Result

" ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านขับไล่เจ้าอาวาสวัดเวินพระบาทภูกระแต "
" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครพนม อำเภอเมือง "
ประเภทความขัดแย้ง
ด้านสังคม (การจัดการชุมชน)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ประเด็นความขัดแย้งอยู่ในระดับท้องถิ่นในอำเภอเมืองนครพนม ปรากฎในสื่อท้องถิ่นของจังหวัดนครพนมและยังไม่ได้แพร่หลาย ระดับการรับรู้จึงอยู่ในจังหวัดนครพนม
ประเด็นความขัดแย้ง
เกิดจากปัญหาความไม่โปร่งใสของเจ้าอาวาสวัดที่ตั้งในพื้นที่ชุมชน เกิดความเสียหายต่อทรัพย์หลายประการ ชาวบ้านเห็นว่ามีการบริหารจัดการไม่ถูกต้อง จึงร้องหน่วยงานภาครัฐเข้ามาตรวจสอบเพื่อยุติความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
ราวเดือนธันวาคม 2559 ได้มีตัวแทนชาวบ้าน(นายอดิศักดิ์ โพนชัยยา ผู้ใหญ่บ้านนาสมดี ) และตัวแทนชาวบ้านอีก 3 หมู่บ้าน พื้นที่ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม รวมตัวกันกว่า 100 คน ประท้วงขับไล่พระครูบรรพต ปัญญาภรณ์ เจ้าคณะตำบลนาราชควาย เนื่องจากไม่พอใจกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมไม่โปร่งใสเกี่ยวกับการบริหารดูแลทรัพย์สินวัด อีกทั้งยังมีปัญหาในการดูแลไม้พยุงในวัด ซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์มีไม้พยุงจำนวนมาก แต่ปัจจุบันได้หายไปและเหลือไม่ถึง 10 ต้น จากประมาณ 300-400 ต้น และชาวบ้านทราบดีว่ามีปัญหาความไม่โปร่งใสทั้งแต่ปี 2555 โดยชาวบ้านเคยเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานพุทธศาสนาและทางสำนักงานจังหวัดนครพนม แต่เรื่องเงียบไป ชาวบ้านจึงรวมตัวกันเพื่อขับไล่ออกไปพร้อมกับพระผู้ช่วยอีกจำนวน 2 รูปขอเรียกร้องให้ออกไปจำพรรษาที่วัดอื่น เพื่อลดความขัดแย้งในชุมชนด้านหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง(นายประชุมศิล์ พิทักษ์ ปลัดอำเภอเมืองนครพนม) หลังจากที่ได้รับการร้องเรียน ได้ประสานงานกับ สวป.เมืองนครพนม(พ.ต.ต.วิสกี้ พระอาศัย) รวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารให้มาตรวจสอบ ไกล่เกลี่ยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการเข้ามาประชุมพูดคุยและหาทางออกให้ดีที่สุดเนื่องจากเป็นความขัดแย้งระหว่างพระสงฆ์และชาวบ้านการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะต้องเป็นได้ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้านเจ้าอาวาสพร้อมพระลูกวัดยินดีที่จะออกจากวัดเพื่อลดความขัดแย้ง พร้อมยืนยันว่าตนมีความบริสุทธิ์ใจและมีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสเสมอมา ที่เกิดปัญหานี้เป็นเพราะความไม่เข้าใจส่วนตัวเกี่ยวกับผลประโยชน์ของวัดและพร้อมที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตามที่ถูกกล่าวหา

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
กลุ่มชาวพื้นที่ตำบลนาราชควาย(โดยนายอดิศักดิ์ โพนชัยยา) บ้านจุดยืนคือขอเรียกร้องให้พระครูบรรพต ปัญญาภรณ์ (เจ้าคณะตำบลนาราชควาย)พร้อมพระลูกวัดอีก 2 รูปออกไปจำพรรษาที่วัดอื่น เพื่อลดความขัดแย้งในชุมชนพระครูบรรพต ปัญญาภรณ์ (เจ้าคณะตำบลนาราชควาย)จุดยืนคือ ยืนยันความบริสุทธิ์ใจและมีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสเสมอมาพร้อมที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตามที่ถูกกล่าวหา หากมีความผิดจริงยินดีที่จะออกจากวัดเพื่อลดความขัดแย้ง

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.ชาวบ้านตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม2.ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม3.เจ้าคณะจังหวัดนครพนม4.สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ(นครพนม)
ระยะเวลา
พ.ศ. 2559
สถานะ
ได้รับการแก้ไขแล้ว
พลวัต
ปัญหาความขัดแย้งเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเกี่ยวกับพุทธศาสนาและพฤติกรรมของพระสงฆ์ มีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบและมีการพูดคุยไกล่เกลี่ย ความขัดแย้งจึงคลี่คลายลงได้

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน
วิธีการแก้ไข
1.ชุมนุมเรียกร้องขับไล่ให้พระสงฆ์ออกจากพื้นที่ตำบลนาราชควาย2.ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/นายอำเภอเมืองนครพนม

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
1.สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม2.สำนักข่าว มติชน (ออนไลน์) “ชาวบ้านฮือ!! ไล่เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาสวัดดัง ออกจากวัด ปมพัวพันเงินวัด ไม้พะยูงหาย”(https://www.matichon.co.th/local/news_392108 )เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2559 เวลา 16:23 น.
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.