Result

" กรณีกลุ่มพ่อค้าเนื้อสุกรรายย่อยในจังหวัดน่านรวมตัวประท้วงต่อต้านบริษัทเอกชนค้าเนื้อสุกร "
" ภาคเหนือ จังหวัดน่าน อำเภอเมือง "
ประเภทความขัดแย้ง
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ และด้านข้อมูลข่าวสาร
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับจังหวัด
ประเด็นความขัดแย้ง
กลุ่มพ่อค้าเนื้อสุกรรายย่อย (เขียงหมู) ในจังหวัดน่านรวมตัวประท้วงบริษัทเอกชนรายหนึ่ง (บริษัทหมูอินเตอร์ จำกัด) ที่ขายเนื้อหมูถูกกว่าราคาเขียงหมูในตลาด ทำให้กลุ่มพ่อค้าเนื้อสุกรรายย่อย (เขียงหมู) ในจังหวัดน่านขายลำบาก

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
กลุ่มพ่อค้าเนื้อสุกรรายย่อย (เขียงหมู) ในจังหวัดน่านรวมตัวประท้วงบริษัทเอกชนรายหนึ่ง ที่ศาลากลางจังหวัดน่าน และขอเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อยื่นเรื่องขอตรวจสอบบริษัทเอกชนรายหนึ่งที่ขายเนื้อหมูถูกกว่าราคาเขียงหมูในตลาด กลุ่มพ่อค้าเนื้อสุกรรายย่อย (เขียงหมู) ในจังหวัดน่านขายลำบาก และขอตรวจสอบที่มาที่ไปของเนื้อสุกรที่นำมาขาย รวมถึงร้องเรียนให้ปรับสมดุลราคาในตลาด เพื่อที่จะให้สามารถอยู่ร่วมกันได้

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
กลุ่มพ่อค้าเนื้อสุกรรายย่อย (เขียงหมู) ในจังหวัดน่านกับบริษัทเอกชนรายหนึ่งที่ขายเนื้อหมูถูกกว่าราคาเขียงหมูในตลาดจุดยืน กลุ่มพ่อค้าเนื้อสุกรรายย่อย (เขียงหมู) ในจังหวัดน่านเรียกร้องใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1. ขอให้ภาครัฐขอตรวจสอบบริษัทเอกชนรายหนึ่งที่ขายเนื้อหมูถูกกว่าราคาเขียงหมูในตลาด 2. ขอให้ตรวจสอบที่มาที่ไปของเนื้อสุกรที่นำมาขาย และ 3. ขอให้ช่วยปรับสมดุลราคาในตลาด เพื่อที่จะให้สามารถอยู่ร่วมกันได้

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ระยะเวลา
พ.ศ. 2560
สถานะ
เคยมีความพยายามในการแก้ไขแต่หยุดชะงักไป
พลวัต
จากการรวมตัวเพื่อร้องเรียนนั้นทำให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว และนำไปปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับสมดุลในตลาดและป้องกันความขัดแย้งภายในกลุ่มผู้ค้าเนื้อสุกรในจังหวัดน่าน โดยบริษัทบริษัทหมูอินเตอร์ได้ได้ชี้แจงดังนี้ว่า หมูที่นำมาขายนั้นมีทั้งเนื้อสุกรในจังหวัดน่าน และเนื้อสุกรชำแหละได้รับซื้อมาจากบริษัทแห่งหนึ่งและได้นำมาขายจำนวนมาก จึงได้ราคาถูกกว่าการชำแหละแบบทั่วไป เนื่องจากสั่งมาเป็นจำนวนมาก และราคาที่ขายหน้าร้านจะอ้างอิงจากราคาจากสหพันธ์ค้าเนื้อสุกรตามที่ตัวแทนบริษัทได้กล่าวออกมา ในส่วนทางด้านกลุ่มพ่อค้าเนื้อสุกรในจังหวัดน่านยังแคลงใจเรื่องราคาที่ขายได้ต่ำกว่าราคาท้องตลาดได้อย่างไร และในส่วนของเขียงหมูบางรายที่ขายเนื้อสุกรเลี้ยงตัวเองเป็นอาชีพส่งลูกเรียนส่งบ้านผ่อนรถต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ราคาที่บริษัทเอกชนแห่งนี้ขายนั้น แทบจะไม่ได้กำไรอะไรเลย โดยเนื้อสุกรชำแหละเขียงหมูในตลาดขายกิโลกรัมละ 130-140 บาท แต่ทางด้านบริษัทเอกชนแห่งนี้นั้น ขายในราคากิโลกรัมละ 105-107 บาท ทำให้เจ้าของเขียงหมูต่างๆ ขายเนื้อสุกรชำแหละได้น้อยลง และบางวันแทบขายไม่ได้เลย จึงรวมตัวกันเข้ามาร้องเรียน ขอให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าตรวจสอบที่มาที่ไปของบริษัทดังกล่าว และขอให้บริษัทดังกล่าวปรับราคาให้สมดุลกับราคาตลาดเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้ ทางจังหวัดน่านได้รับเรื่องเรียบร้อยแล้ว และบริษัทเอกชนรายนี้ก็รับทราบแล้ว และจะปรับปรุงแก้ไขในราคาขายหน้าร้าน แต่หากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคา กลุ่มพ่อค้าเนื้อหมูก็จะร้องเรียนอีกครั้งต่อไป

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน
วิธีการแก้ไข
ที่ผ่านมาเคยมีการใช้แนวทางการเจรจาแล้ว ซึ่งก็ได้ผลอยู่บ้าง ขณะนี้อยู่ในสถานการณ์การเฝ้าระวัง หากยังไม่มีการปรับราคาให้สมดุลกับราคาตลาดเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้ ทางกลุ่มพ่อค้าเนื้อหมูก็พร้อมจะลุกขึ้นร้องเรียนอีกครั้ง

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
เชียงใหม่นิวส์. (2560). กลุ่มพ่อค้าเนื้อหมูน่าน รวมตัวต้านเอกชน ขายถูกกว่าท้องตลาด. สืบค้นเมื่อ 5 มิถุนายน 2561 จาก https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/588742
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.