Result

" ความขัดแย้งกรณีการจัดการผลประโยชน์ป่าคำชะโนด จ.อุดรธานี "
" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี อำเภอบ้านดุง "
ประเภทความขัดแย้ง
ด้านสังคม(การเรียกร้องสิทธิชุมชน/การจัดการผลประโยชน์ชุมชน)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับการรับรู้ในประเด็นความขัดแย้งอยู่ในระดับจังหวัด แต่พื้นที่ป่าคำชะโนดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและความศรัทธาของผู้บูชาพญานาคเมื่อเกิดปัญหาแม้เป็นเรื่องภายในแต่เป็นที่สนใจของผู้คนทั่วไปที่เคยมากราบไหว้และทำบุญ ระดับการรับรู้จึงแพร่หลาย
ประเด็นความขัดแย้ง
เกิดจากปัญหาการบริหารจัดการพื้นที่ป่าคำชะโนดเกี่ยวกับการจัดเก็บผลประโยชน์ภายในพื้นที่ค้าขาย ระหว่างผู้ประกอบการกับคณะกรรมการบริหาร เนื่องจากผู้ค้าขายมองว่าถูกเอาเปรียบ การบริหารจัดการมีผลกระทบต่อผู้ค้ารายย่อย จึงร้องเรียนภาครัฐขอความเป็นธรรม

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
ด้วยความศรัทธาประชาชนจำนวนมากที่เดินทางไปยังป่าคำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ในบริเวณพื้นที่ป่าคำชะโนด เกิดเป็นธุรกิจและการจัดเก็บผลประโยชน์จากผู้มาทำบุญในกิจกรรมต่างๆมากมาย โดยบริเวณวังนาคินทร์ หรือ ป่าคำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี พื้นที่กว่า 400 ไร่ บริเวณวังนาคินทร์ หรือ ป่าคำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ถูกจัดสรรแบ่งเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าที่ระลึกจำนวน 70 ห้อง โดยมีจุดจำหน่ายล็อตเตอรี่อย่างเป็นระเบียบ วิธีการเข้ามาจัดระเบียบผู้ประกอบการ คือ ให้อำเภอบ้านดุงเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกับคณะกรรมการคำชะโนด เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ค้าในพื้นที่และผู้ค้าจากต่างถิ่น ทำให้มีการจำกัดจำนวนร้านค้า และกลุ่มผู้ค้าล็อตเตอรี่จากเดิมที่มีมากกว่า 400 แผง ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ค้าและมีการร้องเรียนเรียกเก็บเงินจากร้านค้า ทำให้ฝ่ายความมั่นคงต้องเข้ามาจัดระเบียบ ต่อมาเมื่อฝ่ายความมั่นคงถอนตัวและให้อำเภอเข้ามาเข้าไปร่วมบริหารจัดการในพื้นที่ ก็พบว่า มีกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม พยายามที่จะเข้ามาบริหารจัดการแทนทำให้มีบางกลุ่มเสียประโยชน์จากการจัดระเบียบครั้งนี้และทำให้เกิดความไม่พอใจ ซึ่งก่อนหน้านี้ฝ่ายความมั่นคงและทางส่วนงานของจังหวัดอุดรธานีเคยเข้าไปจัดระเบียบเกี่ยวกับพื้นที่ร้านค้าและการจัดเก็บและจัดการผลประโยชน์มาแล้ว พอนานไปสักระยะหนึ่งปัญหาเรื่องความขัดแย้งและปัญหาต่างๆก็กลับมาอีก หากไม่มีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมโอกาสการเกิดความขัดแย้งย่อมตามมาเป็นระยะๆอีกแน่นอน การแก้ไขปัญหาจึงเป็นการแก้ไขเพียงชั่วคราวเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
กลุ่มผู้ประกอบการ จุดยืนคือ ควรมีอิสระในการตั้งแผงหากอยู่ในจุดที่จุดให้ไม่ควรเก็บค่าเช้า แต่ยินดีปฏิบัติตามระเบียบพื้นที่คณะกรรมการคำชะโนด จุดยืนคือ ให้ประจำอยู่จุดที่จัดไว้ให้เพื่อจำหน่ายและจ่ายค่าเช่า

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าเคลื่อนที่2.คณะกรรมการบริหารจัดการป่าคำชะโนด3.นายอำเภอบ้านดุง4.ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ระยะเวลา
พ.ศ. 2561
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
ประเด็นความขัดแย้งเป็นปัญหาระหว่างกลุ่มผู้ค้าภายในพื้นที่ป่าคำชะโนดกับคณะกรรมการคำชะโนดร่วมกับอำเภอบ้านดุง เป็นการแก้ไขปัญหาภายในแต่รับรู้เป็นการทั่วไปในวงกว้าง เนื่องจากป่าคำชะโนดเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วไป เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการเกี่ยวกับผลประโยชน์และการเก็บค่าเช่า การจัดการปัญหาจึงไม่เป็นการถาวรและอาจเกิดปัญหาขึ้นได้เสมอ ดังนั้น โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งอีกครั้งจึงอาจมีขึ้นเสมอ

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน
วิธีการแก้ไข
1.ประชุมผู้ประกอบการร่วมกัน2.ตั้งคณะกรรมการจัดการและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง(คณะกรรมการคำชะโนด)3.ให้หน่วยงานภาครัฐ(จังหวัดอุดรธานี/อำเภอบ้านดุง) ออกนโยบายและเข้ามาจัดการเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มผู้ประกอบการ)

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
1.สัมภาษณ์สมาชิกผู้ประกอบการในป่าคำชะโนด2.สัมภาษณ์สมาชิกคณะกรรมการคำชะโนด3.สำนักข่าวไทยพีบีเอส(ออนไลน์) "ปัญหาผลประโยชน์ป่าคำชะโนด จ.อุดรธานี" (https://news.thaipbs.or.th/content/271751)เมื่อ 20 เมษายน 2561 เวลา 6.38 น.
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.