Result

" ความขัดแย้งกรณีพนักงานชุมนุมขับไล่หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลอุดรธานี "
" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง "
ประเภทความขัดแย้ง
ด้านสังคม (การจัดการชุมชน)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับการรับรู้ในประเด็นความขัดแย้งอยู่ในระดับจังหวัดอุดรธานี แต่มีการเสนอข่าวออกไปในระดับประเทศ ระดับการรับรู้จึงแพร่หลาย
ประเด็นความขัดแย้ง
เกิดจากการบริหารงานของหัวหน้าองค์กรหน่วยงานภาครัฐถูกกล่าวหาไม่โปร่งใสและเป็นธรรม เกิดความเสียหายจากการจัดการงานในโรงพยาบาล มีการร้องเรียนแต่ไม่มีการแก้ไขปัญหา ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับความเดือดร้อนจึงรวมตัวกันขับไล่ออกจากองค์กร

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
เกิดเหตุความขัดแย้งเจ้าหน้าที่พยาบาล พนักงานบุคลากรทางการแพทย์ ลูกจ้าง ประมาณ 50 คน ได้รวมตัวกันชุมนุมประท้วง และถือป้ายขับไล่ นางกิตติยา เตชะไพโรจน์ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลอุดรธานี ให้ออกจากโรงพยาบาล เนื่องจากผู้ชุมนุมอ้างว่า มีการบริหารงานโดยขาดหลักธรรมาภิบาล บริหารงานแบบเอาพรรคพวก มีนโยบายบริหารงานที่ลิดรอนสิทธิการปฏิบัติงานและการแลกเปลี่ยนเวร ลดจำนวนเจ้าหน้าที่ ลดคนเข้าเวรทุกแผนก จึงกระทบต่อการทำงานและการดูแลคนไข้ไม่ทั่วถึง โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลเคยชุมนุมเรียกร้องมาตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2560 จึงได้รวมตัวกันมาทวงถามความคืบหน้าโดยปรากฏข้อเท็จจริงว่า ที่ผ่านมามีการสอบสวนข้อเท็จจริงนานกว่า 7 เดือน โดยมีคณะกรรมการมาสอบสวนข้อเท็จจริง รวม 3 คณะ แต่ผลการสอบสวนไม่เคยได้รับรู้ว่าใครผิดใครถูก และไม่มีการแจ้งสถานการณ์การสอบสวนข้อเท็จจริง ระหว่างที่มีการสอบสวนข้อเท็จจริงนี้ ก็มีกลุ่มเจ้าหน้าที่พยาบาลในโรงพยาบาลที่เคยร้องทุกข์ไว้ร้องเรียนสอบถามถึงความคืบหน้าแต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับและไม่มีการแก้ไขตามที่ร้องเรียนแต่อย่างใดส่วนทางผู้บริหารโรงพยาบาลได้มีข้อมูลตอบกลับว่าหากจะต้องมีการย้ายหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลอุดรธานี ก็ต้องย้ายกลุ่มพยาบาลที่ออกมาเรียกร้องด้วยจากการโต้ตอบในลักษณะดังกล่าวเป็นการเพิ่มความขัดแย้งให้กับกลุ่มผู้เรียกร้อง

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
กลุ่มพนักงานบุคลากรทางการแพทย์ จุดยืนคือให้ออกจากโรงพยาบาล เนื่องจากมีการบริหารงานโดยขาดหลักธรรมาภิบาล บริหารงานแบบเอาพรรคพวก มีนโยบายบริหารงานที่ลิดรอนสิทธิการปฏิบัติงานหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลอุดรธานี (นางกิตติยา เตชะไพโรจน์) จุดยืนคือ ให้เป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวนทั้ง 3 คณะ ก่อน หากจะให้มีการย้ายจะต้องย้ายกลุ่มบุคลากรที่มาเรียกร้องด้วย

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.กลุ่มพนักงานบุคลากรทางการแพทย์2.หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลอุดรธานี3.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี
ระยะเวลา
พ.ศ. 2561
สถานะ
เคยมีความพยายามในการแก้ไขแต่หยุดชะงักไป
พลวัต
ประเด็นความขัดแย้งเป็นปัญหาระหว่างกลุ่มพนักงานบุคลากรทางการแพทย์กับหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลอุดรธานีเป็นเรื่องความขัดแย้งภายในโรงพยาบาลอุดรธานี หากมีการแก้ไขปัญหากันภายในได้ โอกาสที่จะขยายความขัดแย้งในระดับที่สูงขึ้นอาจเกิดขึ้นยาก

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
1.ชุมนุมเรียกร้องให้ลาออก2.ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
1. สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มพนักงานบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี2. สำนักข่าวนิวส์วัน (ออนไลน์) "พยาบาล รพ.อุดรฯ เดือด ยกระดับชุมนุมไล่หัวหน้าบริหารไม่โปร่งใส หลังผ่าน 7 เดือนไม่คืบ ซ้ำผู้บริหารให้ย้ายพยาบาลด้วย"(http://news1live.com/detail.aspx?NewsID=9610000045915 )เมื่อ 10 พฤษภาคม 2561 09:30 น.
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.