Result

" ความขัดแย้งกรณีชาวตำบลสมสะอาดเรียกร้องให้โรงงานเอทานอลโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ หยุดขยายบ่อบำบัดน้ำเสีย "
" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอกุฉินารายณ์ ตำบลสมสะอาด "
ประเภทความขัดแย้ง
ด้านสังคม(การจัดการสิ่งแวดล้อม/การเรียกร้องสิทธิชุมชน)
ระดับการรับรู้ของสังคม
สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวตามสื่อท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ และรับรู้กันในท้องถิ่นพื้นที่อำเภอกุฉินารายณ์
ประเด็นความขัดแย้ง
เกิดจากโรงงานเอทานอล โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ ได้ขยายบ่อบำบัดน้ำเสียและกระทบกับพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้าน จึงร้องเรียนเพื่อให้มีการจัดการที่ดี และให้รับฟังความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
เนื่องจากโรงงานเอทานอล โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ ได้ขยายบ่อบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติม คือเพิ่มอีกจำนวน 3 บ่อ จากเดิมที่อยู่แล้วกว่า 10 บ่อ ซึ่งมีมลภาวะด้านของเสียและกลิ่นจากการผลิตและมีผลกระทบต่อชุมชนส่วนชุมชนที่ได้รับผลกระทบได้รวมตัวกันเรียกร้องให้โรงงานเอทานอล ซึ่งตั้งอยู่ในโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ และอยู่ในกลุ่มมิตรผล ซึ่งอยู่ใกล้กับชุมชนหยุดการดำเนินการขยายบ่อบำบัดน้ำเสียเพิ่ม หลังทางโรงงานกำลังขยายบ่อบำบัดน้ำเสียออกมาใกล้กับชุมชน ซึ่งชาวบ้านระบุว่าบ่อบำบัดน้ำเสียเดิมที่มีอยู่แล้วยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและพื้นที่การเกษตรมากพออยู่แล้ว และหากมีการขยายบ่อบำบัดน้ำเสียเพิ่มขึ้นมาอีก ยิ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพคนในชุมชนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะปัญหามลภาวะทางกลิ่น ที่ผ่านมาทางโรงงานได้เข้าไปทำประชาคมกับชาวบ้านแล้วแต่การประชาคมไม่ผ่าน ชาวบ้านไม่ยอมให้ขยายพื้นที่ แต่ทางโรงงานกลับไม่ยอมรับฟัง ยังคงดำเนินการขยายพื้นที่ออกมา ซึ่งการขยายพื้นที่นั้นจะใกล้เข้ามาติดกับชุมชน จะทำให้ชาวบ้านเกิดผลกระทบต่อสุขภาพมากกว่าเดิมดังนั้นชาวบ้านจึงเรียกร้องให้ทางโรงงานหยุดการขยายพื้นที่บ่อบำบัดน้ำเสียเพิ่ม และรับฟังความคิดเห็น และเรื่องผลกระทบของประชาชน หากทางโรงงานยังไม่ยอมรับฟังและยังพยายามจะขยายพื้นที่ โดยไม่ฟังเสียงใคร ชาวบ้านเตรียมที่จะล่ารายชื่อเพื่อคัดค้าน และยื่นร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
กลุ่มตัวแทนชาวบ้าน ตำบลสมสะอาด (นางคำมา สีเครือดง) จุดยืนคือ ให้ทางโรงงานหยุดการขยายพื้นที่บ่อบำบัดน้ำเสียเพิ่ม และรับฟังความคิดเห็น และเรื่องผลกระทบของประชาชนโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์จุดยืนคือขยายบ่อบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติมจาก 10 บ่อ เพิ่มเป็นอีก 3 บ่อ รวมเป็น 13 บ่อ ในพื้นที่ใกล้กับชุมชน

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.กลุ่มตัวแทนชาวบ้าน ตำบลสมสะอาด (นางคำมา สีเครือดง) อำเภอกุฉินารายณ์ 2.ตัวเเทนกลุ่มชาวบ้าน ตำบลสามขา ตำบลกุดค้าว และ ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์3.นายสยาม นาเมืองรักษ์ รองนายก อบตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ 4.บริษัท โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 - 2561
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
เนื่องจากมีการยื่นข้อเรียกร้องในประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์และเป็นที่รับรู้ทางสังคมในวงกว้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่โรงงานได้ไปลงทุนและประสบปัญหาเนื่องข้อเรียกร้องในประเด็นเดียวกัน หากไม่ได้รับการแก้ไข อาจมีแนวโน้มในการขยายความขัดแย้งในระดับที่เข้มข้นขึ้นอีกได้

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน
วิธีการแก้ไข
1.เรียกร้องผ่านผู้นำชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบล2.จัดประชุมเจรจาระหว่างโรนงงานกับชุมชน3.แกนนำเคลื่อนไหวคัดค้านโรงงาน

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
1.สัมภาษณ์แกนนำชุมชน ตำบลสมสะอาด/ ตำบลกุดค้าว 2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ อบตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์3.สำนักข่าว Nation Channel(ออนไลน์) "ชาวบ้าน "โวย" โรงงานเอทานอล "ขยายบ่อบำบัดน้ำเสีย" กระทบชุมชน" (https://www.msn.com/ja-jp/news/world ) เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 เวลา 11.31 น.4.สำนักข่าวมติชน(ออนไลน์) "ชาวกาฬสินธุ์โวยเหม็นบ่อบำบัดน้ำเสีย รง.เอทานอลเครือมิตรผล" (https://www.matichon.co.th/newsmonitor/news_957389 )เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา10.13 น
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.