Result

" ความขัดแย้งกรณีชาวสกลนครคัดค้านนโยบายการสร้างมัสยิดพื้นที่บ้านดงยอ ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร "
" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง ตำบลพังขว้าง "
ประเภทความขัดแย้ง
ด้านสังคม-ศาสนา (การจัดการพื้นที่ดำเนินกิจกรรมทางศาสนา)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ประเด็นความขัดแย้งเป็นเรื่องศาสนามีความละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของประชาชนที่นับถือศาสนาที่ต่างกัน การเรียกร้องและคัดค้านการสร้างมัสยิดอยู่ในความสนใจของประชาชนและองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน มีการนำเสนอข่าวออกไปในสื่อต่างๆระดับชาติ การรับรู้ของสังคมจึงมีอย่างกว้างขวาง
ประเด็นความขัดแย้ง
เกิดจากนโยบายการสร้างมัสยิดในจังหวัดสกลนคร มีการไม่ยอมรับกันในหลักเรื่องของศาสนาและไม่ต้องการให้มีการสร้างมัสยิด ประชาชนในพื้นที่จึงคัดค้านการก่อสร้าง จึงเรียกร้องและกดดันหน่วยงานภาครัฐให้ออกมาชี้แจงและแก้ไขปัญหา

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
วันที่ 19 มิ.ย.2560 เกิดเหตุความขัดแย้งจากกลุ่มชาวบ้านที่ไม่พอใจนโยบายการสร้างมัสยิดโดยมีชาวบ้านจากพื้นที่หลายอำเภอ ประกอบด้วย อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอภูพาน อำเภอเต่างอย อำเภอสว่างแดนดิน และอำเภอเมืองสกลนคร กว่า 100 คน เดินทางไปที่บริเวณหน้า ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ร่วมกันยื่นหนังสือคัดค้านต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (โดยมีนายสุรวัชรสังขฤกษ์ /นายสายัญห์ ชนะเกียรติไพศาล เป็นแกนนำ)มอบหนังสือร้องเรียนผ่านทาง นายอำเภอเมืองสกลนคร สำหรับการคัดค้านมีเหตุผลเนื่องมาจากประชาชนในจังหวัดสกลนครและชาวบ้านในพื้นที่อำเภอต่างๆ เห็นว่าการสร้างมัสยิดจะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางศาสนาที่รุนแรงและอาจเป็นปมที่ยัดแย้งในอนาคต จึงขอคัดค้านการก่อตั้งมัสยิด ที่บ้านดงยอ ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร เกรงว่าการก่อสร้างจะเกิดความแตกแยกขึ้นภายในหมู่บ้าน นอกจากชาวบ้านที่เดินทางมาในครั้งนี้จะมีจำนวนเพียง100 คนแต่พลังเงียบที่ต่อต่านและพร้อมที่จะชุมนุมคัดค้านมีจำนวนมากและเกรงว่าจะมีการชุมนุมที่รุนแรง จึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐทบทวนและยุติการสร้างมัสยิดในพื้นที่ดังกล่าว ด้านหน่วยงานราชการ(จังหวัดสกลนคร) รับข้อเรียกร้องและจะพิจาณาตามขั้นตอนของกฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและจะดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนี้ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
กลุ่มชาวบ้านดงยอและเครือข่าย(นำโดยนายสุรวัชรสังขฤกษ์ /นายสายัญห์ ชนะเกียรติไพศาล) จุดยืนคือยุติการสร้างมัสยิดในพื้นที่บ้านดงยอ ต.พังข้วาง อ.เมือง จ.สกลนครผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จุดยืนคือ รับข้อเรียกร้องและจะพิจาณาตามขั้นตอนของกฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และจะดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.ชาวบ้านอำเภอโพนนาแก้ว/อำเภอภูพาน/ อำเภอเต่างอย/ อำเภอสว่างแดนดิน และอำเภอเมืองสกลนคร2.ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร3.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง(อบต.พังขว้าง) สกลนคร
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 - 2561
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
เนื่องจากเป็นประเด็นความขัดแย้งเกี่ยวกับศาสนา ความขัดแย้งมีความอ่อนไหวด้านความรู้สึกของประชาชนทั้งสองศาสนา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อร้องเรียนและจะดำเนินการเพื่อลดความขัดแย้งและชี้แจงต่อประชาชน และมีกลุ่มพลังเงียบจำนวนมากที่ยังไม่มาแสดงออกและคัดค้าน ปัญหามีความละเอียดอ่อนหากไม่ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้องและธรรมอาจเกิดการคัดค้านและยกระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้นได้อีก

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
1.ชุมนุมคัดค้านการก่อสร้างในพื้นที่บ้านดงยอ ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร2.ยื่นหนังสือคัดค้านต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านดงยอ ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร2. สำนักข่าวnow26(ออนไลน์) "ชาวสกลนครค้านสร้างมัสยิด"(http://www.now26.tv/view/105387 )เมื่อ 20 มิถุนายน 2560
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.