Result

" ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านได้รับผลกระทบจากนโยบายการจัดระเบียบที่ดินและที่อยู่อาศัยของมณฑลทหารบกที่ 28 "
" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมือง ตำบลหนองบัวและโนนทัน "
ประเภทความขัดแย้ง
ด้านสังคม(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ)
ระดับการรับรู้ของสังคม
สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏทั้งสื่อระดับท้องถิ่นและสื่อระดับประเทศ ตลอดจนอยู่ในความสนใจและองค์องกรพิทักษ์สิทธิมนุษยชนทั้งในและต่างประเทศ ปัญหาความขัดแย้งจังปรากฎเป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลาย
ประเด็นความขัดแย้ง
ปัญหาเกิดจากการทวงคืนผืนป่าของภาครัฐพบว่ามีพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านทับซ้อนกับที่สาธารณะประโยชน์ของหน่วยงานภาครัฐ มีการบังคับให้ออกจากพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน จึงมีการร้องขอความเป็นธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เกิดเหตุชาวบ้านตำบลหนองบัวและตำบลโนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อขอความเป็นธรรม กรณีได้รับผลกระทบจากนโยบายการจัดระเบียบที่ดินและที่อยู่อาศัยของมณฑลทหารบกที่ 28 (มทบ.28) โดยก่อนนั้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่ทหารและหน่วยงานราชการเข้าไปชี้แจ้งกับชาวบ้านว่าต้องเช่าที่ดินบริเวณบ้านภูพานทอง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู โดยอ้างสิทธิ์ว่าเป็นพื้นที่ราชพัสดุทหาร และให้ชาวบ้านลงนามในสัญญาเช่า ซึ่งมีข้อเท็จจริงว่า มีกลุ่มทหารและหน่วยงานราชการเข้ามาในพื้นที่ โดยพันเอกสมหมาย บุษบา เสนาธิการ มทบ.28 จังหวัดเลย และคณะ ได้เข้ามาชี้แจงต่อชาวบ้านเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ว่า พื้นที่ในเขตหมู่บ้านภูพานทองและบริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับเขตทหาร โดยอ้างว่าเป็นเขตพื้นที่ราชพัสดุสงวนไว้ใช้ในราชการทหาร อยู่ในความรับผิดชอบของ มทบ.28 (มีสมาชิกในชุมชนให้ข้อมูลว่า ทหารเข้ามาในพื้นที่ด้วยท่าทีแข็งกร้าว พูดข่มขู่ไม่เป็นมิตร จะบังคับให้ชาวบ้านเช่าที่ดินอย่างเดียว ) และข้อให้ชาวบ้านผู้ถือครองพื้นที่ต้องเข้าร่วมโครงการราชพัสดุ คือ1.เช่าพื้นที่ ตามมติการจัดระเบียบที่ดิน2.หนึ่งครอบครัวมีสิทธิ์เช่าที่ดินได้ไม่เกิน 15 ไร่ 3.ต้องทำสัญญาเช่าตามระยะเวลาสัญญาเช่าและต่ออายุสัญญาเช่าปีละ 20 บาท/ไร่ และ 4.หากไม่ยินยอมเข้าร่วมโครงการราชพัสดุ สินค้าและผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนจะไม่ได้การรับรองจากหน่วยงานราชการ ทั้งจะไม่ได้รับการส่งเสริมสงเคราะห์ในการประกอบอาชีพฝ่ายชาวบ้านนำโดยนายโชคไพศิฐ ศิริธานี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านภูพานทอง ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู พร้อมทั้งกลุ่มสมาชิกของหมู่บ้าน จึงรวมตัวกันยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อขอความเป็นธรรม พร้อมให้ข้อมูลประกอบอีกว่า ความขัดแย้งนี้เรื่องยังไม่สรุปว่าที่เป็นของทหารหรือไม่ ไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) แสดงให้ชาวบ้านเห็น อีกทั้งการเข้ามาในพื้นที่ ทหารเป็นเหมือนคนนำคณะเข้ามา ทั้งที่เป็นคู่ขัดแย้งกับชาวบ้านโดยตรง จึงทำให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านเป็นอย่างมาก อีกทั้งชาวบ้านยังได้อ้างรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ก็ระบุแล้วว่า ชาวบ้านเข้ามาอยู่ในพื้นที่ก่อนที่ทหารจะอ้างสิทธิ์ว่าเป็นพื้นที่ซ้อมรบเนื้อหาระบุชัดเจนว่าชาวบ้านอยู่ก่อนมีเขตทหาร และได้อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ดินมาตั้งแต่ปี 2495 ก่อนมีการจำแนกที่ดินในปี 2505 ของทหาร ดังนั้น ชาวบ้านย่อมมีสิทธิในที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ฝ่ายพันเอกสมหมาย บุษบา ในฐานะผู้ดูแลพื้นที่ได้นำกำลังทหารและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่พิพาทระหว่างทหารกับชาวบ้าน บริเวณเทือกเขาภูพาน โดยการใช้แผนที่ทางอากาศทหารและมติ ครม.ปี 2509 ที่ระบุว่า เป็นเขตพื้นที่ของทหารใช้ประโยชน์ และไม่ยอมรับข้อเสนอแนะในรายงานของกสม. เมื่อปี 2552 และขอให้ชาวบ้านปฏิบัติตามกฎหมายด้วย

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
กลุ่มชาวบ้านตำบลหนองบัวและตำบลโนนทันจุดยืนคือชาวบ้านเข้ามาอยู่ในพื้นที่ก่อนที่ทหารจะอ้างสิทธิ์ว่าเป็นพื้นที่เขตทหาร มีสิทธิอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ดินมาตั้งแต่ปี 2495 ก่อนมีการจำแนกที่ดินในปี 2505 ของทหารมณฑลทหารบกที่ 28 จุดยืนคือ ที่ดินเป็นเขตพื้นที่ราชพัสดุสงวนไว้ใช้ในราชการทหาร อยู่ในความรับผิดชอบของ มทบ.28 ขอให้ชาวบ้านเช่าพื้นที่ตามมติการจัดระเบียบที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.มณฑลทหารบกที่ 28(พันเอกสมหมาย บุษบา)2.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)3.กรมธนารักษ์4.สำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู5.กลุ่มชาวบ้านตำบลหนองบัวและตำบลโนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 - 2561
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
ประเด็นความขัดแย้งเกิดจากความขัดแย้งในพื้นที่ทหารกับชาวบ้าน มีการอ้างสิทธิเหนือที่พิพาทของทั้งสองฝ่าย ความขัดแย้งอยู่ในความสนใจของประชาชนทั่วไป เกิดความตรึงเครียดในชุมชนสถานการณ์จึงคงไม่คลี่คลายและมีโอกาสยกระดับความขัดแย้งขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีก

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน
วิธีการแก้ไข
1.ชุมนุมเรียกร้องคัดค้นการเข้าครอบครองและอ้างสิทธิของทหาร2.ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
1.สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านตำบลหนองบัวและตำบลโนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู2.สำนักข่าว เดอะอีสานเรคคอร์ด(ออนไลน์) “ทหารอ้างสิทธิที่ดินชาวบ้านไม่สนรายงานกสม.”(https://isaanrecord.com/2018/08/29/military-land-conflict)เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.