Result

" ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านร้องเรียนสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตอุบลรัตน์ พบว่าเป็นหนี้ทั้งที่ไม่ได้กู้ "
" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น อำเภออุบลรัตน์ ตำบลศรีสุขสำราญ "
ประเภทความขัดแย้ง
ด้านสังคม(การจัดการสวัสดิการสังคม)
ระดับการรับรู้ของสังคม
สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวตามสื่อท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่นและปรากฎในสื่อระดับชาติ ประเด็นความขัดแย้งจึงอยู่ในความสนใจของประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง
ประเด็นความขัดแย้ง
เกิดจากการเรียกให้สมาชิกสหกรณ์ชำระหนี้เงินกู้โดยไม่ได้มีการกู้ยืมจริง จึงเกิดปัญหาและผลกระทบต่อครอบครัว จึงเรียกร้องให้ตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมกับสมาชิก

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
เกิดเหตุชาวบ้านกว่า 50 คนจากบ้านศรีสุขสำราญ ต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น สืบเนื่องจากมีชาวบ้านจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนจากกรณีเป็นหนี้สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิต อุบลรัตน์ โดยที่ไม่ได้กู้ยืม และไม่เคยได้รับเงินจากสหกรณ์ฯ แต่อย่างใด โดยมีตั้งแต่ 1-3 สัญญา วงเงินกู้ในสัญญาละ 40,000-50,000 บาทบรรดาชาวบ้านที่กลายเป็นหนี้ดังกล่าวต่างทราบเรื่องหลังจากที่มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นได้เข้ามาสุ่มตรวจบัญชีลูกหนี้สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตรอุบลรัตน์ จำกัด ที่บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 9 ต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ (เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 61 ) ทำให้ชาวบ้านต่างตกใจกับยอดหนี้ที่เพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ได้ก่อและหลังจากนั้นยังพบว่า มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีอีกครั้ง ทั้ง 10 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ ก็พบว่ามีสมาชิกอีกจำนวนมากที่ยังตกเป็นหนี้สหกรณ์ฯ โดยที่ไม่ได้กู้ยืมอีกเช่นกัน เป็นยอดเงินตั้งแต่ 35,000-95,000 บาท บางรายมียอดหนี้กู้ยืมมากถึงหนึ่งแสนบาทโดยชาวบ้านแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า หนี้สินที่เกิดขึ้นชาวบ้านหลายคนไม่ทราบว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นที่ออกมาตรวจสอบก็ไม่ได้แจ้งให้สมาชิกทราบ ทำให้สมาชิกได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากหลังจากแจ้งความร้องทุกข์ไปแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เรียกผู้จัดการสหกรณ์ฯ และประธานสหกรณ์ฯ ให้มาสอบปากคำเพื่อหาข้อมูลที่มาที่ไปของมูลหนี้ดังกล่าว ซึ่งผู้จัดการสหกรณ์ฯ แจ้งว่าเป็นความผิดพลาดทางบัญชี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจสอบบัญชีฯ ได้ให้ชาวบ้านลงลายมือชื่อเพื่อปฏิเสธการเป็นหนี้ และชาวบ้านที่ตกเป็นหนี้รายใหม่ก็ได้เข้าแจ้งความที่ สภ.อุบลรัตน์อีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้พนักงานสอบสวนได้เรียกผู้จัดการและประธานสหกรณ์ฯ มาชี้แจง ซึ่งได้รับคำตอบว่ากรณีที่เกิดขึ้นเป็นการตกแต่งบัญชีเพื่อปิดงบดุลประจำปี และจะหาผู้มารับผิดชอบ แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้า

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
กลุ่มชาวบ้านศรีสุขสำราญ จุดยืนคือ เร่งตรวจสอบจข้อเท็จจริงและให้ชำระหนี้ตามยอดที่ไม่ได้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตอุบลรัตน์ จำกัด จุดยืนคือ ขอตรวจสอบบัญชีลูกหนี้สหกรณ์และข้อเท็จจริงตามขั้นตอนก่อนและพร้อมให้ความเป็นธรรม

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.ชาวบ้านศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น2.สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตรอุบลรัตน์ จำกัด3.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น
ระยะเวลา
พ.ศ. 2561
สถานะ
ได้รับการแก้ไขแล้ว
พลวัต
ประเด็นความขัดแย้งมีการชุมนุมเรียกร้องภายในสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตอุบลรัตน์ จำกัด แต่ความขัดแย้งอยู่ในความสนใจเป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลายในระดับชาติ ความขัดแย้งเกิดขึ้นกับชาวบ้านหลายครอบครัว หากยังไม่ได้รับการแก้ไข อาจมีการยกระดับการชุมนุมเรียกร้องที่เข้มข้นขึ้น

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน
วิธีการแก้ไข
1.รวมตัวกันร้องทุกข์ต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภออุบลรัตน์ 2.แจ้งความที่ สภ.อุบลรัตน์ไว้เป็นหลักฐานในการร้องเรียน3.เรียกร้องให้แก้ไขปัญหาโดยตรงจากสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตอุบลรัตน์ จำกัด

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
1.สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น2.ผู้จัดการออนไลน์ “มีอย่างนี้ด้วย! ชาวบ้านอุบลรัตน์ร้องตรวจสอบสหกรณ์ฯ หลังเป็นหนี้ทั้งที่ไม่ได้กู้” (https://mgronline.com/local/detail/9610000099778)เมื่อ 5 ต.ค. 2561 เวลา15:55 น.
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.