือ ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในการเรียกให้ชำระหนี้ ขอให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอกันทรารมย์ชำระหนี้ดังกล่าวสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทยจุดยืนคือให้สมาชิกที่ถูกเรียกเก็บเงินชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกันทรารมย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 37 ล้านบาท

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอกันทรารมย์2.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย3.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 - 2561
สถานะ
ได้รับการแก้ไขแล้ว
พลวัต
ประเด็นความขัดแย้งเกิดขึ้นในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอกันทรารมย์เป็นเรื่องภายในของหน่วยงาน แต่เกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานระดับชาติที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและอยู่ในความสนใจของประชาชนหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาภายในได้ โอกาสที่จะยกระดับความขัดแย้งและขยายตัวได้อีก

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน
วิธีการแก้ไข
1.ยื่นข้อเรียกร้องขอความเป็นธรรมผ่านผู้นำท้องถิ่น ( ตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์) 2.ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
1.สัมภาษณ์สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอกันทรารมย์2.สำนักข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ออนไลน์) "ชาวกันทรารมย์ศรีสะเกษร้องถูกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ เรียกใช้หนี้อื้อ 374 ล้าน"(https://mgronline.com/local/detail/9580000037380 ) เมื่อ 1 เม.ย. 2558 เวลา 10.04 น.3.สำนักข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส(สถานีประชาชน) "ร้องตรวจสอบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ" (http://program.thaipbs.or.th/People/episodes/56077 ) ออกอากาศ เมื่อ8 ตุลาคม 2561
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.