Result

" ความขัดแย้งกรณีสหกรณ์ชุมชนอุ่มเหม้านครพนมจำกัดขับไล่สหกรณ์จังหวัดนครพนมสาเหตุเรื่องการใช้อำนาจตรวจสอบไม่เป็นธรรม "
" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครพนม อำเภอธาตุพนม ตำบลอุ่มเหม้า "
ประเภทความขัดแย้ง
ด้านสังคม( การจัดการสวัสดิการสังคม)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ประเด็นความขัดแย้งอยู่ในระดับท้องถิ่นในตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนมและปรากฎในสื่อระดับจังหวัดและยังไม่แพร่หลายระดับการรับรู้ของสังคมจึงอยู่ในจังหวัดนครพนม
ประเด็นความขัดแย้ง
ปัญหาเกิดจากการใช้อำนาจของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจตรวจสอบแต่ใช้อำนาจไม่เป็นธรรม เกิดความเสียหายต่อสมาชิกของสหกรณ์ที่อยู่ภายใต้องค์กรเดียวกัน มีความไม่โปร่งใสในการตรวจสอบ สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจึงร้องขอความเป็นธรรม

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 เกิดเหตุสมาชิกของสหกรณ์บริการชุมชนตำบลอุ่มเหม้า นครพนมจำกัด ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม นำโดย นางปรางรัชนี ส่งเสริม (ประธานสหกรณ์บริการชุมชนอุ่มเหม้า นครพนมจำกัด) พร้อมด้วยสมาชิกออกมาประท้วงเรียกร้องขอความเป็นธรรมไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบการทำงานของสมาชิกสหกรณ์จังหวัดนครพนม(นายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการขึ้นป้ายขับไล่และอ้างว่าได้รับผลกระทบจากการทำงานของสหกรณ์จังหวัดนครพนมเนื่องจากมีการใช้อำนาจหน้าที่ตรวจสอบการบริหารงานของสหกรณ์บริการชุมชนตำบลอุ่มเหม้านครพนมไม่เป็นธรรม ส่งผลให้ได้รับผลกระทบต่อการบริหารงานและความเชื่อมั่นของสหกรณ์บริการชุมชนฯ ทำให้เสียเครดิตความเชื่อถือจากสถาบันการเงินและกระทบต่อการบริหารงาน จึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลแก้ไข เนื่องจากมีปัญหาความเดือดร้อนจากการตรวจสอบแบบไม่เป็นธรรมลักษณะนี้มานานกว่า 1 ปี แล้ว ปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อสภาพการหมุนเวียนในสหกรณ์ เนื่องจากทางสหกรณ์จังหวัดนครพนมเข้ามาก้าวก่ายล้วงลูกการบริหารงานเกินหน้าที่ ทั้งที่มีการบริหารงานดีอยู่แล้ว เพราะที่ผ่านมามีการประเมินยอดเยี่ยมและได้เป็นสหกรณ์ต้นแบบของจังหวัดนครพนม และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสร้างรายได้ที่มากแตกต่างจากสหกรณ์ทั่วไปไม่เคยมีปัญหาด้านสภาพคล่องหรือปัญหาร้องเรียนใดๆที่กระทบกับสมาชิกทำให้ปัจจุบันมีสมาชิกว่า 2,700 คน มีเงินหมุนเวียนสะสมถึง 84 ล้านบาท และมีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสเรื่อยมาด้านนายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ ผู้ถูกร้องเรียนโต้ตอบว่า ยอมรับว่าสหกรณ์บริการชุมชนตำบลอุ่มเหม้า นครพนม จำกัด เป็นสหกรณ์ที่มีผลงานและถูกประเมินให้อยู่ในระดับดีอันดับต้นๆของจังหวัดนครพนมเมื่อเทียบกับสหกรณ์ต่างๆรวมกว่า 200 แห่ง แต่ระยะหลังช่วง 1-2 ปี เกิดปัญหาภายในหลังจากมีการตรวจสอบพบการบริหารงานบางอย่างขัดกับระเบียบที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้บริหาร ซึ่งทางสหกรณ์จังหวัดนครพนมในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบความโปร่งใส ก็ได้ติดตามตรวจสอบความผิดปกติของการบริหารงาน ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องทำตามหน้าที่ที่มีอยู่ เพื่อจะให้คำแนะนำและควบคุมให้มีการบริหารจัดการเพื่อความถูกต้องของระบบสหกรณ์ ดังนั้นจึงขอให้มีการบริหารงานที่เป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้องด้วย

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
สหกรณ์ชุมชนอุ่มเหม้านครพนมจำกัดจุดยืนคือ ขอให้ตรวจสอบการทำงานของสมาชิกสหกรณ์จังหวัดนครพนม (นายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่าเป็นไปด้วยความถูกต้องหรือไม่สหกรณ์จังหวัดนครพนมจุดยืนคือ สหกรณ์ชุมชนอุ่มเหม้านครพนมจำกัดมีปัญหาภายใน เมื่อตรวจสอบพบการบริหารงานบางอย่างขัดกับระเบียบที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้บริหาร ทางสหกรณ์จังหวัดนครพนมในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบความโปร่งใส ก็ได้ติดตามตรวจสอบความผิดปกติของการบริหารงานเป็นอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.สมาชิกสหกรณ์ชุมชนอุ่มเหม้านครพนมจำกัด2.สมาชิกสหกรณ์จังหวัดนครพนม3.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระยะเวลา
พ.ศ. 2559
สถานะ
ได้รับการแก้ไขแล้ว
พลวัต
ประเด็นความขัดแย้งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างสหกรณ์ชุมชนอุ่มเหม้านครพนมจำกัดและสหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นเรื่อข้อพิพาทในกระบวนการทำงานของสมาชิกสหกรณ์ มีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและไกล่เกลี่ยกันเป็นการภายในได้ ปัญหาความขัดแย้งจึงคลี่คลายลงได้

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน
วิธีการแก้ไข
1.เรียกร้องให้ตรวจสอบวิธีการทำงานของสหกรณ์จังหวัดนครพนม2.ส่งหนังสือร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
1.สัมภาษณ์สมาชิกสหกรณ์บริการชุมชนตำบลอุ่มเหม้า นครพนม จำกัด2.สำนักข่าวมติชน(ออนไลน์) “ส่อวุ่น! สหกรณ์ชุมชนอุ่มเหม้ารวมตัวไล่สหกรณ์จังหวัด สอบไม่เป็นธรรม อีกฝ่ายยันทำตามกม.-พบพิรุธ”(https://www.matichon.co.th/region/news_293273 )เมื่อ 21 กันยายน 2559 เวลา 16.10 น.
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.