Result

" กรณีความขัดแย้งกรณีเครือข่ายประชาชนจังหวัดขอนแก่นคัดค้านเทศบาลนครขอนแก่นใช้ บขส.แห่งที่ 1 ทำตลาดนัด "
" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง "
ประเภทความขัดแย้ง
ด้านสังคม(การจัดการชุมชน)
ระดับการรับรู้ของสังคม
สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวตามสื่อท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น ประเด็นความขัดแย้งจึงอยู่ในความสนใจของประชาชนในจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น ระดับการรับรู้ของสังคมจึงอยู่ในระดับท้องถิ่น
ประเด็นความขัดแย้ง
นโยบายการย้าย บขส. ของเทศบาลนครขอนแก่น ให้ย้ายออกไปนอกเมือง ส่วน บขส.แห่งที่ 1 ให้จัดทำเป็นตลาดนัด จึงมีผลกระทบต่อกลุ่มผู้เดินรถบริการ เมื่อมีผลกระทบจึงเรียกร้องให้ยุติการย้ายไปแห่งที่ 3โดยให้ใช้ บขส. 1 ตามเดิม

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
เกิดเหตุความขัดแย้ง โดยเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการย้าย บขส.ขอนแก่น ไม่เห็นด้วยเทศบาลนครขอนแก่นนำพื้นที่ บขส.แห่งที่ 1 ไปทำเป็นตลาดนัด กล่าวคือ เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2561 ที่สำนักงานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน (กป.อพช. อีสาน) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตัวแทนประชาชนและผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะกว่า 30 คน ร่วมกันแถลงการณ์ไม่เห็นด้วยต่อกรณีที่เทศบาลนครขอนแก่นมีแผนพัฒนาพื้นที่ บขส.แห่งที่ 1 ให้เป็นตลาดนัด บขส. (ชั่วคราว) จำนวน 7 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกลางเมืองขอนแก่น ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นมีแผนเริ่มดำเนินการปลายเดือนตุลาคม ปี 2561โดยกลุ่มประชาชนดังกล่าวเป็นตัวแทนเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการให้ย้ายไปใช้ บขส.3 ภายหลังการประกาศของกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดให้รถโดยสารประจำทางเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3 (บขส.3) เพียงแห่งเดียว ลงวันที่ 21 ส.ค. 2558 ที่มีคำสั่งให้ย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 1 (บขส.1) ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ไปใช้ บขส. แห่งที่ 3 บริเวณถนนวงแหวนรอบเมืองด้านทิศตะวันตก (เลี่ยงเมือง) ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น เพียงสถานีเดียว ซึ่ง บขส.แห่งที่ 3 ห่างจากตัวเมืองกว่า 10 กิโลเมตรเหตุผลที่กลุ่มคัดค้านและออกมาเรียกร้องเนื่องจากพื้นที่ บขส.แห่งที่ 1 ยังมีคดีปกครองระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน กรณีประชาชนผู้เดือดร้อนจากประกาศกรมการขนส่งทางบก ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองขอนแก่นต่อศาลปกครองสูงสุด เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายน ปี 2560 รวมถึงยื่นขอให้ศาลปกครองสูงสุดคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีการพิพากษาคดี กรณีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ปี 2560 ศาลปกครองขอนแก่นพิพากษาว่าประกาศของกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดให้รถโดยสารประจำทางเข้าใช้ บขส.แห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียวชอบด้วยกฎหมาย และขอให้รถโดยสารประจำทางเข้าใช้ บขส.แห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป อีกทั้งเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบฯ เห็นว่า การยกเลิกใช้ บขส.แห่งที่ 1 ในตัวเมือง แล้วย้ายไปใช้บริการ บขส.แห่งที่ 3 ที่ตั้งอยู่นอกเมืองเพียงแห่งเดียวนั้น สร้างผลกระทบให้กับประชาชนที่ต้องการใช้รถโดยสารสาธารณะเข้าในเมืองขอนแก่นเพื่อทำงานและเรียนหนังสือ เพราะผู้โดยสารต้องเสียค่าโดยสารเพิ่มขึ้นจากการต้องนั่งรถ 2 ต่อ รวมถึงต้องใช้เวลาในการเดินทางเข้าเมืองเพิ่มขึ้นดังนั้นขอให้ทางเทศบาลนครขอนแก่นรอฟังคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดก่อนว่าจะให้ บขส.แห่งที่ 1 กลับมาเปิดใช้บริการอีกครั้งหรือไม่ และเรียกร้องให้เทศบาลนครขอนแก่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการย้าย บขส. ครั้งนี้ ได้ศึกษาผลกระทบที่ประชาชนได้รับจากการย้าย บขส. อย่างรอบด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจและสังคม เพราะตั้งแต่มีคำสั่งย้าย บขส. ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาศึกษาผลกระทบที่ประชาชนได้รับอย่างจริงจังเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา อีกทั้งพื้นที่ บขส.แห่งที่ 1 นี้เป็นพื้นที่ของกรมธนารักษ์ ซึ่งตามกฎหมายถูกประกาศให้ทำเป็น บขส. ซึ่งมอบให้เทศบาลนครขอนแก่นดูแล ดังนั้นถ้าพิจารณาตามกฎหมายแล้ว พื้นที่นี้ควรเป็น บขส.ไม่ใช่ตลาดนัดด้านเทศบาลนครขอนแก่นถือเป็นหน่วยงานรัฐที่ต้องการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในตัวเมืองและเป็นการจัดการเพื่อประโยชน์สาธารณะ หากมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพแล้วผลกระทบต่อชุมชนก็ย่อมเกิดขึ้นน้อย จึงมีความพยายามที่จะจัดการเรื่อง บขส.ในจังหวัดขอนแก่นให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
เครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการย้าย บขส.ขอนแก่น จุดยืนคือ ขอให้ทางเทศบาลนครขอนแก่นรอฟังคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดก่อนว่าจะให้ บขส.แห่งที่ 1หรือไม่ และเรียกร้องให้ยุติคำสั่งต่างๆในการย้าย ขอให้ศึกษาผลกระทบเชิงวิชาการในการย้าย บขส.ทุกมิติเทศบาลนครขอนแก่น จุดยืนคือ ต้องการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในตัวเมืองและเป็นการจัดการเพื่อประโยชน์สาธารณะ

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.สมาชิกเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการย้าย บขส.ขอนแก่น2.สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น3.บริษัท ขนส่ง จำกัด4.สำนักงานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน(กป.อพช. อีสาน)5.ศาลปกครองขอนแก่น
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 - 2561
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
ประเด็นความขัดแย้งมีการชุมนุมเรียกร้องและฟ้องศาลปกครองในประเด็นเกี่ยวกับการใช้อำนาจรัฐของนายกเทศบาลนครขอนแก่น คดีอยู่ในความสนใจเป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลายในระดับชาติ ปัญหาอยู่ระหว่างรอคำสั่งศาลปกครองสูงสุด หากมีการย้าย บขส.1 ออกไป ย่อมเกิดผลกระทบต่อเครือข่ายประชาชนเดินรถที่อยู่โดยรอบ สถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวจึงยังไม่คลี่คลาย

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
1.ชุมนุมเรียกร้องต่อเทศบาลนครขอนแก่น2.ฟ้องศาลปกครองขอนแก่น3.ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
1.สัมภาษณ์สมาชิกเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการย้าย บขส.ขอนแก่น2.สำนักข่าว อีสานเร็คคอร์ด (ออนไลน์) “เครือข่ายปชช.ค้านเทศบาลใช้บขส.แห่งที่1ทำตลาดนัด”(https://isaanrecord.com/2018/08/17/kk-bus-station-issue ) เมื่อ 9 สิงหาคม 2561
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.