Result

" กลุ่มผู้ค้าในเมืองกาฬสินธุ์ร้องเรียนทบทวนการสร้างตลาดเพิ่มจะกระทบต่อรายได้ท้องถิ่น "
" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง "
ประเภทความขัดแย้ง
ด้านสังคม (การจัดการชุมชน/สิทธิชุมชน)
ระดับการรับรู้ของสังคม
สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวตามสื่อท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ ยังไม่มีการขยายความขัดแย้งออกไปที่แพร่หลายในระดับภาคหรือในระดับประเทศ
ประเด็นความขัดแย้ง
เกิดจากการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่เปิดตลาดและกำหนดให้กลุ่มผู้ค้าจากต่างพื้นที่เข้ามาจำหน่ายสินค้าแข่งกับประชาชนในพื้นที่ ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ค้าขายด้วยกัน จึงร้องเรียนภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหา

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
เนื่องจากมีกลุ่มประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นำโดยนายพลากร พิมพะนิตย์และสมาชิกชุมชนในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์กว่า 200 คนรวมตัวกันยื่นหนังสือต่อนายไชยา เครือหงส์ (หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรม) และ พ.อำเภอสิทธิศักดิ์ พรหมดิเรก( เพื่อคัดค้านให้ทบทวนการเปิดตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มสมาชิกและพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายในชุมชนอ้างว่าจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ย่ำแย่อยู่แล้ว แต่กลับมาแนวนโยบายเปิดตลาดที่ซ้ำซ้อนและเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือจากต่างถิ่นเข้ามาขายสินค้า จึงส่งผลกระทบต่อผู้ค้าขายในท้องถิ่นเดิมทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับร้านค้าของผู้ค้าเดิมในชุมชนอาจได้ปิดตัวลง ประกอบกับแนวนโยบายการเปิดตลาดไม่ได้ทำในลักษณะชั่วคราวอย่างเช่นเป็นเทศกาลแต่มีนโยบายเป็นการเปิดแบบถาวร ซึ่งมีเหตุผลของการคัดค้านอย่างเกิดความเสียหายและไม่ถูกต้องใน 3 ประการคือ 1) เกิดการแย่งลูกค้าของผู้ค้าขายผู้กำลังการลงทุนน้อยจะเลิกกิจการในที่สุดมีปัญหาเรื่องอาชีพตามมา2) ทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมเนื่องจากมีการแข่งขันกันเอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่คำนึงถึงชุมชนที่มีขีดความสามารถต่ำไม่เป็นการช่วยเหลือ 3) การจัดทำโครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากพ่อค้าแม่ค้าไม่ใช่คนในท้องถิ่น แต่เป็นบุคคลต่างถิ่นที่ได้รับโอกาสมากกว่าจากปัญหาความขดแย้งดังกล่าวนำไปสู่การรวมตัวกันของบุคคลผู้ได้รับผลกระทบในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จึงมีการเรียกร้องชุมนุมเพื่อยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อขอให้ดำเนินการส่งผ่านไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทบทวนเพื่อยุติการเพิ่มตลาดใหม่อีกหนึ่งแห่งเนื่องจากเกิดปัญหาความเดือดร้อนของผู้ค้าขายในท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
กลุ่มสมาชิกชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จุดยืนคือ ทบทวนและยุติการเพิ่มตลาดแห่งใหม่เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้คนต่างถิ่นเข้ามาค้าขาย และกระทบต่อคนในท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จุดยืนคือ จัดทำโครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.กลุ่มสมาชิกชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (นางปัทมนันท์ บุญปิยวัชร์) 2.เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์3.กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์(พ.อำเภอสิทธิศักดิ์ พรหมดิเรก)4.ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์(นายไชยา เครือหงส์)
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 - 2561
สถานะ
ได้รับการแก้ไขแล้ว
พลวัต
เนื่องจากมีการยื่นข้อเรียกร้องในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการชุมชนและการจัดสรรโอกาสและผลประโยชน์ร่วมกันของชุมชน การได้รับผลกระทบ แม้จะมีผลกระทบเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ก็ตาม แต่ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ทำให้เกิดการขาดโอกาสทางด้านอาชีพและการทำมาหารายได้ของชุมชนในท้องถิ่น หากไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา อาจเกิดผลกระทบและนำมาซึ่งการเรียกร้องในประเด็นข้อขัดแย้งที่ขยายวงกว้างและอาจเข้มข้นมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน
วิธีการแก้ไข
1.ชุมนุมเรียกร้องให้ทบทวนการขยายตลาดผ่านเวทีชุมชนในจังหวัดกาฬสิน2.ยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
1.สัมภาษณ์แกนนำผู้ค้าขายกลุ่มสมาชิกชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์2.เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์3.สำนักข่าวมติชน(ออนไลน์) .“ผู้ค้าในเมืองกาฬสินธุ์ ร้องทบทวนสร้างตลาดเพิ่ม กระทบรายได้ท้องถิ่น” (https://www.matichon.co.th/region/news_4510) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559เวลา 11:46 น.
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.