Result

" กรณีความขัดแย้งกำนันผู้ใหญ่บ้านชุมนุมขับไล่นายอำเภอนาเชือกออกจากพื้นที่ "
" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดมหาสารคาม อำเภอนาเชือก "
ประเภทความขัดแย้ง
ด้านสังคม(สิทธิเรียกร้องสิทธิชุมชน)
ระดับการรับรู้ของสังคม
สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏในสื่อระดับท้องถิ่นอำเภอนาเชือก ระดับการรับอยู่จึงอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม
ประเด็นความขัดแย้ง
เกิดจากการปฏิบัติราชการระหว่างนายอำเภอกับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกิดปัญหาระหว่างการทำงานร่วมกัน มีการใช้อำนาจบีบบังคับให้เกิดบรรยากาศที่ไม่ดี เกิดข้อพิพาทระหว่างทำงาน ใช้อำนาจบังคับอีกฝ่าย จึงเกิดความขัดแย้งระหว่างคลากรภาครัฐที่มีผลกระทบต่อชุมชน

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
เกิดเหตุกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอนาเชือก(นำโดย นายประสิทธิ์ ปิดตาระโพธิ์ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน) พร้อมด้วยกำนัน 10 ตำบล ผู้ใหญ่บ้าน 145 หมู่บ้าน เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงนายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เรื่องขอให้ย้ายนายอำเภอนาเชือกจากพื้นที่ภายใน 7 วัน หลังก่อปัญหาสร้างความขัดแย้งภายในท้องถิ่นและแนวโน้มยังขยายวงกว้างมากขึ้นโดยการเรียกร้องครั้งนี้เป็นการมายื่นซ้ำเป็นครั้งที่ 2 และเป็นการติดตามความคืบหน้า หลังจากเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ได้มายื่นหนังสือร้องเรียนและขอให้ย้ายนายยุทธนา พิทยานันทกุล นายอำเภอนาเชือกออกจากพื้นที่ กรณีใช้วาจาดูหมิ่นเหยียดหยามศักดิ์ศรีในที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอนาเชือก ประจำเดือนธันวาคม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา และมีข้อเท็จจริงอีกว่าสถานการณ์ยังมีความรุนแรง ขัดแย้งขยายเป็นวงกว้างเพิ่มขึ้น เช่น มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อตำแหน่งหน้าที่ ขาดภาวะผู้นำ ไม่มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน สร้างความสับสนต่อการปฏิบัติหน้าที่ ขาดขวัญกำลังใจของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทั้งที่มารับตำแหน่งไม่ถึง 6 เดือน โดยการพูดจาไม่เหมาะสมในที่ประชุม เช่น พูดว่า “ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแทงข้างหลัง ไม่เป็นนักเลงจริง ไม่ใช่ลูกผู้ชาย พวกนี้เป็นหมาลอบกัด” ถือเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามศักดิ์ศรีกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ตนเองยืนยันว่าชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่เคยมีพฤติกรรมอย่างนั้น และชอบพูดจากันตรงไปตรงมาส่วนเหตุที่นายอำเภอใช้วาจาดังกล่าวน่าจะมาจากสาเหตุกรณีไม่พอใจที่มีการร้องเรียนความไม่โปร่งใสโครงการตำบลละ 5 ล้าน ไปที่สื่อมวลชลส่วนกลาง และทางนายอำเภอเข้าใจผิดไปเองว่ากำนันและผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง ซึ่งกำนันและผู้ใหญ่บ้านส่วนใหญ่ก็ไม่ทราบเรื่องว่ามีการร้องเรียนไปที่สื่อมวลชนส่วนกลางอยู่แล้ว แต่ก็มีการใช้วาจาไม่เหมาะสมในที่ประชุมดังกล่าวด้านผู้นำของกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอนาเชือก ให้ข้อเท็จจริงว่าสาเหตุที่ต้องการให้ย้ายนายอำเภอนาเชือกออกจากพื้นที่ เนื่องจากกำนันและผู้ใหญ่บ้านมีความเห็นร่วมกันว่า นายอำเภอมาอยู่ไม่ถึง 6 เดือน แต่ได้สร้างความแตกแยกในท้องที่ จากเดิมไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งกันรุนแรง อยู่ด้วยความปรองดองกัน กำนันและผู้ใหญ่บ้านทั้ง 145 หมู่บ้าน จึงต้องเดินทางมาเรียกร้องให้ย้ายนายอำเภอออกนอกพื้นที่ด้านนายยุทธนา พิทยานันท์กุล นายอำเภอนาเชือก จ.มหาสารคาม โต้ตอบว่ากรณีที่ถูกชมรมกำนันและผู้ใหญ่บ้านมาร้องเรียนให้ย้ายออกจากพื้นที่ว่าจะให้อยู่หรือไปก็แล้วแต่ผู้บังคับบัญชาจะพิจารณา ตนขอชี้แจงว่าเหตุที่เกิดเป็นเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับโครงการตำบลละ 5 ล้าน ที่ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ แต่ก็มากล่าวหาว่าตนเปลี่ยนแปลงโครงการซึ่งไม่จริง สำหรับตนแล้วได้ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐบาลทุกอย่างที่กำหนดมาในโครงการนี้ ขอให้ผู้ที่ออกมาร้องเรียนเข้าใจตามนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
กลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอนาเชือกจุดยืนคือ ต้องการให้ย้ายนายอำเภอนาเชือกออกจากพื้นที่ เนื่องจากกำนันและผู้ใหญ่บ้านมีความเห็นร่วมกันว่านายอำเภอมาอยู่แล้วได้สร้างความแตกแยกในท้องที่จากเดิมไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งกันรุนแรงอำเภอนาเชือก(นายยุทธนา พิทยานันท์กุล)จุดยืนคือ เหตุที่เกิดเป็นเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับโครงการตำบลละ 5 ล้าน ที่ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ แต่ก็มากล่าวหาว่าตนเปลี่ยนแปลงโครงการซึ่งไม่จริง และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐบาลทุกอย่างที่กำหนดมาในโครงการนี้

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.สมาชิกกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอนาเชือก2.ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 - 2561
สถานะ
ได้รับการแก้ไขแล้ว
พลวัต
ประเด็นความขัดแย้งเป็นปัญหาเกี่ยวกับความขัดแย้งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของรัฐที่ขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจบริหารกันเอง มีการร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชาสูงสุด เพื่อแก้ไขปัญหามีการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด สถานการณ์จึงคลี่คลายและสามารถพูดคุยและรับฟังแนวทางร่วมกันได้

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
1.ชุมนุมเรียกร้องให้ดำเนินการย้ายออกจากพื้นที่2.ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
1.สัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอนาเชือก2.สำนักข่าว เอ็ม จี อาร์ (ออนไลน์) "กำนัน-ผญบ.ฮือจี้ย้าย นอภ.นาเชือก เหตุดูหมิ่นศักดิ์ศรี-สร้างความแตกแยก" (https://mgronline.com/local/detail/9590000002134 )เมื่อ 7 มกราคม 2561 เวลา 18.23 น.
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.