Result

" ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบและถูกไล่ออกจากหมู่บ้านตำบลคำโพน "
" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอปทุมราชวงศา ตำบลคำโพน "
ประเภทความขัดแย้ง
ด้านสังคม (วิถีชีวิต/ความเชื่อ)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ประเด็นความขัดแย้งรับรู้ในระดับท้องถิ่นในจังหวัดอำนาจเจริญ
ประเด็นความขัดแย้ง
เกิดการกล่าวหาตามความเชื่อว่ากลุ่มครอบครัวที่อาศัยในชุมชนเป็นผีปอบ เป็นเหตุให้เกิดการล้มตายของคนและสัตว์ในชุมชน ครอบครัวผู้ถูกกล่าวหาได้รับความเดือดร้อนเกิดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านสองกลุ่ม ผู้เสียหายจึงร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับภาครัฐ

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
ในราวเดือนมิถุนายน 2560 เกิดเหตุความขัดแย้งของชาวบ้านสองกลุ่มในตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ หลังจากมีชาวงบ้าน คือ นางสมศรีพร้อมสมาชิกในครอบครัว (นามสมมุติ) ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบและเป็นเหตุให้สัตว์เลี้ยงของชาวบ้านล้มตายลงรวมถึงมีคนล้มป่วยและเสียชีวิตต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ลักษณะแบบนี้เกิดจากผีปอบเท่านั้น ชาวบ้านเชื่อสาเหตุเกิดจากผีปอบในหมู่บ้าน และคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบมักถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้าน จนเกิดเป็นความขัดแย้งระหว่างผู้มีความเชื่อและกลุ่มญาติของผู้ถูกกล่าวหา ทำให้บรรยากาศในชุมชุนตรึงเครียดและอยู่ร่วมกันโดยความหวาดระแวงระหว่างกัน มีชาวบ้าน(ขอสงวนนาม)ให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า ชาวบ้านยืนยันบางคนยังมีความเชื่อและหวาดกลัวเรื่องผีปอบ แม้ว่าหมู่บ้านแห่งนี้จะมีการทำพิธีกำจัดปอบไปแล้วแต่เหตุการณ์ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับทั้งคนและสัตว์เลี้ยงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา เช่น วัวท้องคลอดลูกตาย 4 ตัวและยังมีชาวบ้านเจ็บป่วย เสียชีวิต ล่าสุดครูในหมู่บ้านป่วยพร้อมกัน 4 คนเหตุการณ์เหล่านี้ยิ่งตอกย้ำความเชื่อของชาวบ้านว่าเกิดจากผีปอบมากัดกิน และพูดกันไปปากต่อปาก ทำให้ชาวบ้านหวาดกลัว และตัดสินใจจ้างหมอผีมาปราบ จนกลายเป็นความขัดแย้งขึ้น จึงเป็นที่มาของการยื่นข้อเรียกร้องความเป็นธรรมถึงหน่วยงานราชการให้เข้ามาตรวจสอบและทำความเข้าใจให้กับชาวบ้านด้านหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ(นายอำเภอปทุมราชวงศา)เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน พิจารณาแล้วเหตุการณ์ความขัดแย้งนี้แล้วสร้างความไม่สบายใจให้กับเจ้าหน้าที่ เพราะกลัวชาวบ้านจะถูกหลอกลวง รวมถึงอาจเกิดความขัดแย้ง เมื่อมีคนถูกระบุว่าเป็นผีปอบ นายอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ จึงสั่งการให้ผู้ดูแลพื้นที่จึงออกหนังสือให้ฝ่ายปกครอง ร่วมกับทหาร ตำรวจ และสาธารณสุขจังหวัดเข้าดูแลเข้าตรวจตรวจสอบและพูดคุยทำความเข้าใจกับชาวบ้านทั้งสองกลุ่มเพื่อให้ลดความขัดแย้งในชุมชนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
ครอบครัวผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ จุดยืนคือ ไม่ได้เป็นผีปอบตามที่ถูกกล่าวหา ขอความเป็นธรรมเพราะใช้ชีวิตลำบากเนื่องจากถูกตั้งข้อรังเกียจจากชุมชนกลุ่มชาวบ้านคำโพนที่เชื่อเรื่องผีปอบ ขัดแย้ง จุดยืนคือ มีผีปอบแผงอยู่ในครอบครัวของคนในหมู่บ้านก่อให้เกิดการป่วยและตายของคนในหมู่บ้าน ขอให้ผู้ถูกกล่าวหาออกจากหมู่บ้าน

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.กลุ่มครอบครัวและชาวบ้านผู้ไม่เชื่อเรื่องผีปอบ ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา2.กลุ่มผู้มีความเชื่อเรื่องผีปอบและสนับสนุนให้ขับไล่ผู้ถูกกล่าวหา ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา3.นายอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญ
ระยะเวลา
พ.ศ. 2560
สถานะ
เคยมีความพยายามในการแก้ไขแต่หยุดชะงักไป
พลวัต
เนื่องจากเกิดขึ้นกับกลุ่มครอบครัวผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ ระดับการรับรู้ไม่ได้แพร่หลายโดยทั่วไป มีความขัดแย้งเฉพาะในตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา และมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาระหว่างกลุ่มชาวบ้านกับครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบ(ถูกกล่าวหา) สถานการณ์ความขัดแย้งจึงคลี่คลายไปได้

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
มีความเสียหายต่อทรัพย์สินและร่างกายโดยมีผู้เสียชีวิต
วิธีการแก้ไข
1.ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อนายอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญ2.เจ้าหน้าที่ของรัฐลงมาประชุมกลุ่มพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในหมู่บ้าน

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
1.สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา2.สำนักข่าว พีพีทีวี (ออนไลน์) "สอบเข้มเหตุ"ผีปอบ"อาละวาดหวั่นมิจฉาชีพ-ความขัดแย้ง" ( https://www.pptvhd36.com/news )เมื่อ 13 ก.ย. 2560 เวลา 00:01น.
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.