Result

" ความขัดแย้งจากการถูกปิดถนนทางเข้าหมู่บ้านที่ใช้สัญจรไปมานานกว่า 20 ปี "
" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง "
ประเภทความขัดแย้ง
ด้านสังคม(การจัดการทรัพยากรชุมชน)
ระดับการรับรู้ของสังคม
สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวตามสื่อในระดับท้องถิ่น การรับอยู่จึงอยู่ในระดับท้องถิ่นในจังหวัดมุกดาหารเท่านั้น
ประเด็นความขัดแย้ง
การการใช้ประโยชน์และอ้างสิทธิเหนือที่ดินของเอกชน กระทบต่อการใช้ประโยชน์สาธารณะของชุมชน มีการร้องเรียนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขปัญหา

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
เกิดเหตุชาวบ้านคำเขือง บ้านเหมืองบ่า บ้านคำเขือง 6 หมู่บ้าน นำโดยนายสง่า พิมพ์นนท์ ผู้ใหญ่บ้านเหมืองบ่า และชาวบ้านอีกจำนวนกว่า 100 คน ชุมนุมเรียกร้องเรียกร้องขอให้เปิดถนนเข้าหมู่บ้าน ซึ่งถนนสายดังกล่าว ชาวบ้านใช้มานาน 20 ปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2539 พอมาเดือน ธันวาคม 2560 ได้มีผู้นำดินมาถมปิดกั้นถนนลูกรัง และป้ายไปปิดว่าเป็นถนนส่วนบุคคล ทำให้ชาวบ้านที่ใช้เส้นทางดังกล่าว ได้รับความเดือดร้อนและไม่สามารถสัญจรไปมาได้จึงทำให้ชาวบ้านออกมาเรียกร้องขอให้เปิดถนนเส้นเหมืองบ่าตัดกับถนนบายพาสเลี่ยงเมืองมุกดาหารชาวบ้านจึงยื่นหนังสือร้องเรียนผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดมุกดาหาร ส่วนศูนย์ดำรงธรรมฯ แจงว่าจะส่งเรื่องให้ทางอำเภอมีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงก่อนและจะต้องดำเนินตามขั้นตอน อย่างไรก็ตามกลุ่มชาวบ้านเรียกร้องขอให้เปิดถนนใช้ก่อน เพราะได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก และชาวบ้านแจ้งว่าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขกลุ่มแกนนำชาวบ้านจะเดินทางเข้าไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
ชาวบ้านคำเขือง บ้านเหมืองบ่า (นำโดยนายสง่า พิมพ์นนท์) จุดยืนคือเร่งแก้ไขปัญหาการปิดถนนสาธารณะ ขอให้เปิดถนนเส้นเหมืองบ่าตัดกับถนนบายพาสเลี่ยงเมืองมุกดาหารผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร จุดยืนคือ ขอให้อำเภอเมืองได้สอบสวนหาข้อเท็จจริง ก่อนดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอน

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.ตัวแทนชาวบ้านคำเขือง/บ้านเหมืองบ่า2.ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร3.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 - 2561
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
ประเด็นความขัดแย้งเป็นข้อพิพาทระหว่างชาวบ้านที่ใช้ทางสาธารณะและถูกหน่วยงานหรือบุคคลอ้างสิทธิเหนือพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในชุมชน เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในชุมชนแต่พิจารณาแล้วการแก้ไขปัญหามีบุคคลหลายฝ่ายหลายหน่วยงานและซับซ้อน หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ยุติในระดับจังหวัดได้ เมื่อมีการเรียกร้องโดยตรงถึงนายกรัฐมนตรีก็อาจจะยกระดับความขัดแย้งขึ้นในวงกว้างได้

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน
วิธีการแก้ไข
1.ชุมนุมเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาโดยผู้นำชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร2.ยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
1.สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านคำเขือง/บ้านเหมืองบ่า2.สำนักข่าวสปิง นิวส์ (ออนไลน์) “ชาวบ้าน จ.มุกดาหาร ร้องนายกฯ ให้เปิดถนนเข้าหมู่บ้าน” (https://www.springnews.co.th/news/175367) เมื่อ 06มกราคม2018 เวลา 15:46 น.
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.