Result

" กรณีความขัดแย้งระหว่างเกษตรผู้ที่ใช้สารเคมี(สารพาราควอต)กับผู้ที่ไม่ใช้สารเคมีเพื่อการเพาะปลูกในจังหวัดอำนาจเจริญ "
" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง "
ประเภทความขัดแย้ง
ด้านสิ่งแวดล้อม(การจัดการสิ่งแวดล้อม)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ประเด็นความขัดแย้งรับรู้ในระดับท้องถิ่นในจังหวัดยโสธร
ประเด็นความขัดแย้ง
ประชาชนเกษตรกรในพื้นที่ใช้สารเคมีส่งผลกระทบกับเกษตรกรกลุ่มที่ไม่ใช้สารเคมี จึงเกิดความขัดแย้งระหว่างเกษตรสองกลุ่มในจังหวัดอำนาจเจริญ

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
เกิดเหตุความขัดแย้งของชาวบ้านกลุ่มเกษตรกรได้อันตรายจากการสัมผัสน้ำในพื้นที่ที่มีการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช(สารพาราควอต )และเกิดความวาดกลัวในผลของสารเคมีที่มีความอันตรายขั้นสูงระหว่างเกษตรผู้ใช้สารเคมีและเกษตรกรผู้ไม่ใช้สารเคมีในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญในการสนับสนุนการสร้างโรงงานเพื่อรองรับการปลูกพืชเชิงเดี่ยว อาทิ อ้อยและมันสำปะหลังโดยกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้สารเคมี ต้องการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งต้องเพาะปลูกในที่ดินแปลงใหญ่ ทำให้การกำจัดวัชพืชด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การใช้สารเคมี อาทิ การใช้รถไถ มีต้นทุนสูง จึงทำให้ต้องมีการใช้สารเคมี แต่ถ้าเพาะปลูกในพื้นที่ 5-10 ไร่ เกษตกรมีวิธีกำจัดวัชพืชอยู่แล้วการปลูกอ้อยเพื่อป้อนโรงงานน้ำตาลไม่สามารถใช้วิธีแบบเกษตรอินทรีย์ได้ วิธีการเพาะปลูกเริ่มจากการใส่ปุ๋ยและใส่ยาลงไปในดิน และมีการฉีดยาเคมีกำจัดวัชพืชเวลากลางคืน เนื่องจากกลัวผู้พบเห็นหากทำในเวลากลางวัน แปรากฎข้อเท็จจริงคือเกษตรไร่อ้อยต้องใช้สารเคมีเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ตกลงไว้กับโรงงาน เพราะถ้าได้ไม่ครบจะถูกปรับ ประกอบกับจังหวัดอำนาจเจริญมีพื้นที่ทำการเกษตร 4 แสนกว่าไร่ โรงงานน้ำตาลที่จะมาสร้างใหม่ต้องการพื้นที่ปลูกอ้อย 2 แสน 4 หมื่นไร่ แต่ปีนี้จังหวัดอำนาจเจริญต้องการทำเกษตรอินทรีย์ 1 แสน 2 หมื่นไร่ ส่วนปี 2564 ต้องการพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 1 แสน 6 หมื่นไร่ด้านกลุ่มเกษตรกรผู้ไม่ใช้สารเคมี จึงเรียกร้องต่อผู้นำชุมชนแจ้งต่อกลุ่มผู้ใช้สารเคมีฉีดพ่นเพื่อให้เลิกใช้สารเคมีการการเพาะปลูกในขังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องจากได้รับผลกระทบในพื้นที่ใกล้เคียง และเป็นอันตรายอย่างมาก กลุ่มชาวบ้านที่ไม่ต้องการใช้สารเคมีในจังหวัดอำนาจเจริญ จึงเรียกร้องให้ยุติการใช้ยาฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช(สารพาราควอต )เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมชุมชนต่อไปด้านจังหวัดอำนาจเจริญกำลังติดตามธรรมนูญสุขภาพตำบลว่า มีการบังคับใช้จริงหรือไม่ เพราะมีข้อห้ามใช้ยาฆ่าหญ้าก่อนได้รับอนุญาต การใช้สารเคมีส่งผลกระทบทั้งตัวผู้ใช้ซึ่งจะป่วย และผู้ที่ไม่ได้ใช้ซึ่งได้รับผลกระทบจากสารเคมีที่ปนเปื้อนมาทางน้ำและอากาศ ทำให้ชาวบ้านสองฝ่ายเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันและจะต้องหาแนวทางแก้ไขความขัดแย้งในที่สุด

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
เกษตรกรผู้ไม่ใช้สารเคมี จุดยืนคือ ยุติการใช้สารเคมีฉีดพ่นในพื้นที่เกษตรและพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากส่งผลอันตรายต่อชีวิตและร่างกายเกษตรผู้ใช้สารเคมี จุดยืนคือ ใช้สารเคมีในการฉีดพ่นได้และใช้ในปริมาณที่สามารถควบคุมได้ย่อมไม่เป็นอันตราย

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.กลุ่มเกษตรกรอำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ2.เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจังหวัดอำนาจเจริญ3.ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดอำนาจเจริญ
ระยะเวลา
พ.ศ. 2561
สถานะ
เคยมีความพยายามในการแก้ไขแต่หยุดชะงักไป
พลวัต
ปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในท้องถิ่นอำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญและพื้นที่ใกล้เคียง ที่ได้รับผลกระทบและหากไม่ได้รับการแก้ไขผลที่ได้รับอาจบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาจะต้องหาข้อยุติที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่ายและไม่เกิดการสูญเสียจึงจะสามารถคลี่คลายปัญหาได้

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
มีความเสียหายต่อทรัพย์สินและร่างกายโดยมีผู้เสียชีวิต
วิธีการแก้ไข
1.ร้องเรียนผ่านผู้นำชุมชน2.ยื่นหนังสือถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
1.สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรอำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ2.สำนักข่าว อิสานเร็คคอร์ด (ออนไลน์)อ "พบพาราควอตในพื้นที่เกษตกรเจ็บป่วย-ตาย" (https://isaanrecord.com/2018/06/25/paraquat-toxicity-isaan) เมื่อ 25 พฤษภาคม 25613.สำนักข่าวประชาไทย "แนะรัฐเร่งยกเลิกพาราควอต - กำจัดอาหารอาบสารพิษ - เคารพสิทธิสุขภาพ"(https://prachatai.com/journal/2018/03/75997 )เมื่อ 21 มีนาคม 2561 เวลา 156.11 น.
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.