Result

" ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านหนองแวงได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของโรงงานยางพารามุกดาหาร "
" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดมุกดาหาร อำเภอนิคมคำสร้อย ตำบลหนองแวง "
ประเภทความขัดแย้ง
ด้านสิ่งแวดล้อม(การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน)
ระดับการรับรู้ของสังคม
สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวตามสื่อในระดับท้องถิ่น การรับอยู่จึงอยู่ในระดับท้องถิ่นคือพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารเท่านั้น
ประเด็นความขัดแย้ง
การประกอบกิจการโรงงารนยางพาราของเอกชนส่งผลมลภาวะด้านกลิ่นกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ชาวบ้านจึงร้องเรียนคัดค้านให้มีการแก้ไขปัญหา

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
เกิดเหตุความขัดแย้งระหว่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดว่านใหญ่การเกษตรกับชาวบ้านหนองแวง โดยพื้นที่ขัดแย้งตั้งอยู่ที่ ตั้งอยู่เลขที่ 258 ม. 1 ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โดยชาวบ้านได้ร้องทุกข์ว่าได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นจากโรงงานยางพาราของห้างหุ้นส่วนจำกัดว่านใหญ่การเกษตร ที่อยู่ห่างจากบ้านหนองแวงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 1 กม. มีการตรวจสอบแล้วพบว่ามีการกองเก็บยางก้อนถ้วยคลุมด้วยผ้าใบมีน้ำเน่าเสียไหลออกมาจากกองเก็บยาง มีบ่อบำบัดน้ำเสียเป็นบ่อดิน 8 บ่อ มีกลิ่นเหม็นมากส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัดว่านใหญ่การเกษตร ผู้จัดการโรงงาน (นายสุวิทย์ หนูนวล) แจ้งต่อชาวบ้านว่าตนได้เช่าโรงงานดังกล่าวต่อจากเจ้าของเดิมได้ประมาณ 1 ปี เพื่อรับซื้อยางก้อนถ้วยซึ่งมีน้ำในก้อนยางจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร แล้วนำไปล้างทำความสะอาดและรีดน้ำออกทำเป็นยางเครป เพื่อส่งขายโรงงานยางแท่งอีกต่อหนึ่ง โดยจ้างคนงานจากบ้านหนองแวงทำงานที่โรงงานด้วย ที่ผ่านมาได้รับซื้อยางก้อนถ้วยไม่จำกัดจำนวนแต่เครื่องจักรสามารถผลิตยางเครปได้เพียงวันละ 40 ตัน ทำให้ยางก้อนถ้วยตกค้างหมักหมม ประกอบกับช่วงนี้เป็นฤดูหนาว อากาศเย็น ความกดอากาศสูงทำให้กลิ่นเหม็นลอยต่ำ กระจายเป็นวงกว้าง และอยู่นานกว่าช่วงที่อากาศร้อนจึงทำให้เกิดกลิ่นเหม็นดังกล่าวต่อมาวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ชาวบ้านได้มีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานภาครัฐคือศูนย์ดำรงธรรมและกอำเภอรมน.มุกดาหาร นำโดยนางศิริรัตน์ คนเพียร ตัวแทนกลุ่มชาวบ้าน และให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ชาวบ้านหนองแวงหลายครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของโรงงานยางพารา กระทบต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้านจึงไปร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหารให้ช่วยแก้ไขปัญหา ด้าน ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/ผอำเภอรมน.จังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประสานกำลังกับ พ.อำเภอพรเทพ ชิ้นสุวรรณ รอง ผอำเภอรมน.จว.มห.(ท)/รองผอำเภอสน.ปรมน.จว.ที่ 11 กกล.รส.จว.มุกดาหาร สาธารณสุขจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด อำเภอนิคมคำสร้อย สภ.นิคมคำสร้อย สสอำเภอนิคมคำสร้อย อบตำบลหนองแวง กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา กรณีชาวบ้านหนองแวงร้องทุกข์ว่าได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของโรงงานยางพาราผลจากการลงตรวจสอบพื้นที่ความขัดแย้งและได้สอบสวนสภาพปัญหา จึงมีแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเบื้องต้นโดยให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดว่านใหญ่การเกษตร ดำเนินการบางอย่างเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อน ดังนี้1)จะลดการรับซื้อยางก้อนถ้วยลงเหลือวันละ 40 ตัน เท่ากับกำลังผลิตของโรงงาน เพื่อไม่ให้ยางตกค้าง หมักหมม เกิดกลิ่นเหม็น2)จะผลิตยางเครปเฉพาะช่วงเวลา 08.00-17.00น. ของแต่ละวัน ไม่ทำโอที3)จะกระจายน้ำเสียจากบ่อบำบัด 3 บ่อ ไปลง 8 บ่อ เพื่อให้จุลินทรีย์ได้รับแสงแดดมากขึ้นสามารถย่อยสลายได้ดีขึ้น4)จะเพิ่มปริมาณEMลงในบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อเร่งการย่อยสลาย5)จะทดลองใช้จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็นชนิดใหม่ชื่อ Micro Blaze เพื่อแสวงหาวิธีแก้ไขปัญหาใหม่ๆ6)จะรีบแก้ไขปัญหาตามมาตรการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วน7)ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนิคมคำสร้อยจะติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของโรงงาน แล้วประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ทราบเป็นระยะต่อไป

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
กลุ่มชาวบ้านหนองแวง(ตัวแทนโดยนางศิริรัตน์ คนเพียร) จุดยืนคือแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากการจัดการของเสียโรงงานยางพาราของห้างหุ้นส่วนจำกัดว่านใหญ่การเกษตรห้างหุ้นส่วนจำกัดว่านใหญ่การเกษตร จุดยืนคือ จะดำเนินการแก้ไขตามที่หน่วยงานภาครัฐเสนอแนะแต่สามารถดำเนินการได้บางขั้นตอนเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.กลุ่มชาวบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร2.ห้างหุ้นส่วนจำกัดว่านใหญ่การเกษตร ตั้งอยู่เลขที่ 258 ม. 1 ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร3.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร4.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร5.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 - 2561
สถานะ
เคยมีความพยายามในการแก้ไขแต่หยุดชะงักไป
พลวัต
ประเด็นความขัดแย้งเป็นปัญหาระหว่างผู้ประกอบกิจการและชาวหนองแวง ปัญหาเกิดจากระบบการบำบัดไม่ดีและส่งผลมลภาวะด้านกลิ่น มีการจัดการปัญหาตามที่ภาครัฐเสนอแนะและมีหลายหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบควบคุม แต่เนื่องด้วยปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นกับสภาพความเป็นอยู่ มีโอกาสจะมีการร้องเรียนซ้ำและอาจเกิดปัญหาการยกระดับความขัดแย้งขยายตัวขึ้นในอนาคตได้อีก

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
1.ชุมนุมคัดค้านให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดว่านใหญ่การเกษตรแก้ไขปัญหา2.ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
1.สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านหนองแวง2.สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำเภอนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร3.สำนักข่าวเซเว่นเดย์นิวส์ (ออนไลน์) "มุกดาหาร : ศูนย์ดำรงธรรมร่วมกอำเภอรมน.มุกดาหารแก้ไขปัญหาชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของโรงงานยางพารา" (http://www.sevendaynew.com/35507 ) เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2560
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.