Result

" ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านรวมตัวขับไล่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออกจากตำแหน่ง เพราะอ้างเหตุว่าสร้างความขัดแย้งให้ชุมชน "
" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอนาจะหลวย ตำบลตูม "
ประเภทความขัดแย้ง
ด้านสังคม(การจัดการชุมชน)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ประเด็นความขัดแย้งรับรู้ได้เฉพาะในกลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบลตูม และปรากฎในข่าวท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี การรับรู้ของสังคมจึงอยู่ในระดับท้องถิ่นเท่านั้น
ประเด็นความขัดแย้ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูมถูกกล่าวหาว่าบริหารจัดการและทำหน้าที่ไม่โปร่งใส เป็นผู้สร้างความขัดแย้งให้ชุมชน ชาวบ้านไม่พอใจจึงขับไล่ออกจากพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
เกิดเหตุความขัดแย้งในชุมชนระหว่างชาวบ้านกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล่าวคือนายบุญกอง คูณมา อายุ 58 ปี ราษฎรบ้านโนนแดง หมู่ 2 ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย และเป็นประธานกลุ่มมวลชนคนตำบลตูม พร้อมตัวแทนชาวบ้านจาก 17 หมู่บ้านในตำบลบ้านตูม กว่า 300 คนในตำบลตูม อำเภอนาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เดินทางมารวมตัวบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย เรียกร้องให้นายธนสาร เจริญสุข นายอำเภอ มีคำสั่งย้าย น.ส.สุภนิดา ศรีตะเขตต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม โดยมีข้อมูลว่าน.ส.สุภนิดา ศรีตะเขตต์เป็นผู้สร้างความขัดแย้งให้ชุมชน ทำให้การเสนอของบประมาณพัฒนาหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ 2560 ไม่คืบหน้า จึงเกิดผลกระทบต่อชาวบ้านในตำบลตูม ส่วนผู้บังคับบัญชาระดับ อบตำบลก็ไม่สามารถสั่งการให้ปลัดรายนี้ดำเนินการใดๆ ได้ชาวบ้านจึงมีความเห็นร่วมกันว่าไม่ต้องการให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม (น.ส.สุภนิดา ศรีตะเขตต์) อยู่ปฏิบัติหน้าที่ที่ อบตำบลบ้านตูมต่อไปมีข้อเท็จจริงว่าปลัดท่านนี้มีการข่มขู่สมาชิก อบตำบล ซึ่งก่อนหน้านี้มีสมาชิกเคยยื่นเรื่องร้องเรียนตามลำดับชั้นมาแล้ว แต่ไม่คืบหน้า และชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบให้ข้อมูลว่า การรวมตัวของชาวบ้านนับเป็นครั้งที่ 2 เพราะเมื่อประมาณ 2 สัปดาห์ก่อน ชาวบ้านกลุ่มเดียวกันได้ส่งตัวแทนมายื่นหนังสือต่อทางอำเภอมาแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งอำเภอก็ได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงลงไปตรวจสอบในพื้นที่แล้ว แต่ยังไม่ทันสรุปผลการสอบสวน ชาวบ้านก็รวมตัวกันมาร้องเรียนอีกในครั้งนี้ หลังจากนี้จะเร่งรัดให้คณะกรรมการรีบสรุปผลการสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนฝ่ายภาครัฐโดยปลัดอาวุโสอำเภอนาจะหลวย (นายสฤษดิ์ รัตนวงษ์) ได้มาพบกับกลุ่มมาพบกับกลุ่มชาวบ้านที่มาร้องเรียน พร้อมรับปากจะรีบแจ้งความต้องการของชาวบ้านให้ นายอำเภอทราบโดยเร็ว (นายธนสาร เจริญสุข ) และพยายามติดต่อคู่กรณีให้ทราบโดยด่วน ส่วนผู้ใหญ่จะตัดสินใจเช่นไรจะแจ้งให้ชาวบ้านทราบในภายหลัง ทำให้ชาวบ้านพอใจพากันสลายตัว และระหว่างชาวบ้านมาชุมนุมมีกำลังทหารจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำจังหวัด ตำรวจ และอาสาสมัครอำเภอนาจะหลวยกว่า 30 นาย มาคอยดูแลรักษาความสงบ และการแก้ไขในครั้งนี้จะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
กลุ่มมวลชนคนตำบลตูม จุดยืนคือ ให้นายอำเภอ มีคำสั่งย้าย น.ส.สุภนิดา ศรีตะเขตต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ออกจากพื้นที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม (น.ส.สุภนิดา ศรีตะเขตต์) จุดยืนคือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ให้สวบสวนข้อเท็จจริงเพื่อความเป็นธรรม

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.กลุ่มมวลชนคนตำบลตูม อำเภอนาจะหลวย จ.อุบลราชธานี2.น.ส.สุภนิดา ศรีตะเขตต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม3.ปลัดอาวุโสอำเภอนาจะหลวย (นายสฤษดิ์ รัตนวงษ์)4.นายอำเภอทราบโดยเร็ว (นายธนสาร เจริญสุข )
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 - 2561
สถานะ
ได้รับการแก้ไขแล้ว
พลวัต
ประเด็นความขัดแย้งเกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม เป็นเรื่องภายในของสามารถแก้ไขความขัดแย้งจากผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าได้ปัญหาความขัดแย้งจึงมีอยู่เฉพาะหน่วยงานจึงไม่แพร่หลายหรือรับรู้ออกไปอย่างกว้างขวาง

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน
วิธีการแก้ไข
1.ชุมนุมเรียกร้องขับไล่คู่กรณี2.ยื่นหนังสือต่อนายอำเภอให้มีคำสั่งย้ายออกจากพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
1.สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มมวลชนคนตำบลตูม อำเภอนาจะหลวย จ.อุบลราชธานี2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม3.สำนักข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ออนไลน์) "ชาวบ้านอุบลฯ รวมตัวไล่ปลัด อบตำบลอ้างสร้างความแตกแยก ข่มขู่ชาวบ้าน" (https://mgronline.com/local/detail/9600000023442 ) เมื่อ 7 มีนาคม 2560 เวลา 19.09 น.
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.