Result

" ความขัดแย้งกรณีการสร้างโครงการโซล่าฟาร์ม อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี "
" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี อำเภอศรีธาตุ "
ประเภทความขัดแย้ง
ด้านสิ่งแวดล้อม(การจัดการพลังงาน/การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับการรับรู้ในประเด็นความขัดแย้งอยู่ในระดับจังหวัดอุดรธานี แต่มีการเสนอข่าวออกไปในระดับประเทศ ระดับการรับรู้จึงแพร่หลาย
ประเด็นความขัดแย้ง
ปัญหาเกิดจากการใช้อำนาจของคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ฯ กับสมาชิกที่ได้รับคัดเลือกจากกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ดำเนินโครงการ “โซล่าฟาร์ม”ว่ามีการคัดเลือกเอกชนเข้ามาทำงานโดยไม่โปร่งใสและมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง จึงมีการร้องคัดค้านให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบความโปร่งใสของการบริหารงาน

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
เนื่องจากสหกรณ์โคนมศรีธาตุและสหกรณ์การเกษตรไชยวานพัฒนาพิบูลย์รักษ์ เกิดความขัดแย้งกันระหว่างคณะกรรมการบริหาร กับสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกจากกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ดำเนินโครงการ “โซล่าฟาร์ม” หรือ “ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร” โดยสหกรณ์โคนมศรีธาตุ และสหกรณ์การเกษตรไชยวานพัฒนาพิบูลย์รักษ์ถูกกล่าวหาจากคณะกรรมการด้วยกันเอง และจากสมาชิกสหกรณ์ฯ ว่าประธานและคณะกรรมการ ไม่โปร่งใสและไม่รักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์ฯ ในการคัดเลือกบริษัทฯเอกชนเข้าโครงการ ลงทุนสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งจะมีเงินลงทุนแห่งละ 60-70 ล้านบาท ไม่รวมค่าที่ดิน โดยมีข้อมูลว่าบริษัทเข้าดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขนาด 5 เมกกะวัตต์ไม่โปร่งใส ที่ผ่านมาได้มีการประชุมวิสามัญสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 จนมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทดำเนินการตามมติสมาชิก แต่ยังมีการเคลื่อนไหวในพื้นที่อยู่ กลุ่มผู้ร้องเห็นว่าจะไม่ปลอดภัย และคิดว่าอาจเกิดความขัดแย้งเพิ่มขึ้นอีก กลุ่มของคณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์การเกษตรไชยวานพัฒนาพิบูลย์รักษ์ บ.ไชยวานน้อย ม.3 ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี จำนวน 4 ราย นำโดยนายสุรชัย ศรีหวัง ,นายประสิทธิ นันทามี กรรมการสหกรณ์ฯ ได้ยื่นหนังสือติดตามความคืบหน้าเร่งรัดเอาผิดกับคณะกรรมบริหาร 3 แห่งคือ กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี เพื่อระงับการใช้อำนาจระหว่างสอบสวน ของนายวิฑูรย์ ศรีวิชา ในฐานะประธานสหกรณ์ฯ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้อำนาจไปแล้วเกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ฯ เนื่องจากโครงการนี้มีผลประโยชน์สูง จึงทำให้มีภาคเอกชนเข้ามาเสนอตัวเพื่อดำเนินโครงการ จึงเกิดความขัดแย้งร้องเรียนกันไปมาระหว่างสมาชิกและคณะกรรมการบริหาร เช่น การร้องเรียนเรื่องระบบการคัดเลือกเอกชนเข้ามาดำเนินงานไม่โปร่งใส ชาวบ้านในพื้นที่และสมาชิกสหกรณ์แบ่งออกเป็นสองฝ่าย มีการโต้ตอบเผชิญหน้ากัน อีกทั้งสมาชิกสหกรณ์การเกษตรไชยวานพัฒนาพิบูลย์รักษ์ และสหกรณ์โคนมศรีธาตุ เป็นกลุ่มอาชีพเดียวกันแต่มีการแบ่งฝ่ายระหว่างผ่ายสมาชิกและฝ่ายกรรมการบริหาร มีการแจ้งความดำเนินคดีปลอมแปลงเอกสาร และร้องทุกข์กล่าวโทษกันในสมาชิกกันไปมาที่แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งที่เข้มข้น

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯจุดยืนคือ ติดตามความคืบหน้าเร่งรัดเอาผิดกับคณะกรรมบริหารสหกรณ์โคนมศรีธาตุและสหกรณ์การเกษตรไชยวานพัฒนาพิบูลย์รักษ์ และให้ระงับการใช้อำนาจของกรรมการบริหารระหว่างสอบสวนความผิดกลุ่มคณะกรรมบริหารสหกรณ์ฯ จุดยืนคือ ดำเนินโครงการ “โซล่าฟาร์ม” หรือ “ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดิน ตามที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.กลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคนมศรีธาตุ2.กลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรไชยวานพัฒนาพิบูลย์รักษ์3.กลุ่มคณะกรรมการบริหารสมาชิกสหกรณ์โคนมศรีธาตุ4.สหกรณ์การเกษตรไชยวานพัฒนาพิบูลย์รักษ์5.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)6.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี7.กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 - 2561
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
ประเด็นความขัดแย้งเป็นปัญหาระหว่างกรรมการบริหารกับสมาชิกของกลุ่มสหกรณ์ฯ เป็นปัญหาภายในสหกรณ์ฯ แต่มีความขัดแย้งกันหลายฝ่ายในองค์กร มีการชุมนุมเรียกร้องเกี่ยวกับความโปร่งใสของวิธีการคัดเลือกเอกชนผู้ดำเนินงาน ความขัดแย้งอยู่ในความสนใจของประชาชนทั่วไป หากแก้ไขกันภายในไม่ได้ มีโอกาสที่จะขยายและยกระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้น

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
มีความเสียหายต่อทรัพย์สินและร่างกายโดยมีผู้บาดเจ็บ
วิธีการแก้ไข
1.ชุมนุมเรียกร้องให้ยุติบทบาทของคณะกรรมการบริหารสหกรณ์2.ยื่นข้อเรียกร้องผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี/กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี3.จัดประชุมสมัยวิสามัญสหกรณ์ฯ4.ฟ้องศาลปกครอง/ฟ้องศาลยุติธรรม5.การประชุมไกล่เกลี่ยภายในกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
1.สัมภาษณ์ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์โคนมศรีธาตุ2.สัมภาษณ์ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์การเกษตรไชยวานพัฒนาพิบูลย์รักษ์3.สำนักข่าวมติชน (ออนไลน์) "อุดรขอ ม.44 แก้ปมขัดแย้ง ‘โซล่าฟาร์มสหกรณ์"(https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_664133 ) เมื่อ วันที่ 14 กันยายน 2560เวลา 19:47 น.4.รายงานข่าวโฮมเคเบิ้ล(ออนไลน์) “ศึกชิงโซล่าฟาร์มของสหกรณ์ 2 แห่งที่อุดรฯยังวุ่น เลื่อนการประชุมแก้ไขปัญหา 14 กันยายนนี้”(https://www.homecable.co.th/home-news/local-news/news_15845/ )เมื่อ 12 กันยายน 2560 เวลา 11.12 น.
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.