Result

" ความขัดแย้งกรณีประชาชนขับไล่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู "
" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมือง "
ประเภทความขัดแย้ง
ด้านสังคม(การเรียกร้องสิทธิชุมชน)
ระดับการรับรู้ของสังคม
สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏทั้งสื่อระดับท้องถิ่นและสื่อระดับประเทศ ตลอดจนอยู่ในความสนใจและองค์องกรพิทักษ์สิทธิมนุษยชนทั้งในและต่างประเทศ ปัญหาความขัดแย้งจังปรากฎเป็นข้อมูลอย่างแพร่หลาย
ประเด็นความขัดแย้ง
เกิดจากปัญหาการบริหารงานของข้าราชการระดับสูง(ผู้ว่าราชการจังหวัด) ถูกกล่าวหาเรื่องความโปร่งใส ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน จนเกิดความเสียหายในระบบราชการ ชาวบ้านจึงรวมตัวขับไส่ออกจากพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
เกิดเหตุความขัดแย้งระหว่างประชาชนชุมนุมขับไล่ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวคือ กลุ่มพ่อค้า ประชาชน ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูกว่า 100 คน นำโดยนายเกรียงไกร ไทยอ่อน เดินทางมาศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภูพร้อมมวลชนและเครื่องขยายเสียง แจกแถลงการณ์โจมตีการบริหารงานของนายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยให้เหตุผลว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านี้ขณะที่มาดำรงตำแหน่งที่จังหวัดหนองบัวลำภูเกือบ 1 ปีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายด้าน สร้างความขัดแย้งกับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน รวมถึงองค์กรภาคประชาชนหลายประการนับตั้งแต่มาดำรงตำแหน่ง ที่สำคัญไม่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู นับตั้งแต่จังหวัดหนองบัวลำภูก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2536 เป็นเวลาร่วม 22 ปี มีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 13 คน กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งผู้มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ส่วนใหญ่จะเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ตรวจราชการเพื่อมาฝึกหัดการบริหารงาน และมาดำรงตำแหน่งที่นี่ไม่เคยอยู่ถึง 3 ปี มีการวิ่งเต้นโยกย้ายไปจังหวัดใหม่ ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาจังหวัดมีการกุมอำนาจทุกอย่างอยู่กับตัวเองไม่กระจายให้กับส่วนราชการตามระบบ ไม่ว่าใครจะทำอะไรทุกเรื่องต้องผ่านผู้ว่าฯ ทำให้งานล่าช้าทั้งที่เจ้าตัวออกมาบอกว่าไม่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการอนุมัติโครงการแต่อย่างใด ทำให้โครงการต่างๆ หยุดชะงักและล่าช้า รวมถึงไม่ให้เกียรติแก่หัวหน้าส่วนราชการมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่นมีการดุด่าที่หยาบคาย โยนแฟ้มต่อหน้า และไล่ออกจากห้องทำงาน หลังมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เข้าพบจากปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว ในฐานะตัวแทนประชาชน ขอเรียกร้องและยื่นหนังสือต่อ พ.อ.สมศักดิ์ แจ่มพันธุ์ รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู ให้ส่งผ่านไปยังกระทรวงมหาดไทย และ คสช. อีกทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมจึงเรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการ 3 ข้อ คือ อย่าเอาผู้ว่าฯ มือใหม่มาที่จังหวัดนี้ อย่าเอาผู้ว่าฯ มาจากการกรุฯ เพราะผู้ว่าฯ ที่มาจาก 2 ข้อดังกล่าวจะวิ่งเต้นไปจังหวัดใหญ่ และอย่าเอาผู้ว่าฯ รอเกษียณอายุราชการ ทั้ง 3 ข้อถ้ามาอยู่จังหวัดนี้ต้องอย่างน้อย 3 ปีค่อยสั่งย้ายตามความเหมาะสม โดยกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูคนนี้ออกนอกพื้นที่โดยด่วน ก่อนจะสลายตัวโดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรง

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
กลุ่มประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภู จุดยืนคือ ให้ย้ายออกจากจังหวัดหนองบัวลำภู ตรวจสอบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างเร่งด่วนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู(นายอำนวย ตั้งเจริญชัย) จุดยืนคือ ให้มีการตรวจสอบตามที่ถูกกล่าวหาตามขั้นตอนทางราชการ

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.ตัวแทนกลุ่มประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภู2.ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู(นายอำนวย ตั้งเจริญชัย)3.พ.อ.สมศักดิ์ แจ่มพันธุ์ รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู 4.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย5.คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 - 2561
สถานะ
ได้รับการแก้ไขแล้ว
พลวัต
ประเด็นความขัดแย้งเป็นปัญหาระหว่างผู้ว่าราชการกับกลุ่มประชาชนในจังหวัดเป็นการแก้ไขปัญหาในหน่วยงานในจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลายในระดับชาติเนื่องจากมีการยื่นหนังสือถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีความต้องการให้ใช้อำนาจพิเศษในการแก้ไขปัญหา เนื่องจากเป็นการขับไล่ข้าราชการระดับสูง และแนวทางการแก้ไขปัญหาจึงต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของทางราชการและอาจเกิดการร้องเรียนในกระบวนการแก้ไขปัญหาจนนำมาซึ่งความขัดแย้งที่เข้มข้นขึ้นได้

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
1.ชุมนุมเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการและให้ออกจากพื้นที่จังหวัด2.ยื่นหนังสือเรียกร้องผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภูผ่านไปยังคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
1.สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภู2.สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู3.สำนักข่าว เอ็ม จี อาร์ (ออนไลน์) "ชาวหนองบัวลำภูไล่ผวจ.ออกนอกพื้นที่ แฉพฤติกรรมไม่เหมาะสมบริหารบ้านเมือง" (https://mgronline.com/local/detail/9580000094749 ) เมื่อ 21 ส.ค. 2558 เวลา 08:59 น.
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.