Result

" ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านเรียกร้องให้ยุติการบุรุกป่าชุมชนกว่า100 ไร่ ของชาวบ้านหนองโพนงาม "
" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชัยภูมิ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ตำบลหนองโพนงาม "
ประเภทความขัดแย้ง
ด้านสังคม (การบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์/การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับการรับรู้ในประเด็นความขัดแย้งอยู่ในระดับท้องถิ่น ยังไม่ได้แพร่หลายไปในระดับประเทศ อยู่ในกระบวนการจัดการภายในจังหวัดชัยภูมิ
ประเด็นความขัดแย้ง
มีกลุ่มบุคคลเข้ามาครอบครองและใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชุมชนที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีการสร้างบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างอื่นเป็นการบุกรุกพื้นที่ มีผลกระทบต่อชาวบ้าน จึงร้องเรียนไปยังหน่วยงานภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหา

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
เขตพื้นที่ป่าชุมชนภูดิน ตั้งอยู่พื้นที่ ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์จ.ชัยภูมิ เป็นพื้นที่ป่าชุมชนที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกันมายาวนานหลายสิบปี ปรากฎมีกลุ่มข้าราชการ คนมีสีและชาวบ้านบางส่วน เข้ามาจับจองพื้นที่ บุกรุกแผ้วถางป่าและนำรถมาไถยึดครองที่ดินในแนวเขตป่าชุมชนเพื่อใช้ปลูกอ้อย ทำการเกษตรต่างๆบังหน้าและอ้างว่ามีเอกสารสิทธิ์ มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่จนไม่เหลือสภาพป่าและความอุดมสมบูรณ์ ฝืนป่าถูกบุกรุกเข้ามาแทนที่จำนวนมาก จนปัจจุบันเริ่มจะไม่เหลือสภาพป่าชุมชนที่ชาวบ้านเคยใช้เป็นแหล่งอาหารเก็บของป่าของชุมชนมายาวนานตั้งแต่อดีต แทบจะไม่เหลือไว้ให้กับลูกหลานคนในชุมชนอีกแล้วที่ผ่านมาชาวบ้านผู้นำชุมชนกว่า 50 คน พร้อมตัวแทน อบต.ได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ให้เร่งมาช่วยมาตรวจสอบ แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆและมีการบุกรุกเข้ามาไม่หยุดต่อเนื่องโดยอ้างว่ามีเอกสารการครอบครองประเภท สปก.แต่ยังไม่ชัดเจนเรื่องอาณาเขตว่าออกทับป่าชุมชนและมีการซื้อขายเปลี่ยนกันมือจนเกือบไม่เหลือที่ดินเดิมเป็นจำนวนมากเนื่องด้วยพื้นที่ป่าชุมชนที่เปลี่ยนแปลงนี้นี้มีผลกระทบต่อชาว ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ กว่า 1,000 ครอบครัว การเรียกร้องสิทธิเพื่อปกป้องฝืนป่าชุมชนจึงมีเรื่อยมา การแก้ไขปัญหามีความล่าช้าจึงเป็นที่มาของความขัดแย้งดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
ผู้นำชุมชุนตำบลหนองโพนงามจุดยืนคือ ขอให้หน่วยทหารฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของการครอบครองที่ดินและให้ออกจากพื้นที่ป่าชุมชนกลุ่มผู้เข้าครอบครองและใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชุมชนภูดิน จุดยืนคือ ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.ชาวบ้านตำบลหนองโพนงาม2.หน่วยทหารฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ3.กลุ่มเอกชนผู้ใช้ประโยชน์และครอบครองที่ดินป่าชุมชนภูดิน4.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 - 2561
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความขัดแย้งคือ มีการเรียกร้องผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้อวงถิ่น แต่มีความล่าช้าต่อการแก้ไขปัญหา แนวโน้มการชุมชุมเรียกร้องในระดับที่เข้มข้นหรือการยื่นข้อเรียกร้องกับหน่วยงานภาครัฐในระดับที่สูงขึ้นและอาจเกิดปัญหาความขัดแย้งขยายตัวรุนแรงยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน
วิธีการแก้ไข
1.มีการยื่นข้อเรียกร้องของแกนนำชุมชนต่อหน่วยงานท้องถิ่นเบื้องต้น2.มีการประชุมเจรจากันในระดับผู้นำทั้งถิ่น3.ร้องศูนย์ดำรงธรรม

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
1.สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านตำบลหนองโพนงาม2.สัมภาษณ์กลุ่มเอกชนผู้ใช้ประโยชน์และครอบครองที่ดินป่าชุมชนภูดิน3.สัมภาษณ์สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์4.สำนักข่าว ชัยภูมินิวส์ “ชัยภูมิชาวบ้านตำบลหนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ โวยร้องตรวจสอบป่าชุมชนถูกรุกนับ100ไร่ยังเงียบ วอนหน่วยทหารฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิช่วยหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังเพิกเฉยอีก” (http://www.chaiyaphumnews-tv.com/1533) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน2559
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.