Result

" ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านขับไล่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว "
" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองคาย อำเภอสังคม ตำบลนางิ้ว "
ประเภทความขัดแย้ง
ด้านสังคม (การเรียกร้องสิทธิชุมชน)
ระดับการรับรู้ของสังคม
เป็นประเด็นความขัดแย้งระดับท้องถิ่น(อำเภอสังคม) เกิดขึ้นภายในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ปรากฎในสื่อท้องถิ่น ระดับการรับรู้จึงไม่แพร่หลาย
ประเด็นความขัดแย้ง
เกิดจากการใช้อำนาจบริหารของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่ไม่ถูกต้องและเป็นธรรมเกิดผลกระทบจากการบริหารงาน ถูกร้องเรียนเรื่องความโปร่งใส เกิดความขัดแย้งจากการบริหารงานในองค์กร ผู้ใต้บังคับบัญชาจึงเกิดความไม่พอใจ จึงรวมตัวขับไล่ออกจากพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
เกิดเหตุความขัดแย้งชาวบ้านในตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย รวมตัวกันเรียกร้องขับไล่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว สาเหตุไม่สนองงานการพัฒนา ประพฤติตัวไม่สม สร้างความแตกแยกให้คณะผู้บริหารและชาวบ้าน ทำงานที่ ตำบลนางิ้ว มากว่า 10 ปี ไม่มีการพัฒนาเหตุการณ์ความขัดแย้งนี้เกิดขึ้นโดยโดยมีตัวแทนประชาชนใน 9 หมู่บ้านของ ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย กว่า 300 คน(นำโดยนายทองแดงกิ่งนอก) และกลุ่มชาวบ้านนางิ้ว ได้ยื่นหนังสือร้องเรียน(วันที่ 13 ม.ค. 2560 )ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว( นายอำนาจ ไชยพระอิน) เพื่อให้นางสาวพวงเพชรบริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว(ผู้ถูกร้องเรียน) ย้ายออกนอกพื้นที่เนื่องจากชาว ต.นางิ้วเห็นว่านางพวงเพชรทำงานร่วมกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว และชาวบ้านไม่ได้งานการพัฒนาในท้องถิ่นไม่มีความก้าวหน้า และยังพูดยุยงสร้างความแตกแยกให้กับชาวบ้านแม้กระทั่งบุคลกากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วเองก็ตาม ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านได้รวมตัวกันขับไล่นางพวงเพชรซึ่งก่อนหน้าที่ชาวตำบลนางิ้วจะรวมตัวกันเดินทางมาขับไล่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านนี้ในวันนี้ ชาวตำบลนางิ้วได้รวมตัวกันเดินทางไปยื่นหนังสือที่อำเภอสังคม และทำหนังสือร้องเรียนถึงท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย โดยหนังสือที่ส่งถึงท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ระบุว่าด้วยชาวตำบลนางิ้ว อำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย มีความเดือดร้อนคับข้องและทุกข์ใจต่อพฤติกรรมของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว (นางสาวพวงเพชรบริหาร) เป็นอย่างยิ่ง จึงขอความเมตตาจากท่านโปรดพิจารณาช่วยเหลือประชาชนตำบลนางิ้วเป็นการด่วนด้วยเพราะนางสาวพวงเพชร บริหาร เป็นผู้สร้างความขัดแย้ง ยุยงให้เกิดความแตกแยกในพื้นที่ตำบลนางิ้ว ปลุกปั่นให้สมาชิกสภาต่อต้านการปฎิบัติหน้าที่ของผู้บริหารองค์กรทุกรูปแบบ และแสดงออกถึงความไม่มีภาวะผู้นำในการบังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา ทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกส่วนใน องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้มีแต่จะซ้ำเติมความลำบากยากแค้นให้กับประชาชนจนขณะนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วจะขอย้ายไปอยู่ที่อื่นทุกคนด้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว(นายอำนาจ ไชยพระอิน)ได้ตอบรับและมีท่าทีว่า ตนเองทราบและเข้าใจปัญหาเช่นกัน การทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วที่ไม่มีความก้าวหน้า ไม่มีการพัฒนานั้น เนื่องจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านนี้ไม่สนองงานกับคณะผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงาน ไม่ใช่เฉพาะตนเท่านั้นเป็นมาแบบนี้ 3 อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วแล้วตนจึงอยากให้ผู้บังคับบัญชาหาปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคนใหม่ มาร่วมบริหารงานงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
ชาวบ้านตำบลนางิ้ว(โดยนายทองแดงกิ่งนอก) จุดยืนคือ ขอให้นางสาวพวงเพชร บริหาร (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว)ย้ายออกนอกพื้นที่ ต.นางิ้วนางสาวพวงเพชร บริหาร (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว) จุดยืนคือ ยึดถือหลักการทำงานที่โปร่งใสตรงไปตรงมา อาจไม่ถูกใจบุคคลก็เป็นเรื่องธรรมดา ขอให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและขอความเป็นธรรมจากกรณีที่ถูกกล่าวหา

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.สมาชิกชาวบ้านตำบลนางิ้ว2.สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว3.นายอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย4.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว (นายอำนาจ ไชยพระอิน)
ระยะเวลา
พ.ศ. 2560
สถานะ
ได้รับการแก้ไขแล้ว
พลวัต
ปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย มีการร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า จึงมีการลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาภายใน มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาและหาทางออกร่วมกัน สถานการณ์ความขัดแย้งจึงคลี่คลายลงได้

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
1.ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว2.ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายอำเภอสังคม

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
1.สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านตำบลนางิ้ว2.สัมภาษณ์สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว3.ข้อมูลข่าวหนองคาย(ออนไลน์) "ชาวบ้านจาก 9 หมู่บ้านของตำบลนางิ้วเพื่อขับไล่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว" ( http://nongkhainewsonline.net )เมื่อ 13 มกราคม 2560
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.