Result

" ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลดงสิงห์ ค้านไม่เอาโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานขยะ มูลค่าการก่อสร้าง 1,500 ล้านบาทในพื้นที่อำเภอจังหาร "
" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอจังหาร "
ประเภทความขัดแย้ง
ด้านสิ่งแวดล้อม(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ระดับการรับรู้ของสังคม
สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวตามสื่อในระดับชาติ ประชาชนให้ความสนใจอย่างแพร่หลายเนื่องจากผลกระทบต่อวิถีชุมชนในพื้นที่ในเทศบาลตำบลดงสิงห์ ระดับการรับรู้ของสังคมจึงมีอย่างกว้างขวาง
ประเด็นความขัดแย้ง
มีการดำเนินโครงการทำศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและผลิตกระแสไฟฟ้าของจังหวัดร้อยเอ็ด มีผลกระทบต่อชุมชน ชาวบ้านจึงคัดค้านให้ยุติโครงการ

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
สืบเนื่องจากเดือนกันยายน 2560 ที่ผ่านมา นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผวจ.ร้อยเอ็ด (ในขณะนั้น) ในฐานะประธานการลงนามฯ พร้อมด้วยเทศบาลตำบลจังหาร นำโดย นายสมัย ไชยยศ นายกเทศมนตรีตำบลจังหาร และนายทวี จงควินิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสยามพาวเวอร์ ร้อยเอ็ดจำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ในโครงการทำศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย และผลิตกระแสไฟฟ้า ของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ภายใต้การร่วมดูแลเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ส่วนด้านนายทวี จงควินิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสยามพาวเวอร์ ร้อยเอ็ดจำกัด ระบุว่าการลงนามนี้ถือเป็นความร่วมมือทั้งสองฝ่าย หลังจากทางบริษัทฯ ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจังหวัดฯ ที่คัดเลือกจากหลายบริษัทฯ ให้มาดำเนินการในเรื่องนี้ จากนั้นบริษัทฯจะเริ่มศึกษาหาข้อมูล รวมถึงการทำประชาพิจารณ์ ขอความเห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่ก่อนนำเสนอให้กับกระทรวงมหาดไทยอนุมัติต่อไป ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้ใช้งบประมาณของภาคเอกชน 100% ที่มีมูลค่าการลงทุน 1,500 ล้านบาท เป็นสภาพโรงงานระบบปิดไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ มีระบบน้ำจัดการเอง มีระบบน้ำกำจัดควัน เถ้าที่เหลือน้อยมาก และสามารถทำเป็นปุ๋ยได้ ขยะที่ในร้อยเอ็ดมีขยะมากพอในการผลิตของโรงงาน วันละ 500-600 ตัน โดยปริมาณขยะในจังหวัดแต่วันละไม่ต่ำกว่า 1,000 ตัน นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการจ้างงานคนในพื้นที่ได้ถึง 100 ตำแหน่ง และเชื่อว่า ได้เป็นส่วนหนึ่งในการกำจัดกองขยะของร้อยเอ็ดให้หมดหายไปได้ ตรงต่อวิสัยทัศน์อื่นๆในระยะ 20 ปี และต่อไปจะมีมอบโรงงานให้กับเทศบาลตำบลจังหาร เป็นผู้ดูแลแทนต่อไปต่อมา วันที่ 12 มกราคม 2561 เกิดเหตุชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งของเทศบาลตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จ.ร้อยเอ็ด ประท้วงไม่เอาโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานขยะลงในพื้นที่โดยอ้างถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนและมีการเคลื่อนไหวเพื่อคัดค้านการดำเนินโครงการ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการลงนามและการจัดทำเวทีพูดคุยกันมาระดับหนึ่งแล้ว ดังนั้นปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหม่มีข้อเท็จจริงว่ามีการเตรียมเคลื่อนไหวเพื่อคัดค้านโครงการดังกล่าวอีก

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
กลุ่มชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลดงสิงห์จุดยืนคือ ยุติโครงการทำศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและผลิตกระแสไฟฟ้าของจังหวัดร้อยเอ็ดบริหารบริษัทสยามพาวเวอร์ ร้อยเอ็ดจำกัด จุดยืนคือ ดำเนินโครงการทำศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและผลิตกระแสไฟฟ้าของจังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.กลุ่มชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จ.ร้อยเอ็ด2.บริหารบริษัทสยามพาวเวอร์ ร้อยเอ็ด จำกัด(นายทวี จงควินิต)3.นายกเทศบาลตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จ.ร้อยเอ็ด
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 - 2561
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
เนื่องจากมีการยื่นข้อเรียกร้องคัดค้านโรงงานกำจัดขยะที่อาจมีผลกระทบกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดงสิงห์จังหวัดร้อยเอ็ด ประเด็นขัดแย้งอยู่ในความสนใจของกลุ่มนักสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม หากไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้อง อาจนำมาซึ่งการเรียกร้องในประเด็นข้อขัดแย้งที่ขยายวงกว้างและยกระดับความขัดแย้งเพิ่มขึ้นอีก

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
ชุมนุมเรียกร้องและคัดค้าน

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
1.สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จ.ร้อยเอ็ด2.สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำเภอจังหาร จ.ร้อยเอ็ด3.ข้อมูลข่าว jangkhao (online) "ประท้วง!! ชาวทตำบลดงสิงห์ ค้านไม่เอาโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานขยะ งบ1,500ล้านบาทอำเภอจังหาร จ.ร้อยเอ็ด" (https://www.jangkhao.org/p/33810 )เมื่อ 14 มกราคม 2561
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.