Result

" ความขัดแย้งกรณีกำนันผู้ใหญ่บ้านโพธิ์ศรีอำเภอพิบูลมังสาหาร ขับไล่ปลัดเทศบาลออกนอกพื้นที่ "
" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอพิบูลมังสาหาร ตำบลโพธิ์ศรี "
ประเภทความขัดแย้ง
ด้านสังคม (การจัดการชุมชน)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ประเด็นความขัดแย้งรับรู้ได้เฉพาะในกลุ่มเทศบาลตำบลโพธิ์ศรี และปรากฎในข่าวท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี การรับรู้ของสังคมจึงอยู่ในระดับท้องถิ่นเท่านั้น
ประเด็นความขัดแย้ง
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ศรี ถูกกล่าวหาว่าเกิดความไม่โปร่งใสในหน้าที่ การทำงานเป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่เอาใจใส่ให้บริการแก่ประชาชน รวมถึงไม่เคยให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆกับภาคประชาชน เกิดการชุมชุนเพื่อขับไล่ออกจากพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
เกิดเหตุความขัดแย้งในชุมชน โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี กว่า 100 คน เดินทางมารวมตัวกันบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี นำโดย นายปณิธาน ใบศรี กำนันตำบลโพธิ์ศรีและผู้ใหญ่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้าน เพื่อขอพบ และ ยื่นหนังสือต่อ นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เพื่อขอให้มีการพิจารณาดำเนินการให้ย้ายนายวงศ์ชัย จันทพัฒน์ ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ศรี ซึ่งปัจจุบันรักษาการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพธิ์ศรีออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วน เนื่องจากการบริหารงานของเทศบาลไม่มีประสิทธิภาพ การทำงานเป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่เอาใจใส่ให้บริการแก่ประชาชน รวมถึงไม่เคยให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆกับภาคประชาชน และ เมื่อติดต่อขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมก็ไม่ได้รับการตอบสนอง เช่น กรณีเกิดไฟไหม้บ้านในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 11 ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน แจ้งมายังเทศบาลเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ได้รับคำตออบว่ารถดับเพลิงไม่มีน้ำมันไม่สามารถดับเพลิงได้การจัดประชุมโครงการไทยนิยมของตำบลโพธิ์ศรี เป็นนโยบายของรัฐบาลในการจัดการประชุมไม่เข้าร่วมประชุมและยังไม่ส่งเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนจากเทศบาลเข้าร่วมประชุมแสดงให้เห็นถึงการขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวกระทบกระทั่งกับผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาเทศบาล และ ชาวบ้านในพื้นที่ ทำให้เกิดความขัดแย้ง และ ความแตกแยกในพื้นที่ ชาวบ้านจึงตัดสินใจรวมตัวกัน เพื่อยื่นหนังสือต่อทางอำเภอ เพื่อขอให้มีการย้ายปลัดเทศบาลรายนี้ออกจากพื้นที่ฝ่ายทางภาครัฐในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยนายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอพิบูลมังสาหารได้รับหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้าน พร้อมรับปากที่จะ ดำเนินการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ซึ่งหากผลการสอบสวนข้อเท็จจริงตรงตามที่ชาวบ้านร้องเรียนมาก็จะได้ดำเนินการย้ายปลัดคนดังกล่าวออกจากพื้นที่ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
กลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านตำบลโพธิ์ศรี จุดยืนคือขอให้มีการพิจารณาดำเนินการให้ย้ายนายวงศ์ชัย จันทพัฒน์ ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ศรี อย่างเร่งด่วนปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ศรี(นายวงศ์ชัย จันทพัฒน์) จุดยืนคือ ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงและขอความเป็นธรรมเพราะถูกกล่าวหา

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.กลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านตำบลโพธิ์ศรี2.ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ศรี(นายวงศ์ชัย จันทพัฒน์)3.นายอำเภอพิบูลมังสาหาร(นายปัญญา เศวตธรรม)4.นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพธิ์ศรี
ระยะเวลา
พ.ศ. 2561
สถานะ
ได้รับการแก้ไขแล้ว
พลวัต
ประเด็นความขัดแย้งเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลโพธิ์ศรี เป็นเรื่องภายในของสามารถแก้ไขความขัดแย้งจากผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าได้ปัญหาความขัดแย้งจึงมีอยู่เฉพาะหน่วยงานและได้รับการประสานเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน สถานการณ์จึงคลี่คลายลงได้

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน
วิธีการแก้ไข
1.ชุมนุมในเทศบาลเรียกร้องให้ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ศรีลาออก2.ยื่นหนังสือร้องเรียนผ่านนายอำเภอพิบูลมังสาหาร

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
1.สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านตำบลโพธิ์ศรี2.สำนักข่าว ทีนิวส์ (ออนไลน์) "บุกประท้วง !กำนัน ผู้ใหญ่บ้านโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯรวมตัวยื่นหนังสือ"ขับไล่"ปลัดเทศบาลออกนอกพื้นที่" (https://www.tnews.co.th/contents/451916 ) เมื่อ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา18.21 น.
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.